“Sualnain in chungah thu a nei dâwn tawh si lo, . . . khawngaihna rorêla awm in ni zâwk si a.”—ROM 6:14.

HLA: 46, 13

1, 2. Engtin nge Rom 5:12 chuan min ṭanpui theih?

ROM 5:12 chuan: “Chutichuan mi pakhat avângin sual khawvêlah a lût a, sual avângin thihna a lût bawk a, chutiang bawkin mi zawng zawngin thil an lo tihsual avângin thihnain mi zawng zawng a fan chhuak ta a,” tiin a sawi a. He Bible châng hi kan hriat chian êm êm zînga mi a ni a, Bible chungchâng mite kan zirtîr hian kan hmang ṭhîn a ni.

2 He Bible châng hi Bible Zirtîrna Dik Tak Chu Eng Nge Ni? tih leh Bible-in Eng Nge Min Zirtîr? tih lehkhabuah vawi tam tak hman a ni a. Kan fate leh mi dangte hnêna hêng lehkhabua bung 3-na, 5-na, leh 6-na te kan zirpui hian Rom 5:12 chu kan chhiar ngei ang. Lei hi paradis a nih loh chhan te, tlanna kan mamawh chhan te, leh kan thih chhante hre thiam tûra ṭanpui nân he Bible châng hi kan hmang thei a. He Bible châng hian, Jehova nêna kan inlaichînna avânga lâwmna nasa tak nei tûrin min ṭanpui ṭheuh thei a. Chu  bâkah, Pathian tih lâwm tum tlat tûr leh kan tâna a thutiamte beisei tlat tûrin min ṭanpui thei bawk a ni.

3. Kan dinhmun chungchângah eng nge kan hriat reng ang?

3 Kan vaia sual fate kan ni hi a lungchhiatthlâk hle. Nî tin hian thil kan ti sual ṭhîn a. Mahse, Jehova chu khawngaihna ngah tak a ni. Mi ṭha famkim lo kan ni tih a hria a, min ngaihdam a duh a ni. (Sâm 103:13, 14) Isua chuan Pathian hnênah kan sualte ngaihdam dîl tûrin min hrilh a. (Luka 11:2-4) Jehova’n tûn hmaa kan sualte a ngaihdam chuan, chûngte chu kan ngaihtuah reng a ngai tawh lo. Jehova’n min ngaihdam theih dân chu i lo bih chiang ang u.

JEHOVA’N MIN NGAIHDAM THEIH DAN

4, 5. (a) Engin nge Rom 5:12 hre thiam tûra min ṭanpui? (b) “Khawngaihna” tih awmzia chu eng nge ni?

4 Rom lehkhabuah hian, a bîk takin bung 6-na chuan, Jehova’n kan sualte a ngaihdam theih dân hre thiam tûrin min ṭanpui a. Bung 3-naah hian, “mi zawng zawngin thil an tisual tawh vek,” tih kan hmu a. Paula chuan: “Krista Isuaa tlanna awm avâng chuan, a khawngaihnain athlâwna thiam chantîrin an awm a,” tiin a sawi. (Rom 3:23, 24) Grik thu mal “khawngaihna” tia lehlin hian an phû lo pawh ni se, a lêt leh beisei lo va, ngilnei taka thiltih a kâwk a ni.

5 Bible lama mi thiam pakhat chuan Grik thumal hian Pathian leh Krista’n sual leh thihna ata mihringte chhan chhuak tûra an thiltihte a kâwk ṭhîn tih a sawi a. Chuvângin, Sapṭawng New World Translation chuan he Grik thu mal hi “phû loh khawngaihna,” tiin a letling a ni. Kan tâna Pathian thiltih te, tûna a khawngaihna kan hlâwkpui dân te, leh nakin hun beiseina min pêkte chu i lo ngaihtuah ang u.

Jehova chuan mi zawng zawng hnênah Isua Krista hmangin a khawngaihna a lantîr

6. Tute’n nge Pathian khawngaihna chu hlâwkpui a, engtin nge an hlâwkpui?

6 Adama sualna avângin, sualna leh thihnain mi ṭha famkim lo zawng zawngte chungah nghawng a nei a. Chuvângin, Bible chuan ‘mi pakhat sual avângin thihnain ro a rêl,’ tih a sawi. Mahse, Jehova’n khawngaihna nasa tak lantîrin, “mi pakhat (Isua Krista),” hmangin mihring zawng zawng tân chhanchhuahna kawng a hawnsak a ni. (Rom 5:12, 15, 17) “Mi pakhat tihâwih avâng khân mi tam tak chu mi fel an lo ni ang.” Anni chuan, ‘Isua Krista zârah chatuan nun’ an beisei thei a ni.—Rom 5:19, 21.

7. Pathian thilpêk tlanna hi engvângin nge kan phû loh khawngaihna a nih?

7 Hei hi han ngaihtuah teh: Jehova chuan a Fapa chu tlanna atân a pêk kher a ngai lo va. Mahse, sual leh thihna ata kan tân chhanchhuahna kawng siamin khawngaihna nasa tak a lantîr a ni. Pathian leh  Isua’n kan tâna an thiltih chu tumahin kan phû lo va. Ngaihdam theihna leh chatuana nun theihna min siamsak avângin kan va lâwm tak êm! Pathian chunga kan lâwmzia chu kan nun dân kawngin i târ lang ṭheuh vang u.

PATHIAN KHAWNGAIHNA AVANGA LAWMNA

8. Eng rilru put hmang nge kan hnâwl ang?

8 Pathian chuan sual pawi takte pawh ngaihdam a duh tih kan hria a. Mahse, ‘Jehova’n min ngaidam ang,’ tia ngaihtuahin a khawngaihna chu thil sual tih nân kan hmang ngai tûr a ni lo. Kum zabi pakhatnaa, tirhkoh ṭhenkhat an la dam lai ngeiin, chutiang rilru pu Kristian ṭhenkhat an awm a. (Juda 4 chhiar rawh.) Tûn laiah pawh, zawi zawia chutianga ngaihtuah lo tûr leh mi dangte thununa awm lo tûrin kan fîmkhur tûr a ni.

9, 10. Engtin nge Paula leh mi dangte chu sual leh thihna laka chhuah an nih?

9 Paula chuan Kristiante tân thil sual an ti zêl chung pawhin Pathianin a ngaidam reng dâwn tih ngaih dân neih chu a dik lo tih a sawi a. “Sual kawnga thi tawh” an nih avângin chutiang ngaih dân chu an hnâwl tûr a ni tih a hrilh bawk a ni. (Rom 6:1, 2 chhiar rawh.) A sawi tum chu eng nge ni?

Kan ngaihtuahna ṭha lote leh kan châkna ṭha lote chu kan thunun theiin, kan thunun lo thei

10 Tlanna avângin, Pathian chuan Paula leh kum zabi khatnaa Kristian ṭhenkhatte sualna chu a ngaidam a. Jehova chuan, a fate ni tûrin thlarau thianghlimin hriak a thih a ni. An rinawm reng chuan vân nunna changin Krista nên ro an rêl ang. Mahse, leia la awm reng siin, engtin nge “sual kawnga thi tawh” an nih? Paula’n an nun kawng an thlâk danglam vek tawh tih târ lan nân khaikhinna a hmang a. Isua chu a thih hnuah thi thei lo thlarauva kaihthawh a ni tih a sawi a. Chuvângin, “thihna chuan ama chungah thu a nei tawh lo” a ni. Chutiang bawkin, chûng Kristiante pawh chu an thi anga sawi theih a ni a. Châkna sual thununa an awm tawh loh avângin an nun kawng an thlâk pumhlûm tawh a ni. Chuta ṭang chuan, Pathian tilâwm zâwnga nung tûrin theih tâwp an chhuah a. Anni chu, ‘sual lam kawngah an thi tawh a, Pathian lam kawngah erawh chuan Krista Isuaah an nung a ni.’—Rom 6:9, 11.

11. Engtin nge tûn laia Kristiante chu ‘sual kawnga an thih tawh’?

11 Kan chungchâng eng nge ni ve? Engtin nge “sual kawnga thi tawh” kan nih? Tûn hma chuan, kan thiltihte chunga Jehova thlîr dân hre lovin thil sual tam tak kan ti tawh mai thei a. ‘Bawlhhlawhna hnênah leh, bawhchhiatna hnênah bâwihah kan inpe a,’ chu chu “sual bâwihte” kan ni tihna a ni. (Rom 6:19, 20) Mahse, Bible aṭangin Pathian duh dâna nun kan zir a, kan inthlâk danglam a, a hnêna inpumpêkin, baptisma kan chang a ni. Jehova thuâwih duhna leh amah tilâwm zâwnga nun duhna nasa tak kan nei a. “Sual lak ata chhuahin” kan awm a, “felna bâwihte” kan lo ni ta a ni.—Rom 6:17, 18.

12. Mi tin hian eng duh thlanna nge kan siam ngai?

12 Mahse, duhthlan tûr kan la nei a. Paula chuan: “In taksa duhzâwng in zawmna tûrin, in taksa thi theiah chuan sualnain ro rêl suh se,” tiin a sawi a. (Rom 6:12) Kan ngaihtuahna ṭha lote leh kan châkna ṭha lote chu kan thunun theiin,  kan thunun lo thei a. Heti hian inzâwt rawh: ‘Thil ṭha lo ti tûrin ka châkna ṭha lo chu ṭhan chhohtîr zêl ka phal em? A nih loh leh, chu chu ka hnâwl nghâl vat em?’ tiin. Pathian khawngaihna avânga kan lâwm tak zet a nih chuan, amah tilâwm tûrin theih tâwp kan chhuah ang.

SUAL CHU I DO THEI

13. Thil dik kan ti thei tih engvângin nge kan chian theih?

13 Kum zabi pakhatnaa, Korinth khuaa mi ṭhenkhat chu rûk hmang te, mawngkawhur te, uirê te, milem betu te, leh zu ruih hmangte an ni a, Jehova an hriat a, an hmangaih chuan an inthlâk danglam ta a ni. An thil lo chîn ṭhinte avângin an zak hle a. (Rom 6:21; 1 Korinth 6:9-11) Rom khuaa Kristiante pawh chutiang bawkin an inthlâk danglam a ngai a ni. Paula chuan an hnênah: “In taksa pêngte pawh fel lohna hriamhrei atân sualna hnênah pe phal hek suh u; amaherawhchu mitthi zîng ata nung leh angin Pathian hnênah inpe ula, in taksa pêngte pawh chu felna hriamhrei atân Pathian hnênah pe phal zâwk rawh u,” tiin a hrilh a. (Rom 6:13) Thil dik an ti theiin, Pathian khawngaihna chu an hlâwkpui zawm zêl thei tih Paula chuan a hre chiang a ni.

14, 15. Eng nge kan inzawh ang?

14 Tûn laiah pawh chutiang bawk chu a ni. Unau ṭhenkhatte chu Korinth khua mite angin an awm mai thei a. Mahse, Jehova an hriat hnu chuan, an inthlâk danglam a, “tlenfai” ang an ni tawh a ni. Jehova tilâwm tûrin, kan nun kan thlâk danglam ṭheuh va. Tûnah pawh, Pathian khawngaihna avânga kan lâwmzia târ lan chu kan duh a. Chuvângin, kan châkna dik lo chu dovin, Jehova rawngbâwl nân kan nun hman kan tum tlat a ni.

15 Mahse, Korinth khuaa mi ṭhenkhatte’n thil sual pawi tak an tih ang chu kan pumpelh tûr a ni a. Pathianin kan chunga khawngaihna lantîr a, min ngaihdam kan beisei laiin chutiang thil chu kan ti reng thei lo. Mahse, mi ṭhenkhatin sual nêp deuhva an ngaih mai theihte chungchâng hi eng nge ni ve? Thil engkimah Jehova thu âwih tûrin theih tâwp chhuah kan tum em?—Rom 6:14, 17.

16. 1 Korinth 6:9-11-a târ lan loh sualte kan pumpelh a ngai tih engtin nge kan hriat?

16 Tirhkoh Paula hi han ngaihtuah teh. Ani chuan: “Kei erawh chu tisa lama mi, sual bâwiha hralh tawh ka ni. Thil ka tih hi a ngaihna ka hre si lo; ka thiltih ṭhin hi, ka thiltih duhzâwng a ni si lo, ka thil huatzâwng tak chu ka ti zâwk ṭhîn a ni,” tiin a ziak a. (Rom 7:14, 15) 1 Korinth 6:9-11-a târ lan thilte hi ti lo mah se, sualna nei reng niin a insawi a. Jehova tih lâwm a duh avângin chûng thil dik lote chu a do a ni. (Rom 7:21-23 chhiar rawh.) A entawn  tûr siam chu entawnin, Jehova thuâwih tûra kan tih theih apiang chu i ti ṭheuh vang u.

17. Engvângin nge rinawm i duh?

17 Entîr nân, Jehova rawngbâwl tûr chuan kan rinawm a ngai tih kan hria a. (Thufingte 14:5; Ephesi 4:25 chhiar rawh.) “Dâwt pa,” Setana an chu kan duh lo a ni. Anania leh a nupui chu dâwt an sawi avângin an thi tih kan hria a. Chuvângin, dâwt kan sawi lo a ni. (Johana 8:44; Tirhkohte 5:1-11) Mahse, rinawmnaah chuan dâwt sawi loh aia tam a tel a. Pathian khawngaihna avânga kan lâwm tak zet a nih chuan, kawng dang pawhin kan rinawm bawk ang.

18, 19. Rinawm tih awmzia chu eng nge ni?

18 Mi chu dâwt sawi lo mah se, a rinawm lo thei a. Entîr nân, Jehova chuan Israel mite hnênah: “Rûk in ru tûr a ni lo va, aderin thil in ti tûr a ni lo va, dâwt in inhrilh tûr a ni hek lo,” tiin a hrilh a. Engvângin nge chutianga an tih a ngaih? Jehova chuan: “In thianghlim tûr a ni: Kei, LALPA in Pathian hi ka thianghlim si a,” tiin a sawi a ni. (Leviticus 19:2, 11) Dâwt  kan sawi lo chung pawhin, mi dangte chu thil dik lo engemaw kan rintîr chuan kan rinawm lo tihna a ni.

Dawt sawi loh leh mite bum loh kan tum tlat em? (Paragraph 19-na en rawh)

19 Entîr nân, mi pakhat chuan a pu, a nih loh leh a hnathawhpuite hnênah doctor hmuh a ngaih avângin hma deuhva haw a ngaih thu a hrilh a. Mahse, chu chu chhan dik tak a ni lo. Chawlh a duh avângin hâwn hmât a duh a. A nihna takah chuan, damdawi zawrhna, a nih loh leh doctor office-a bill pe tûr mai a ni. A rinawm nge, mi dangte a bum zâwk? Ani chuan thil dik lo engemaw chu mi dangte a rintîr a ni. A châng chuan, mite’n an thil duhte neih theih nân leh hremna an pumpelh theih nân mi dangte an bum a. Keini erawh chuan, “Dâwt in inhrilh tûr a ni hek lo,” tia sawitu Jehova thu kan âwih a. Thil dik leh thil thianghlim tia a sawite chu tih kan duh a ni.—Rom 6:19.

20, 21. Pathian khawngaihna avânga kan lâwm tak zet a nih chuan, eng thil dangte nge kan pumpelh ngai?

20 Uirêna te, zu ruihna te, leh sual pawi tak dangte chu kan pumpelh ngei mai. Chu bâkah, Jehova tilâwm lo thei thil engpawh pumpelh kan duh a. Entîr nân, nungchang bawlhhlawhna kan pumpelh chauh ni lovin, nungchang bawlhhlawhna lam intihhlimna pawh kan pumpelh bawk. Zu kan rui lo mai ni lovin, rui lek lek thleng pawhin kan in lo. Chutiang thlêmna chu theih tâwp chhuaha kan do a ngai a, chu chu kan do thei a ni.

21 Paula’n: “In taksa duhzâwng in zawmna tûrin, in taksa thi theiah chuan sualnain ro rêl suh se,” tia a sawi hi tih kan tum a ni. (Rom 6:12; 7:18-20) Sual zawng zawng kan pumpelh thei lo tih chu a dik ngei mai. Mahse, sual engpawh kan do hian, Pathian leh Krista’n kan chunga khawngaihna an lantîr avânga kan lâwm tak zetzia kan lantîr a ni.

22. Jehova khawngaihna avânga kan lâwm tak zet a nih chuan, eng lâwmman nge kan beisei theih?

22 Jehova chuan kan sualte a ngaidam tawh a, a ngaidam zawm zêl thei a ni. A khawngaihna avângin kan va lâwm tak em! Chuvângin, Pathianin thil dik lo nia a sawite chu mite’n sual lo niin ngai mah se, chûngte chu theih tâwp chhuahin i pumpelh ang u. Chutianga kan tih chuan, eng lâwmman nge kan beisei theih? Paula chuan: “Sual lakah tihfihlîma awma Pathian bâwihte in lo nihin, thianghlimna hmu khawpin in rah in nei asin, chu mi tâwpna—chatuana nunna nên,” tiin a sawi a ni.—Rom 6:22. (ws16.12-E)