A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  March 2017

Hmân Lai Ziakte Lamah I Thinlung I Nghat Ang Em?

Hmân Lai Ziakte Lamah I Thinlung I Nghat Ang Em?

“Chûng chu . . . keini, hun tâwp lo thlennate hi, min zilhna tûrin an ziak a ni bawk a.”1 KORINTH 10:11.

HLA: 11, 29

1, 2. Engvângin nge Juda lal palite chanchin kan zir ang?

MI PAKHAT chu kawnga a tawlh thlu i hmuh chuan, chu kawnga i kal hunah i fîmkhur ngei ang. Chutiang bawkin, mi dangte thil sual tih chhût ngunna aṭangin chutiang thil sual tih chu kan pumpelh thei a. Entîr nân, Bible-a târ lan mite thil sual tih aṭangin kan inzir thei a ni.

2 Thuziak hmasaa kan zir tâk Juda lal palite chuan thinlung zawng zawngin Jehova rawng an bâwl a. Mahse, thil sual lian tak takte an ti a ni. An thiltihte chu Bible-ah chhinchhiah a ni a, chûngte chu ngaihtuahin, thil hlu takte kan zir thei a ni. An chunga thil thlengte aṭangin eng nge kan zir theih a, an thil sual tih angte chu engtin nge kan pumpelh theih?—Rom 15:4 chhiar rawh.

MIHRINGTE FINNA RINCHHANNAIN CHHIATNA A THLEN

3-5. (a) Asa thinlung chu Jehova lamah awm mah se, eng thil sual nge a tih? (b) Asa’n Baasa a beih khân engvângin nge mihringte a rinchhan mai theih?

3 A hmasa berin Asa chungchâng hi i lo ngaihtuah ang u. Ethiopia mi maktaduai khatin Juda ram an beih khân  Jehova a rinchhan tlat a. Mahse, Israel lal Baasa a beih ṭumah erawh a rinchhan lo a ni. Baasa’n Râma khua siam ṭha tawh lo tûrin Asa’n a duh a, chu khua chu Juda ramri hnaiha awm Israelte khaw pawimawh tak a ni. (2 Chronicles 16:1-3) Asa chuan amah ṭanpui tûrin Suria lal hnêna thamna pêk chu ṭha tûrah a ngai a. Suria hovin Israel khuate an han beih chuan, Baasa’n “Râma khua a siam lai chu a chawlhsan a, a thiltih tum chu a ṭhulh ta” a ni. (2 Chronicles 16:5) Atîr chuan, Asa’n a thu tlûkna siam chu a dikah a ngai ngei ang.

4 Mahse, Jehova’n engtin nge a ngaih? Amah a rinchhan loh avângin Asa chungah a lâwm lova, Asa zilh tûrin zâwlnei Hanania a tîr a ni. (2 Chronicles 16:7-9 chhiar rawh.) Hanania chuan Asa hnênah: “Tûn achinah chuan do i nei reng tawh ang,” tiin a hrilh a. Asa chuan Râma khua chu a thu hnuaiah a dah ngei mai; mahse, a dam chhûng zawngin, amah leh a mite’n râl tam tak an do a ngai dâwn a ni.

5 Thuziak hmasaah khân, Jehova chu Asa chungah a lâwm tih kan hria a. Asa chu ṭha famkim lo mah se, a thinlung chu a lamah a pe tih Pathianin a hmu a. (1 Lalte 15:14) Chuti chung pawhin, Asa’n thu tlûkna ṭha lo tak a siam chuan, a sawhkhâwkte chu a pumpelh thei lo a ni. Engvângin nge Jehova ni lovin, amah leh mi dangte chu a rinchhan zâwk ni? Asa chuan indonaa hnehna chang tûrin thiam taka a do theih a inring a ni mai thei a. A nih loh leh, mi dangte hnên aṭangin thurâwn ṭha lo tak a dawng pawh a ni thei bawk.

Hmangaihna dawn i duhna leh kawppui tûr i mamawhna chu Pathianin a ngaihsak ang che tih i ring em?

6. Asa thil sual tih aṭangin eng nge kan zir theih? Entîrna pe rawh.

6 Asa thil sual tih aṭangin eng nge kan zir theih? Eng dinhmunah pawh kan ngaih dân aiin, Jehova kan rinchhan zâwk tûr a ni a. Kan harsatnate chu a lian emaw, a tê emaw pawh ni se, a ṭanpuina kan dîl a ngai a ni. Hetianga ngaihtuah hi a ṭha: Kan buainate chu ṭha bera kan ngaih anga chinfel tumin mahni inrinchhan châng kan nei em? A nih loh leh, Bible sawite chu ngaihtuah hmasain chuta thurâwn pêkte chu kan buaina chinfel nân kan hmang em? tih hi. Entîr nân, i chhûngte chuan inkhâwmna leh inkhâwmpuia tel loh nân an tibuai cheah han inchan teh. Chutiang dinhmuna tih tûr i hriat theih nân Jehova ṭanpuina i dîl ang em? A nih loh leh, hun rei tak chhûng hna nei lova i awm hnuah, nangmah chhawr duhtu i hmu pawh a ni thei a. Chawlhkâr tin inkhâwm i kal a ngai tih hrilhin hna i chân ngam ang em? Buaina chu eng ang pawh ni se, hla phuahtu thurâwn pêk hi kan hre reng tûr a ni: “I awm dân tûr chu LALPA chungah nghat la; amah chu ring la, aman a ti vek ang,” tih hi.—Sâm 37:5.

 ṬHIAN SUAL KAN THLAN CHUAN ENG NGE THLENG THEI?

7, 8. Jehosaphata’n eng thil sual nge a tih a, eng nge a rah chhuah? (A thupui chunga milem en rawh.)

7 Tûnah chuan, Asa fapa Jehosaphata chanchin i lo ngaihtuah ang u. Ani chuan Jehova lâwm zâwng mize ṭha tak tak a nei a. Jehova a rinchhan lai chuan, thil ṭha tam tak a ti a ni. Mahse, thu tlûkna ṭha lo ṭhenkhat pawh a siam a. Entîr nân, a fapa nupui atân Lal sual Ahaba fanu nei tûrin ruahmanna a siam a. A hnuah, Ahaba’n Suria mite a beih khân, ṭanpui lo tûra zâwlnei Mika’n a vaukhân chung pawhin a ṭanpui a ni. Indonaah, Suria mite chuan Jehosaphata chu an bei a, thah an tum ta a ni. (2 Chronicles 18:1-32) Jerusalem-a a haw chuan, zâwlnei Jehua’n: “Mi suaksual chu i ṭanpuiin LALPA hawtute chu i hmangaih dâwn a ni maw?” tiin a lo zâwt a ni.—2 Chronicles 19:1-3 chhiar rawh.

8 Jehosaphata chu a chunga thilthleng leh zâwlneite vaukhânna aṭangin a inzir em? A inzir lo chu a lungchhiatthlâk hle. Jehova chu hmangaih rengin, leh tihlâwm a duh reng chung pawhin, Jehova be duh lo mi chu ṭhianah a siam leh a ni. Chu pa chu Ahaba fapa Lal Ahazia a ni a. Jehosaphata leh Ahazia chuan lawngte an siam tlâng a. Mahse, an siam zawh hmain a chhe leh vek a ni.—2 Chronicles 20:35-37.

9. Ṭhian ṭha lote kan thlang a nih chuan eng thil nge thleng thei?

9 Jehosaphata chunga thilthleng aṭangin eng nge kan zir theih? Jehosaphata chuan thil dik a ti a, “thinlung zawng zawnga LALPA zawng ṭhîn,” mi a ni. (2 Chronicles 22:9) Mahse, Jehova  hmangaih duh lotute chu hun a hmanpui ṭhîn a, chu chuan a nunah buaina nasa tak a thlen a. Dik tak chuan, thah a ni lek lek a ni. Bible-a thufing buin a sawi hi hre reng rawh: “Mi fing pâwl la, i lo fing ang a, mi â pâwl erawh chu hrehawm tuar phahna a ni,” tih hi. (Thufingte  13:20) Mi dangte hnênah Jehova chungchâng sawi kan duh a. Mahse, a rawngbâwl duh lotute ṭhiana siam chu a hlauhawm thei a ni.

Mi dangte’n min fak huna kan chhân lêt dânin kan thinlunga awm a târ lang

10. (a) Nupui pasal neih kan duh a nih chuan, Jehosaphata hnên aṭangin eng nge kan zir theih? (b) Eng nge kan hriat reng ang?

10 Entîr nân, nupui pasal neih kan duh a nih chuan, Jehosaphata hnên aṭangin eng nge kan zir theih? Jehova hmangaih lo tuemaw chu kan ngaizâwng ṭan pawh a ni thei a. Nupui pasal atân Pathian mite zîngah kan zawng hmu lo ang tih kan ngaihtuah pawh a ni mai thei. A nih loh leh, kan chhûng khat lainate chuan kan upat lutuk hmain kawppui kan neih a ngai tih min hrilh pawh a ni thei bawk. Mite hmangaih tûr leh hmangaihna dawn ngaiin Jehova’n min siam tih chu a dik ngei mai. Mahse, kan kawppui tûr âwm kan hmu lo a nih chuan eng nge kan tih ang? Min ṭanpui theitu pakhat chu Jehosaphata chunga thilthleng ngaihtuah hi a ni. Ani chuan Jehova hnênah kaihhruaina a dîl reng a. (2 Chronicles 18:4-6) Mahse, Jehova hmangaih lotu Ahaba ṭhian a nih hnu chuan, Jehova vaukhânnate chu a ngaihthah ṭan ta a ni. Jehosaphata chuan: “A lama rilru dik tak putute chunga a chakzia tilang tûrin khawvêl zawng zawngah LALPA mit chu a lêng ruai ruai ṭhîn a ni,” tih hi a hre reng tûr a ni a. (2 Chronicles 16:9) Keini pawhin Jehova’n min ṭanpui a duh tih kan hre reng tûr a ni. Kan dinhmunte a hriain, min hmangaih a. Hmangaihna dawn i duhna leh kawppui tûr i mamawhna chu Pathianin a ngaihsak ang che tih i ring em? Engtik nîah emaw chuan i mamawh chu a pe dâwn che tih ring tlat rawh!

Jehova be lotu tuemaw nên inhnamhnawihna nei suh (Paragraph 10-na en rawh)

I THINLUNG CHU CHAPOTIR SUH

11, 12. (a) Hezekia’n a thinlung târ langtu eng thil nge a tih? (b) Engvângin nge Jehova’n Hezekia a ngaihdam?

11 Hezekia hnên aṭangin eng nge kan zir theih? Jehova’n Hezekia chu a thinlunga awm zawng zawng hre tûrin a ṭanpui a. (2 Chronicles 32:31 chhiar rawh.) Hezekia thih ngama a dam loh khân a tidam leh ang a, chu mi atân chhinchhiahna a pe ang tih Pathianin a hrilh a. Jehova chuan hlim chu rahkâ sâwm thlengin a tawlh kîrtîr a ni. A hnuah, Babulon hotute chuan chu chhinchhiahna chungchâng hriat belh an duh avângin zâwt tûrin Hezekia hnênah mite an tîr a. (2 Lalte 20:8-13; 2 Chronicles 32:24) Engtia lo chhân lêt tûr nge tih Jehova’n Hezekia hnênah engmah a hrilh lo. A tih tûr hriat nân Jehova’n  “thlahthlamin a fiah a” tiin Bible-in a sawi. Hezekia chuan Babulon aṭanga lo kal mite chu a neih ro hlu zawng zawng a hmuh ta vek a. Hei hian Hezekia thinlunga awm chu a târ lang a ni. Eng kawngin nge?

12 Lungchhiatthlâk takin, Hezekia chu a lo chapo chho ta a. Tichuan, “a tâna ṭha tûra tih ang chuan a ti lo va.” A rilru a thlâk danglam chhan chu Bible-in a sawi lo. Chu chu Assuria mite a hneh vâng a ni thei a, Jehova’n a tihdam leh vâng pawh a ni thei bawk. A nih loh leh, a lo hausain, a lo hmingthan vâng pawh a ni thei. Hezekia chuan thinlung zawng zawngin Jehova rawngbâwl mah se, ṭum khat chu a lo chapo tâk avângin Jehova a lâwm lo va. Mahse a hnuah, ‘Hezekia chu a inngaitlâwm leh a,’ Pathianin a ngaidam ta a ni.—2 Chronicles 32:25-27; Sâm 138:6.

Dinhmun engkimah, kan ngaihtuahna ni lovin, Jehova kan rinchhan zâwk tûr a ni

13, 14. (a) Eng dinhmunin nge kan thinlunga awm târ lang thei? (b) Mi dangin min fak hunah engtin nge kan chhân lêt theih?

13 Hezekia leh a thil sual tih aṭangin eng nge kan zir theih? Jehova’n Assuria mite hneh tûra a ṭanpui a, a natna a tihdamsak hnu rei vak lovah Hezekia a lo chapo tih chhinchhiah ang che. Chuvângin, kan chunga thil ṭha a thlen hunah, leh mi dangin min fak hunah eng nge kan tih ang? Chumi kan chhân lêt dân chuan kan thinlunga awm a târ lang thei a ni. Entîr nân, unaupa chu mipui hmaa thusawi tûrin nasa takin a inbuatsaih a. Mi tam takin a thiltih avângin an fak a. Chu an fakna chu engtin nge a chhân lêt ang?

14 Isua sawi: “Chutiang bawkin nangni pawhin in hnêna thupêk zawng zawng anga in tih hnuin, ‘Bâwih ṭhahnem lo kan ni e; kan tih tûr rêng a ni kan tih ni,’ ti rawh u,” tih hi kan hre reng tûr a ni. (Luka 17:10) Hezekia a rawn chapo khân, Jehova ṭanpuinate hlut nachâng a hre tawh lo tih hre reng rawh. Chuvângin, kan thusawite avânga mite’n min fak a nih chuan, inngaitlâwm reng tûrin engin nge min ṭanpui ang? Jehova thil min tihsakte chu kan ngaihtuah thei a. Tichuan, a chanchin leh min ṭanpui dânte kan sawi thei a ni. Engpawh ni se, ani chu thu kan sawi theihna tûra Bible leh a thlarau thianghlim min petu a ni.

THU TLUKNA I SIAM HUNAH JEHOVA’N KAIHRUAI CHE RAWH SE

15, 16. Josia’n a thihna thlen thei eng thil nge a tih?

15 A tâwp berah, Josia hnên aṭangin eng nge kan zir theih? Lal ṭha tak ni mah se, a thihna thlen thei thil a tisual a. (2 Chronicles 35:20-22 chhiar rawh.) Eng thil nge thleng? Aigupta lal Nekova chu chhan awm lovin a do va. Dik tak chuan, Nekova chuan do a duh loh thu Josia a hrilh a ni. Bible chuan Nekova thusawite chu “Pathian kâ aṭanga” lo chhuak tiin a sawi. Mahse, Josia chu indo tûrin a chhuak a, thah a ni ta a ni.  Engvângin nge Nekova chu a do? A chhan erawh Bible-in a sawi lo.

16 Josia chuan Nekova thusawi chu Jehova hnên aṭang a nih leh nih loh zawng chhuak âwm tak a ni. Engtin nge a zawn chhuah ang? Jehova zâwlnei Jeremia chu a zâwt thei a. (2 Chronicles 35:23, 25) Chu bâkah, Josia chuan thil nih dân dik tak chu a ngaihtuah tûr a ni. Nekova chu Jerusalem ni lovin, hnam dang bei tûrin Karchemis-ah a kal a. Ani chuan Jehova leh a mite chu tihlungnih loh a tum hek lo. Josia chuan thu tlûkna a siam hmain chûng thilte chu ngun takin a ngaihtuah lo a ni. Kan zir tûr chu eng nge ni? Buaina kan neih hunah leh thu tlûkna kan siam a ngaih hunah Jehova’n ti tûra min duhte chu kan ngaihtuah hmasa tûr a ni.

17. Buaina kan neih hunah, engtin nge Josia thil sual tih ang chu kan pumpelh theih?

17 Thu tlûkna siam tûr kan neih hunah, min ṭanpui theitu leh kan hman theih Bible thu bulte chu kan ngaihtuah hmasa tûr a ni a. Dinhmun ṭhenkhatah chuan, kan thu leh hla chhuahte chu nasa taka zir bing kan duh thei a, a nih loh leh upa hnênah thurâwn kan dîl mai thei bawk. Upa chuan Bible thu bul dangte ngaihtuah tûrin min ṭanpui thei a ni. He dinhmun hi han ngaihtuah teh: Unaunu chuan Thuhretu ni lo tuemaw chu pasalah a nei a. Ni khat chu rawngbâwla chhuak tûrin ruahmanna a siam a. (Tirhkohte 4:20) Mahse, chumi nîah chuan, thu hrila chhuah chu a pasalin a phal lo a ni. A pasal chuan hun tam tak an hman dun theih ngai loh thu leh hmun pakhata hruai a duh thu a hrilh a. Chuvângin, unaunu chuan thu tlûkna ṭha siam thei tûra ṭanpuitu Bible chângte chu a chhût ngun a. Pathian thu âwih a ngai tih leh Isua’n zirtîr siam tûrin thu min pe tih a hria a ni. (Matthaia 28:19, 20; Tirhkohte 5:29) Mahse, nupui chu a pasal thuhnuaia a intukluh a ngai tih leh Pathian chhiahhlawhte chuan a âwm tâwk hriatna an neih a ngai tih a hre reng a ni. (Ephesi 5:22-24; Philippi 4:5) A pasal chuan a thu hrilhna tih tâwp a tum nge ni a, chumi nîa hun hmanpui a duh mai zâwk? Jehova chhiahhlawhte kan nih angin, inâwm tâwk leh amah tilâwm theitu thu tlûknate siam kan duh a ni.

THINLUNG FAMKIM NEI RENGIN HLIM RAWH

18. Juda lal palite thiltih chhût ngunna aṭangin eng nge i zir theih?

18 Juda lal palite thil sual tih ang tih châng kan nei pawh a ni thei a. Keini pawh (1) mahni ngaihtuahna rinchhantu, (2) ṭhian ṭha lo thlangtu, (3) rilru chapo tak neitu, a nih loh leh (4) Pathian duhzâwng ngaihtuah hmasa lova thu tlûkna siamtu kan ni mai thei. Chuti chung pawhin, Jehova kan tilâwm thei dâwn lo anga inngaihna tûr chhan a awm lo. Ani chuan chûng lal palite ṭhatna a hmu ang bawkin kan ṭhatna pawh a hmu a. Jehova chuan amah kan hmangaih nasatzia leh a tam thei ang bera a rawng bâwl kan duhzia a hre bawk a. Chuvângin, thil sual tih pumpelh tûra min ṭanpui thei entîrnate min pe a ni. Jehova min pêk hêng Bible thute hi chhût ngunin, a hnênah lâwmthu i sawi ang u!