“LALPA chungah chuan lâwm bawk rawh; tichuan i thinlung duhzawngte chu a pe ang che.”—SAM 37:4.

HLA: 41, 44

1. Ṭhalaite chuan an nakin hun chungchângah eng thu tlûkna nge an siam ngai? Engin nge anni chu mangang lutuk lo tûra ṭanpui thei? (A thupui chunga milem en rawh.)

NANGNI ṭhalaite hian zin chhuah hmaa in zinna tûr hmun ngaihtuah lâwk chu a finthlâk tih in pawm ngei ang. Nun hi zin kawng ang a ni a, i vânglai hun hi i kal duhna tûr hmun atâna ruahmanna siam hun a ni. Mahse, chutiang ruahmanna siam chu a awlsam lo mai thei. “I dam chhûng hian eng nge i tih dawn tih thu tlûkna i siam a ngaih avângin huphurh awm tak a ni,” tiin Heather-i chuan a sawi. Chutianga i ngaih chuan, Jehova’n: “Mangang suh u, kei in Pathian ka ni si a: ka tichak ang che u a; a ni, ka ṭanpui ang che u,” tia a sawi hi hre reng ang che.—Isaia 41:10.

2. Jehova’n nakin hun hlimawm tak nei tûra ruahmanna siam tûrin a duh che tih engtin nge i hriat?

2 Jehova chuan i nakin hun tûr chu fing thiam taka ruahman tûrin a fuih che a. (Thuhriltu 12:1; Matthaia 6:20) Ani chuan i hlim a duh a, chu chu a thilsiamte i hmuh a, i hriat a, i temchhin hian a lang chiang a ni. Jehova chuan kawng  dangin min ngaihsak bawk a. Thurâwn min pe a, nun kawng ṭha ber min zirtîr a ni. Chuvângin, mite’n a thurâwn fing tak an hnâwl hian a lâwm lo. A kaihhruaina zâwm lotute hnênah: “Ka thil lawm lohzâwng chu in thlan avângin. . . . Ngai teh u, ka chhiahhlawhte chu an hlim ang a, nangni erawh chu in zak ang. Ka chhiahhlawhte chu thinlunga an lâwm avângin hlim takin an zai ang,” tiin a hrilh a. (Isaia 65:12-14) Nunah duh thlanna fing kan siam hian Jehova kan chawimawi a ni.—Thufingte 27:11.

TIHLIM THEITU CHE RUAHMANNA

3. Jehova’n engti tûrin nge a duh che?

3 Jehova’n eng ruahmanna nei tûrin nge a duh che? Hlimna nei tûr chuan Jehova i hriat a, a rawng i bâwl a ngai a. Hei hi Jehova’n mihringte a siam dân a ni. (Sâm 128:1; Matthaia 5:3) Ramsate chuan an eiin, an in a, fate an nei a. Mahse, Jehova chuan nun hlimawm tak leh awmze nei tak nei thei tûra ruahmanna siam tûrin a duh che a ni. Min Siamtu chu ‘ama anpuia’ mihringte siamtu ‘hmangaihna Pathian,’ “Pathian hlim” a ni a. (Genesis 1:27; 2 Korinth 13:11; 1 Timothea 1:11, New World Translation) Hmangaihnaa khat Pathian chu i entawn chuan i hlim ang. Bible chuan: “Englo lâk aiin pêkin lukhâwng a nei zâwk,” tiin a sawi a. (Tirhkohte 20:35) Chu chu i tawng tawh a ni lâwm ni? Chu chu nun awmze dik tak a ni a. Chuvângin, Jehova chuan amah leh mi dangte hmangaihna ṭanchhana nakin hun atân ruahmanna siam tûrin a duh che a ni.—Matthaia 22:36-39 chhiar rawh.

Hmangaihna i lantîr chuan hlimna i nei ang

4, 5. Engin nge Isua chu tihlim?

4 Isua Krista chuan nangni ṭhalaite tân entawn tûr ṭha famkim a siam a. A naupan lai khân, a infiamin hun hlimawm tak a hman ve ngei a rinawm. Bible chuan “nuih hun a awm” tih leh “lâm hun a awm” tiin a sawi a. (Thuhriltu 3:4) Isua chuan Pathian Thu zirna hmangin Jehova a hnaih bawk a. Kum 12 mi a nih lai chuan biak ina zirtîrtute’n “a hriatzia leh a chhânzia chu” mak an ti a ni.—Luka 2:42, 46, 47.

5 Isua chu a puitlin chhoh chuan Pathianin ti tûra a phûtte a tih avângin a hlim hle a. Entîr nân, Pathianin “riangvaite hnêna chanchin ṭha hril” tûr leh “mitdelte hnêna mitvâr neih lehna thu sawi” tûrin a duh a ni. (Luka 4:18) Sâm 40:8-ah chuan Isua rilru put hmang chu heti hian a târ lang a ni: “Aw ka Pathian, i duhzâwng tih hi ka lâwmzâwng tak a ni,” tiin. Ani chuan mite hnêna a Pa chungchâng zirtîr chu nuam a ti a. (Luka 10:21 chhiar rawh.) Ṭum khat chu biakna dik chungchâng hmeichhe pakhat hnêna a hrilh hnuah a zirtîrte chu: “Mitîrtu duhzâwng tih leh, a hna thawh zawh tûr hi ka chaw a ni,” tiin a hrilh a ni. (Johana 4:31-34) Isua chu Pathian leh mi dangte chunga hmangaihna a lantîr avângin a hlim hle a. Chutianga i tih chuan nang pawh i hlim ve ang.

6. Engvângin nge nakin hun tâna ruahmanna i neih chu mi dangte hrilh a ṭhat?

6 Kristian tam tak chuan an ṭhat laiin pioneer  niin rawng an bâwl ṭan a, chu chuan hlimna a thlen a ni. I ruahmanna siam chungchâng chu an zînga ṭhenkhat hnênah i hrilh thei em? “Remruat lâwk lova thil tih a hlawhtling duh lo, remhria an tam chuan a hlawhtlin ṭhîn.” (Thufingte 15:22) Chûng unaute chuan pioneer rawngbâwlna chu i dam chhûnga ṭanpuitu tûr zirna a ni tih an hrilh ngei ang che. Isua chuan vâna a awm laiin, a Pa hnên aṭangin thil tam tak a zir a. Leia a rawngbâwl chhûng pawhin a la zir zawm zêl a ni. Mi dangte hnêna chanchin ṭha a hrilhna aṭangin hlimna a nei a, dinhmun harsa takah pawh a rinawm tlat a ni. (Isaia 50:4 chhiar rawh; Hebrai 5:8; 12:2) Hun kima rawngbâwlnain hlimna a pêk theih chhan che i lo en ang u.

ZIRTIR SIAM CHU HNA ṬHA BER A NIH CHHAN

7. Engvângin nge ṭhalai tam takin zirtîra siam chu nuam an tih?

7 Isua chuan kal a, mite ‘zirtîrahte siam’ tûr leh zirtîr tûrin min hrilh a. (Matthaia 28:19, 20) Chu chu hna bul bera i neih chuan, Pathian chawimawitu nun lungâwithlâk tak i nei ang. Eng hna pawh thawk dâwn ila, thiam chho tûr chuan hun pêk a ngai a. A tleirâwl laia pioneer nia rawngbâwl ṭan Timothe-a chuan: “Jehova ka hmangaihna lantîr theihna a nih avângin hunbi kima rawngbâwl chu ka duh a. Atîr chuan Bible zirpui ka nei thei lo va; mahse, a hnuah thu hrilhna bial danga kan insawn chuan thla khat chhûngin zirpui tam tak ka nei ta a ni. Ka zirpui pakhat chu Kingdom Hall-ah a inkhâwm ṭan a. Nupui Nei Lo Unaupate Tâna Bible School-ah thla hnih chhûng ka kal hnu chuan Bible zirpui pali ka neihna hmuna rawngbâwl tûrin chanvo ka dawng a. Mite zirtîr chu nuam ka ti a, anni chu thlarau thianghlimin a thlâk danglam tih ka hmu a ni,” tiin a sawi. * (Footnote en rawh.)—1 Thessalonika 2:19.

8. Ṭhalai ṭhenkhat chuan mi tam lehzualte hnêna thu hril tûrin eng nge an tih?

8 Ṭhalai ṭhenkhat chuan ṭawng dang an zir a. Entîr nân, north America rama Jacob-a chuan heti hian a ziak a: “Kum sarih mi ka nihin ka school kalpui zînga tam tak chu Vietnam mi an ni a. Anni chu Jehova chungchâng hrilh ka duh avângin an ṭawng zir tûrin ruahmanna ka siam a ni. Ka zir dân ber chu sâp ṭawng Vênnainsâng leh Vietnam Vênnainsâng en kawpa khaihkhin hi a ni a. A bul hnai a awm Vietnam ṭawng hmanna kohhranah ṭhiante ka siam bawk a. Kum 18 mi ka nih chuan pioneer niin rawng ka bâwl ṭan a. A hnuah, Nupui Nei Lo Unaupate Tâna Bible School-ah ka kal ta a ni. Chu chuan tûna pioneer nia rawng ka bâwlnaah min ṭanpui hle a, Vietnam ṭawng hmang group-a upa awmchhun ka ni a. Vietnam tam tak chuan an ṭawng ka zir chu mak an ti hle a. An inahte leng tûrin min sawm ṭhîn a, tichuan anmahni nên Bible zirna ka nei fo ṭhîn a. Ṭhenkhat phei chu baptisma chang tûr khawpin hma an sâwn a ni,” tiin.—Tirhkohte 2:7, 8 nên khaikhin rawh.

9. Zirtîr siam rawngbâwlna chuan eng nge min zirtîr?

9 Zirtîr siam rawngbâwlna chuan ṭha taka hna thawh dân te, inbiak pawh dân te, inrintâwkna leh remhriatnate nei tûrin a  zirtîr ang che. (Thufingte 21:5; 2 Timothea 2:24) I thurinte Bible aṭanga finfiah dân i zir avângin he hna hi a hlimawm lehzual a. Jehova nêna thawhho dân pawh i zir bawk a ni.—1 Korinth 3:9.

10. Thu hrilh harsatna bialah pawh zirtîr siam rawngbâwlnaah engtin nge hlimna i hmuh theih?

10 In thu hrilhna bialah Bible zir duhte an tlêm hle a nih pawhin zirtîr siam rawngbâwlna hlimna i hmu thei a. Zirtîr siam tûrin kohhran pumpui chu team khat angin an thawkho a ni. Unau pakhatin zirtîr pakhat a zawng hmu a nih pawhin a zawnnaa kan tel ṭheuh avângin kan vaiin kan hlim a ni. Entîr nân, Bible zir duh awm mang lohna hmuna kum kaw chhûng pioneer thawk Brandon-a chuan: “Jehova’n ti tûra min phût a nih avângin chanchin ṭha hrilh chu ka duh a. School ka zawh hnu rei lo têah pioneer ka thawk ṭan a. Kan kohhrana naupangte fuih chu nuam ka ti a, thlarau lama an hmasâwnna pawh ka hmu a ni. Nupui Nei Lo Unaupate Tâna Bible School-a ka kal hnuah, pioneer thawk tûrin chanvo thar ka dawng a. Thu hrilhna bialah baptisma chang khawpa hmasâwn tumah ka hmu ngai lo tih chu a dik ngei mai; mahse, mi dangin an hmu a ni. Zirtîr siam rawngbâwlnaa tel thei tûra ruahmanna ka siam chu ka lâwm tak zet a ni,” tiin a sawi.—Thuhriltu 11:6.

I RUAHMANNA SIAMIN A HRUAINA TUR CHE

11. Ṭhalai tam takte chuan Jehova rawngbâwlnaa eng hna nge thawh nuam an tih?

11 Jehova rawngbâwl theihna hun remchâng tam tak a awm a. Entîr nân, ṭhalai tam tak chuan Kingdom Hall saknaah an ṭanpui a. Kingdom Hall thar a za têl mamawh a ni. Chûng hmunte chuan Jehova a chawimawi avângin chu in saknaa ṭanpuina chuan a tihlim thei che a. Unaute nêna thawhhona hlimawm tak i nei thei bawk. Him taka hna ṭha thawh dânte leh hotute nêna thawhho dân ang chi thil tam tak i zir thei bawk a ni.

Hun kima rawngbâwlte chuan malsâwmna tam tak an dawng ang (Paragraph 11-13-na en rawh)

12. Engtin nge pioneer rawngbâwlna chuan hun remchâng dang nei tûra min ṭanpui theih?

12 Unau Kevin-a chuan heti hian a sawi a ni: “Ka naupan têt aṭangin, engtik nî emawa hun kima Jehova rawngbâwl chu ka duh a. A tâwpah, kum 19 mi ka nihin pioneer ka thawk ṭan a ni. In satu unaupa tân hunbi neia hna thawkin mahniin ka inchâwm a. In chung khuh te, tukverh te, leh kawngkhârte siam ka zir a. A hnuah, hurricane thlipui avânga chhiatna tâwkte chhawmdâwltu pâwlah kum hnih ka thawk a, Kingdom Hall leh unaute in kan siam ṭha a ni. South Africa ramah Kingdom Hall sak a ṭul tih ka hriat chuan, chuta kal tûrin dîlna ka theh lût a, sâwm ka ni ta a ni. Chu Africa ramah chuan, Kingdom Hall project pakhat aṭangin a dangah chawlhkâr rei lo tê tê thawkin ka insawn a. Kan construction group chu chhûngkaw khat ang kan ni  a. Kan chêng hovin, Bible kan zirho va, hna kan thawkho bawk a ni. Chawlhkâr tin tualchhûng unaute nêna thu hrilh pawh nuam ka ti bawk. Naupangtê ka nih laia ka ruahmanna siam chuan ka hmuh lâwk loh hlimna min thlen a ni,” tiin.

“Naupangtê ka nih laia ka ruahmanna siam chuan ka hmuh lâwk loh hlimna min thlen”

13. Engvângin nge ṭhalai tam takin Bethel-a Jehova rawngbâwl chu nuam an tih?

13 Pioneer ṭhenkhat chu tûnah Bethel-ah rawng an bâwl a. Chuta i thiltih eng pawh chu Jehova tâna ti i nih avângin Bethel-a rawngbâwl chu hlimawm tak a ni. Bethel chhûngkua chuan thutak hre thei tûra mite ṭanpui theitu Bible leh thu leh hla chhuahte tih chhuahnaah an ṭanpui a. Bethel-a rawngbâwl unau Dustin-a chuan: “Kum kaw mi kan nihin hun kima rawngbâwl chu thiltumah ka nei a, school ka zawh veleh pioneer niin rawng ka bâwl ṭan a ni. Kum khat leh a chanve ka thawh hnuah, Bethel-a rawngbâwl tûra sâwm ka ni a, chutah chuan lehkha chhutna khâwl enkawl ka zir a, chu mi hnuah computer programming lam ka zir bawk. Bethel-ah chuan khawvêl pum huapa zirtîr siamna hmasâwn dânte a taka ka hmuh avângin ka hlim hle. Kan thiltih hian Jehova hnaih tûra mite a ṭanpui avângin Bethel-a rawngbâwl chu nuam ka ti hle a ni,” tiin a sawi.

 I NAKIN HUN ATAN ENG RUAHMANNA NGE I SIAM ANG?

14. Hun kima rawngbâwl nâna inbuatsaih tûrin tûnah eng nge i tih theih?

14 Engtin nge hun kima rawngbâwlna atân i inbuatsaih theih? A ṭha thei ang bera Jehova rawngbâwl tûr chuan Kristian miziate i neih chhoh a ngai a. Pathian Thu zir ziahin, ngun takin chhût la, kohhran inkhâwmahte i rinna lantîr tum rawh. School i kal chhûngin, mi dangte hnêna chanchin ṭha sawi thei tûrin i thiamnate i tihmasâwn thei a. Mite ngaih dân thiam taka zawhnin leh an chhânnate ngaihthlâksakna hmangin anmahni i ngaihsakzia lantîr rawh. Chu bâkah, Kingdom Hall tihthianghlimna leh siamṭhatna ang chi kohhran thiltihah i tel duh thu i sawi thei a ni. Jehova chuan chûng mi inngaitlâwmte leh ṭanpui duhna neite hman chu a duh a. (Sâm 110:3 chhiar rawh; Tirhkohte 6:1-3) Tirhkoh Paula chuan Timothea chu ‘unau awmte’n an fak ṭhin’ avângin missionary nia rawngbâwl tûrin a sâwm a ni.—Tirhkohte 16:1-5.

School i kal chhûngin, mi dangte hnêna chanchin ṭha sawi thei tûrin i thiamnate i tihmasâwn thei

15. Pioneer thawk tûra ṭanpuitu eng hna nge i thawh theih?

15 Hun kima rawngbâwl a tam zâwkte chuan hna an neih a ngai a. (Tirhkohte 18:2, 3) I awmna hmuna hunbi neia hna i thawh theih nân rei lote chhûng chu inzirna school i kal pawh a ni thei. In bial kantu leh pioneer dangte chu i ruahmanna chungchângah bia la, thurâwn pe tûr chein ngên ang che. Bible chuan: “I hnate chu LALPA kawltîr rawh, tichuan i thil ruahmante chu tihnghehin a awm ang,” tiin a sawi si a.—Thufingte 16:3; 20:18.

16. Hun kima rawngbâwlna chuan nakin huna mawhphurhna dangte atân engtin nge a buatsaih theih che?

16 Jehova chuan nakin hun hlimawm tak chu ‘vawng’ tûrin a duh che tih i chiang thei a. (1 Timothea 6:18, 19 chhiar rawh.) Hun kima rawngbâwlna chuan hun kima rawngbâwl mi dangte nêna thawhhona aṭangin Kristian puitling tak ni tûrin a ṭanpui ang che a. An ṭhat laia hun kima rawng an bâwlnain a hnua an din chhûngkaw nun chu a ṭanpui tih an hmu chhuak bawk. Nupui pasal neih hmaa pioneer nia rawngbâwlte chuan an inneih hnuah pawh nupain pioneer an thawk zawm zêl a ni.—Rom 16:3, 4.

17, 18. Engtin nge ruahmanna siamnaah thinlung a tel kan tih theih?

17 Sâm 20:4-na chuan Jehova chungchângah: “I thinlung duhzâwng chu pe phal che sela, i remruat zawng zawng chu hlawhtlintîr che rawh se,” tiin a sawi a. Nakin hun atân ruahmanna i siam chuan i nuna tih i duh tak zette chu ngaihtuah rawh. Tûn kan huna Jehova thiltihte leh a hnathawhnaa i tih theihte chu ngaihtuah bawk rawh. Tichuan a duhzâwng ti tûrin ruahmanna siam ang che.

18 Tih tak zeta Jehova rawn i bâwla, amah i chawimawi chuan i hlim hle ang. Ni e, “LALPA chungah chuan lâwm bawk rawh; tichuan i thinlung duhzawngte chu a pe ang che.”—Sâm 37:4.

^ par. 7 He school hi Lalram Chanchin Puangtute School tia thlâk a ni tawh.