A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  February 2016

Jehova Chungah Rinawm Rawh

Jehova Chungah Rinawm Rawh

“LALPA chu nang nêna kan kârah leh ka thlahte leh i thlahte kârah kumkhuain awm rawh se.”—1 SAMUELA 20:42.

HLA: 43, 31

1, 2. Engvângin nge Jonathana’n Davida ṭhiana a siamna chu rinawmna kawnga entîrna chhinchhiah tlâk tak a nih?

JONATHANA chuan tleirâwl Davida huaisen dân chu mak a ti ve ngawt ang. Davida chuan mi hrâwl tak, “Philistia mi” Goliatha chu thatin, a lû chu Jonathana pa, Israel Lal Saula hnênah a pe a. (1 Samuela 17:57) Jonathana chuan Davida hnênah Pathian a awm tih a ring nghet a, chuta ṭang chuan Davida nên inṭhian ṭha tak an ni ta a. Rinawmna thu an thlung ta a. (1 Samuela 18:1-3) A dam chhûng chuan, Jonathana chu Davida chungah a rinawm a ni.

2 Jehova chuan Israel lal ni tûra amah thlang lovin, Davida a thlang chung pawhin, Jonathana chu Davida chungah a rinawm tlat a. Saula’n Davida thah a tum lai khân, a ṭhianpa tân Jonathana chu a mangang hle a. Horesh ramhnuaia Davida tlânbona hmun chu a hria a, chuvângin, Jehova rinchhan reng tûra amah fuih tûrin chu mi hmunah chuan a va kal ta a. Ani  chuan Davida hnênah: “Hlau hauh suh, ka pa Saula kut chuan a zawng chhuak lo vang che, Israelte lalah i awm ang a, kei i dawttu ka ni ang,” tiin a hrilh a ni.—1 Samuela 23:16, 17.

3. Jonathana tân chuan Davida chunga rinawm aiin eng nge pawimawh zâwk a, chu chu engtin nge kan hriat? (A thupui chunga milem en rawh.)

3 Mi rinawmte chu kan ngaisâng tlângpui a. Mahse, Jonathana chu Davida chunga a rinawm avâng chauhva ngaisâng kan ni em? Ni lo, Pathian chunga rinawm chu Jonathana nuna thil pawimawh ber a ni. Chu chu Davida chunga a rinawm chhan leh a aia lal tûr a ni chung pawha a thîk loh chhan a ni. Jonathana chuan Davida chu Jehova rinchhan tûrin a ṭanpui hial bawk. An pahnihin Jehova chungah an rinawm a, an inkârah pawh an rinawm tawn ve ve bawk. Anni chuan an thutiam: “LALPA chu nang nêna kan kârah leh ka thlahte leh i thlahte kârah kumkhuain awm rawh se,” tih chu an vawng tlat a ni.—1 Samuela 20:42.

4. (a) Engin nge hlimna leh lungâwina dik tak min neihtîr ang? (b) He thuziakah hian eng nge kan sawiho vang?

4 Keini pawh kan chhûng te, kan ṭhian te, leh kohhrana kan unaute chungah kan rinawm tûr a ni a. (1 Thessalonika 2:10, 11) Mahse, a pawimawh ber chu, Jehova chunga kan rinawm hi a ni. Ani chu nunna min Petu a ni si a! (Thu puan 4:11) A chunga kan rinawm hian hlimna leh lungâwina dik tak kan nei a ni. Mahse, hun harsa tak hnuaiah pawh Pathian chungah kan rinawm tûr a ni tih kan hria a. He thuziakah hian, Jonathana entawn tûr siam chuan dinhmun pali hnuaia Jehova chunga rinawm tlat tûra min ṭanpui theih dân kan sawiho vang. Chûngte chu: (1) thu neitu tuemawin kan zah a phû lo nia kan hriat hunah te, (2) tu chungah nge kan rinawm ang tih chungchânga duh thlan tûr kan neih hunah te, (3) hmahruaitu unaupa pakhatin min hriat sual emaw, dik lo taka min cheibâwl emaw hunah te, leh (4) thutiam vawn harsa kan tih hunahte a ni.

THU NEITU TUEMAWIN KAN ZAH A PHU LO NIA KAN HRIAT HUNAH

5. Engvângin nge Saula lal laia Israel mite tân Pathian chunga rinawm a harsat?

5 Jonathana leh Israel mite chu dinhmun harsa takah an awm a. Lal Saula, Jonathana pa chuan thu a âwih loh avângin Jehova’n a hnâwl a ni. (1 Samuela 15:17-23) Chuti chung chuan, Pathianin Saula chu kum tam tak chhûng ro a rêltîr zêl a. Chuvângin, ‘LALPA lalṭhutthlenga’ ṭhu tûra thlan lal chuan thil sual takte a tih hian, mite tân Pathian chunga rinawm chu a harsa a ni.—1 Chronicles 29:23.

6. Engin nge Jonathana chu Jehova chungah a rinawm tlat tih târ lang?

6 Jonathana chu Jehova chungah a rinawm tlat a. Saula’n Pathian thu a âwih loh hnu lawka Jonathana thiltih kha han ngaihtuah teh. (1 Samuela 13:13, 14) Chutih hun lai chuan, Philistia sipai tam tak chu sakawr tawlailîr 30,000 nên Israel mite bei tûrin an rawn kal a. Saula chuan sipai 600 chauh a nei a, amah leh Jonathana chauhvin râlthuam an nei a ni. Mahse, Jonathana chuan a hlau lo. Ani chuan: “A hming ropui tak avâng hian LALPA chuan a mite chu a hawisan dâwn si lo va,” tih zâwlnei Samuela thute chu a hre reng a. (1 Samuela 12:22) Jonathana chuan sipai pakhat hnênah: “LALPA tân chuan a tam emaw, a tlêm emawa chhandam chu engmah theih lohna a awm ve  chuang si lo va,” tiin a hrilh a. Tichuan, amah leh chu sipai chuan Philistia ho chu an va bei a, mi 20 vêl an that a. Jonathana chuan Jehova a ring a, Jehova’n mal a sâwm a ni. Jehova chuan lîr a nghîntîr a, Philistia mite chuan an hlau hle a. Tichuan anmahni leh anmahni chu an inbeiin an inthat a, Israel mite chuan an hneh ta a ni.—1 Samuela 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Engtin nge Jonathana chuan a pa chu a cheibâwl?

7 Saula’n Jehova thu a âwih lo zêl chung pawhin, Jonathana chuan a theih phawt chuan a pa thu chu a la âwih reng a. Entîr nân, Jehova mite vênghim tûrin a pa nên râl an bei dûn a ni.—1 Samuela 31:1, 2.

8, 9. Thu neitute kan zah hian, engtin nge Pathian chunga rinawm kan nih?

8 Jonathana ang bawkin, a theih phawt chuan kan awmna ram sawrkârte thu âwihin, Jehova chungah kan rinawm thei a. Jehova chuan hêng “rorêltute” hi kan chunga thu neihtîr a remti a, anni chu zah tûrin min phût a ni. (Rom 13:1, 2 chhiar rawh.) Chuvângin, sawrkâr hotu lian pakhatin dik lo taka thil a tih a, kan zah a phû lo anga kan ngaih hunah pawh ani chu zah takin kan cheibâwl tûr a ni. A nihna takah chuan, Jehova’n thu neihna a pêk zawng zawngte chu kan zah tûr a ni.—1 Korinth 11:3; Hebrai 13:17.

9 South America khawmuala unaunu  Olga-i chuan a pasalin ṭha lo taka a cheibâwl chung pawhin, a pasal chu zah thiamin Jehova chungah rinawmna a târ lang a. [1] (Endnote en rawh.) A pasal chuan Jehova Thuhretute zînga mi a nih avângin a châng chuan a be duh lo va, ṭawngkam ṭha lo takte a hmang bawk a. A nupui chu a fate nêna chhuahsanah a vau hial bawk. Mahse, Olga-i chuan ‘sual chu sualin a thungrûl’ lo. Nupui ṭha tak ni tûrin theih tâwp a chhuah a. Chaw a chhumsak a, a thawmhnawte sûksakin, a pasal chhûngte pawh a ngaihsak a. (Rom 12:17) A theih hunah, a pasalin a chhûngte leh ṭhiante a tlawhnaah a zui a ni. Entîr nân, khaw dang daiha a pa vuinaa an kal dâwn chuan, zin kawnga an mamawh tûr engkim a buatsaih vek a. Vuina hunserh chhûng chu biak in pâwnah a lo nghâk reng a ni. Kum tam tak a liam hnu chuan, a dawhtheih êm avâng leh a zah reng ṭhin avângin a pasal chuan ṭha takin a cheibâwl ṭan ta a. Tûnah chuan, inkhâwm tûra fuihin, inkhâwmnaahte a hruai ṭhîn tawh a. A nupui ruala inkhâwm chângte pawh a nei hial tawh a ni.—1 Petera 3:1.

Jehova chunga kan rinawm tlat theih dân kawng khat chu kan pasal emaw, nupui emaw Jehova rawngbâwltu a ni lo chung pawha zah thiam taka cheibâwl hi a ni (Paragraph 9-na en rawh)

TU CHUNGAH NGE KAN RINAWM ANG TIH THU TLUKNA SIAM A NGAIH HUNAH

10. Jonathana chuan tu chunga rinawm tûr nge a nih tih engtin nge a hriat?

10 Saula’n Davida thah a tum thu a sawi chuan, Jonathana tân thu tlûkna khirh tak siam a ngai a. A pa chunga rinawm a duh rualin, Davida chunga rinawm pawh a duh bawk a ni. Jonathana chuan, Pathian chu Davida hnênah a awm tih a hria a, chuvângin, Davida chunga rinawm chu a thlang a ni. Davida chu biru tûrin a hrilh a, Saula hnênah Davida a thah loh chhan tûr a hrilh bawk a ni.—1 Samuela 19:1-6 chhiar rawh.

11, 12. Engtin nge Pathian kan hmangaihna chuan a chunga rinawm tlat tûrin min ṭanpui?

11 Australia rama unaunu Alice-i tân tu chungah nge a rinawm ang tih chungchângah thu tlûkna siam a ngai a. Bible a zir lai chuan, a thil zirte chu a chhûngte hnênah a hrilh a ni. Kristmas a hman tawh dâwn loh thu leh a chhante chu a hrilh bawk a. A tîrah chuan a chhûngte chu an lungni lo hle a, a hnuah chuan a chungah an thinur ta. Alice-i’n anmahni a ngaihsak tawh lo niin an hria a. Chuvângin, a nu chuan Alice-i hmuh leh a duh tawh loh thu a hrilh a ni. Alice-i chuan: “Ka chhûngte ka hmangaih êm avângin, mak ka tiin, ka rilru a na hle a. Mahse, ka thinlungah hian Jehova leh a Fapa chu dah hmasak ber ka tum tlat a, inkhâwmpui neih leh hmasak berah chuan baptisma ka chang ta a ni,” tiin a sawi.—Matthaia 10:37.

12 Jehova chunga kan rinawmna chu engmahin—kan telna sports team, shool, leh kan chênna ram chunga kan rinawmnate pawhin—a luahlân tûr a ni lo. Entîr nân, Henry-a chuan a school team-a chess khelh chu nuam a tiin, a school tâna champion nih chu a duh a. Mahse, chawlhkâr tâwp apianga chess a khelh ṭhin avângin rawngbâwl nân leh inkhâwm nân hun a nei ṭhîn lo a ni. Pathian aiin school tâna rinawm chu a tân thil pawimawh zâwkah a lo chang tih a sawi a. Chuvângin, a school tâna chess a khelh ṭhin chu bânsan a tum ta a ni.—Matthaia 6:33.

13. Engtin nge Pathian chunga rinawmna chuan chhûngkaw buaina hmachhawn tûra min ṭanpui theih?

13 A châng chuan, kan chhûngkaw  zînga mi tinte chunga rinawm vek chu a harsa mai thei. Entîr nân, Ken-a chuan heti hian a sawi a ni: “Ka nu upa tawh tak chu tlawh ṭhînin, a chânga kan hnêna awmtîr chu ka duh a. Mahse, ka nupui nên chuan an inngeih si lo. Pakhat ka tihlâwm hian a dang ka tilungni lo zêl a ni,” tiin a sawi. Ken-a chuan Bible sawite chu a ngaihtuah a, he dinhmunah hian a nupui tihlâwm a, a chunga a rinawm a ngai tih a hre ta a. Tichuan, a nupui pawm theih tûr zâwnga tihven dân chu a hmu ta a. A nupui chu a nu a khawngaih chhan tûr a hrilh a. A nu hnênah pawh a nupui a zah chhan tûr a hrilh bawk a ni.—Genesis 2:24; 1 Korinth 13:4, 5 chhiar rawh.

UNAUPA PAKHATIN MIN HRIAT SUAL EMAW, DIK LO TAKA MIN CHEIBAWL EMAW HUNAH

14. Engtin nge Saula’n Jonathana chu dik lo taka a cheibâwl?

14 Unaupa pakhatin dik lo taka min cheibâwl hunah pawh Jehova chungah kan rinawm thei a. Lal Saula chu Pathian hriak thih ni mah se, a fapa ngei pawh ṭha lo takin a cheibâwl a. Ani chuan Jonathana’n Davida a hmangaih chhan chu a hre thiam lo va. Chuvângin, Jonathana’n Davida ṭanpui a tum chuan, Saula chu a thinur hle a, a fapa chu mipui tam tak hmaah a tizak a ni. Mahse, Jonathana chuan a pa zahna a lantîr reng tho va. Chutih rual chuan Jehova chungah leh Israel lal ni tûra Pathian thlan  Davida chungah rinawm a tum tlat a ni.—1 Samuela 20:30-41.

15. Unaupain dik lo taka min cheibâwl chuan engtin nge kan chhân lêt ang?

15 Tûn laia kan kohhranah hian, hmahruaitu unaupate chuan mi zawng zawng chunga dik taka tih chu an tum a. Mahse, hêng unaupate hi an ṭha famkim lo. Chuvângin, thil engemaw kan tih chhan chu an hre thiam lo mai thei a ni. (1 Samuela 1:13-17) Chuvângin, thiam loh chantîr leh hriat sual kan ni ngai a nih chuan, Jehova chungah i rinawm tlat ang u.

KAN THUTIAM VAWN A HARSAT HLE HUNAH

16. Eng dinhmunahte nge mahni hma sial lova Pathian chunga kan rinawm ang?

16 Saula chuan Davida aiin Jonathana chu a dawta lal ni tûrin a duh a. (1 Samuela 20:31) Mahse, Jonathana chuan Jehova chu a hmangaih a, a chungah a rinawm a ni. Chuvângin, mahni hma sial aiin Davida ṭhian niin, a chunga a thutiam chu a vawng tlat a. Jehova hmangaiha a chunga rinawm apiang chuan, ‘mahni tâna pawi tûr pawh ni se, chhechhama an tiam tawh chu an tidanglam ngai lo vang.’ (Sâm 15:4) Pathian chunga kan rinawm avângin, kan thutiamte chu kan vawng tlat ang. Entîr nân, sumdâwnna thilah intiamkamna kan neih chuan, harsatna a lo awm a nih pawhin ti tûra kan intiam ang chuan kan ti ngei ang a. Chu bâkah, kan inneihnaah buaina kan nei a nih pawhin, kan pasal emaw, kan nupui emaw chungah rinawm tlatin Jehova kan hmangaihzia kan târ lang ang.—Malakia 2:13-16 chhiar rawh.

Sumdâwnna thilah intiamkamna kan neih chuan, Jehova chunga kan rinawm avângin kan intiam ang chuan kan ti ang (Paragraph 16-na en rawh)

17. Engtin nge he kan thu zir hian a ṭanpui che?

17 Jonathana ang bawkin, dinhmun harsa takah pawh Pathian chunga rinawm chu kan duh a. Chuvângin, kan unaute’n min tihlungnih loh hunah pawh an chunga rinawm i tum tlat ang u. Chutiang chuan, Jehova thinlung kan tilâwmin, chu chuan hlimna nasa tak min pe ang. (Thufingte 27:11) Ani chuan kan tâna ṭha ber tûr ti ṭhînin, min ngaihsak reng ang tih kan chiang thei a ni. A dawta thuziakah chuan, Davida hun laia mi rinawm leh rinawm lo ṭhenkhat hnên aṭanga kan zir theihte chu kan hmu ang. (ws16.02-E)

^ [1] (paragraph 9-na) Hming ṭhenkhat chu thlâk a ni.