A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  December 2016

Jehova Chuan Tih Tak Zeta Amah Zawngtute Chu Lâwmman A Pe

Jehova Chuan Tih Tak Zeta Amah Zawngtute Chu Lâwmman A Pe

“Pathian hnêna lo kal chuan, amah chu a awm ngei tih leh amah chu tih tak zeta zawngtute hnêna lâwmman petu a ni tih a ring tûr a ni.”—HEBRAI 11:6, Baptist Mid-Missions’ Translation.

HLA: 136, 139

1, 2. (a) Engtin nge hmangaihna leh rinna chu a inkûngkaih tlat? (b) Eng zawhnate nge kan ngaihtuah ang?

KAN Pa Jehova chuan a chhiahhlawh rinawmte chu mal a sâwm ang tih a tiam a. Hei hi min hmangaihna a lantîr dân kawng khat a ni. “Amahin min hmangaih hmasak avângin kan hmangaih a ni.” (1 Johana 4:19) Jehova kan hmangaihna a ṭhan chhoh hian, amah kan rinna a nghet lehzual a, a hmangaihte chu lâwmman a pe ang tih kan ring nghet lehzual a ni.—Hebraia 11:6 chhiar rawh.

2 Jehova chu lâwmman petu a ni! Hei hi a nihna leh a thiltihte târ langtu pawimawh tak a ni a. Chuvângin, tih tak zeta amah zawngtute chu lâwmman a pe ang tih kan rin loh chuan Pathian kan rinna chu a famkim lo tihna a ni. Engvângin nge chutiang chu a nih? “Rinna hi thil beiseite awm ngeia hriatna, thil hmuh lohte hriatfiahna,” a nih vâng a ni. (Hebrai 11:1) Rinna tih chu Pathianin a mi rinawmte mal a sâwm ang  tih rin tlatna a ni a. Mahse, engtin nge lâwmman beiseina chu kan hlâwkpui ang? Jehova chuan hmân lai leh tûn laia a chhiahhlawhte chu engtin nge lâwmman a pêk? I lo en ang u.

JEHOVA’N A CHHIAHHLAWHTE CHU MALSAWM A TIAM

3. Malakia 3:10-ah eng thutiam nge kan chhiar?

3 Pathian Jehova chuan a chhiahhlawh rinawmte chu lâwmman pêk a tiam a. Kan thil neih ṭha ber a hnêna pe tûrin min sâwm a, mal min sâwm ang tih ring tûrin min duh a ni. Jehova chuan: “Vân tukverhte chu hawnsak che uin, malsâwmna dawn sên loh khawp hial ka vûr dâwn che u nge dâwn lo, mi han fiah teh rêng u,” a ti a. (Malakia 3:10) Amah fiah tûra min sâwmna kan pawm hian, chu sâwmna avânga kan lâwmzia kan târ lang a ni.

4. Engvângin nge Matthaia 6:33-a kan hmuh Isua thutiamte chu kan rin theih?

4 Isua chuan a zirtîrte chu Lalram an dah hmasak chuan Pathianin a ṭanpui ang tih a tiam a. (Matthaia 6:33 chhiar rawh.) Pathian thutiamte chu a thleng dik ṭhîn tih a hriat avângin chu chu a sawi thei a ni. (Isaia 55:11) Chuvângin, keini pawhin Jehova kan rinzia kan lantîr chuan, he a thutiam: “Engtikah mah ka thlahthlam tawp lo vang chia, kal pawh ka kalsan tawp lo vang che,” tih hi a hlen ang tih kan chiang thei a. (Hebrai 13:5) He Jehova thutiam hian Matthaia 6:33-a kan hmuh Isua thute ring tûrin min ṭanpui a ni.

Isua chuan a zirtîrte chu an inpêkna avângin lâwmman an dawng ang tih a hriattîr (Paragraph 5-na en rawh)

5. Isua’n Petera a chhânna chu engvângin nge kan vai tâna fuihna a nih?

 5 Ṭum khat chu tirhkoh Petera chuan Isua hnênah: “Keinin engkim kalsanin kan zui ta chia; engnge kan hmuh ang le?” tiin a zâwt a. (Matthaia 19:27) Isua chuan chutianga a zawh avângin Petera chu a zilh lo va. A zirtîrte chu an thil chânte avângin lâwmman an dawng ang tih a hrilh zâwk a ni. Tirhkohte leh mi rinawm dangte chuan nakinah Isua nên vânah ro an rêl ang. Mahse, Isua chuan: “Mi tin inte emaw, unaute emaw, farnute emaw, pa emaw, nu emaw, fate emaw, ramte emaw ka hming avânga kalsan apiang chuan a leh za an hmu ang a, chatuana nunna an la chang bawk ang,” tiin tûn la laah pawh lâwmman a awm tih a sawi a ni. (Matthaia 19:29) Tûn laiah, Isua hnungzuitute zawng zawng chuan kohhranah pate, nute, unaute, farnute, leh fate an nei thei a. Hêngte hi Pathian Ram avânga kan thil chân zawng zawngte aiin a hlu zâwk a ni.

“NUNNA THIRCHAKAI”

6. Engvângin nge Jehova chuan a chhiahhlawhte chu lâwmman pêk a tiam?

6 Tûna malsâwmna tam tak kan neih bâkah, nakin huna kan dawn tûr malsâwmna ropui zâwk pawh kan beisei a. (1 Timothea 4:8) Jehova chuan a chhiahhlawh rinawmte chu lâwmman pêk a tiam a, chu mi hriatna chuan harsatnate chhel taka tuar chhuak tûrin min ṭanpui a ni. Jehova chu “tih tak zeta zawngtute hnêna lâwmman petu a ni,” tih kan rin tlat chuan kan rinawm reng thei a ni.—Hebrai 11:6, MBT.

7. Engtin nge beiseina chu thîrchakai ang a nih?

7 Tlâng Chunga Thusawiah, Isua chuan: “Lâwm ulangin, nasa takin hlim rawh u; vânah in lâwmman a awm hnem si a; chutiang bawkin in hmaa zâwlnei awmte pawh an tihduhdah ṭhîn kha,” tiin a sawi a. (Matthaia 5:12) Pathian chhiahhlawh ṭhenkhatte chuan vânah lâwmman an dawng ang a. Mi dangte chuan lei paradis-ah chatuan nunna an dawng ang. Hei pawh hi, ‘lâwma, nasa taka hlimna,’ tûr chhan a ni. (Sâm 37:11; Luka 18:30) Kan vai hian, kan beisei chu ‘nunna thîrchakai, rinawm leh nghet tak,’ a ni thei a. (Hebrai 6:17-20) Thîrchakaiin thlipui na tak kârah pawh lawng a chelh ding angin, kan beiseina chuan nghet taka awm reng tûrin min ṭanpui thei a ni. Chu chuan harsatnate chhel taka tuar chhuak tûrin chakna min pe thei a ni.

Jehova chuan a chhiahhlawh rinawmte chu lâwmman pêk a tiam a, chu mi hriatna chuan harsatnate chhel taka tuar chhuak tûrin min ṭanpui

8. Engtin nge kan beiseina chuan mangang lutuk lo tûra min ṭanpui?

8 Kan beiseina chuan mangang lutuk lo tûrin min ṭanpui thei a ni. Bâmin (balm) pangti a tidam thei angin, Pathian thutiamte chuan kan mangannate a tiziaawm thei a. Kan rit phurhte a chunga kan nghah chuan Jehova’n min enkawl ang tih hriat chu a thlamuanthlâk hle. (Sâm 55:22)  Pathian chuan, “kan dîl leh kan ngaihtuah zawng zawng aia nasa zâwk” a ti thei tih kan ring nghet tlat thei a ni. (Ephesi 3:20) Jehova chuan kan ngaihtuah ang emaw, ngaihtuah zawng zawng ang emaw mai ni lovin, ‘kan ngaihtuah zawng zawng aia nasa zâwkin’ min ṭanpui ang!

9. Jehova malsâwmnate dawng ngei tûrin eng nge kan tih ngai?

9 Lâwmman dawng tûr chuan, Jehova kan rin tlat a, a kaihhruainate kan zawm a ngai a. Mosia’n Israelte hnênah: ‘Hêng thupêk tûna ka thupêk zawng zawng che u hi pawm tûra LALPA in Pathian aw chu ṭhahnemngai taka in zawm phawt chuan, LALPA in Pathianin luah tûra a pêk che u ramah chuan LALPAN mal a sâwm ngei ngei dâwn che u a ni; LALPA in Pathian chuan a tiam che u angin mal a sâwm ang che u,’ tiin a hrilh a ni. (Deuteronomy 15:4-6) Rinawm taka a rawng i bâwl zawm zêl chuan Jehova’n mal a sâwm ang che tih i ring nghet tlat em? Chutianga rin tlatna tûr chhan ṭha i nei a ni.

LAWMMAN PETU CHU JEHOVA A NI

10, 11. Engtin nge Jehova’n Josefa chu mal a sâwm?

10 Bible hi kan hlâwkpui atâna ziak a ni a. Chutah chuan, Pathianin tûn hmaa a chhiahhlawh rinawmte lâwmman a pêk dân entîrna tam tak kan hmu a ni. (Rom 15:4) Chumi zînga entawn tûr ṭha tak mai chu Josefa a ni a. A tîrah chuan, a unaute’n salah an hralh a. A hnuah, a pu nupuiin dik lo takin a puh a, Aigupta lung inah khung a ni. Josefa chu lung ina a tân laiin, Jehova lak ata lak hran a ni em? Ni lo ve! Bible chuan: “LALPA chu Josefa hnênah a awm zêl a, a chungah ngil a nei a, . . . LALPA chu Josefa hnênah a awm a, a thiltih apiang chu LALPA chuan a hlawhtlintîr,” tiin a sawi. (Genesis 39:21, 23) Chûng harsatna kârah pawh, Josefa chuan a Pathian chu dawhthei takin a nghâk a ni.

11 Kum tam tak hnuah, Pharaoa chuan Josefa chu lung in ata a chhuah a, he bâwih inngaitlâwm tak hi Aiguptaa thuneitu ber pahnihna a rawn ni ta a ni. (Genesis 41:1, 37-43) Josefa’n fapa pahnih a nei a: “A fa tîr hmingah chuan Manasea a sa a: ‘Pathianin ka thawh rimna zawng zawng leh kapa chhûngte zawng zawng chu mi theihnghilhtîr ta si a,’ a ti a. Tin, a fa pahnihna hmingah chuan Ephraima a sa a: ‘Pathianin ka hrehawm tuarna ramah hian chi mi thlahtîr ta si a,’ a ti a.” (Genesis 41:51, 52) Jehova chuan Josefa rinawmna chu mal a sâwm a, Israel mite leh Aigupta mite chu ṭâm tlâkna lakah a chhan chhuak thei a ni. Josefa chuan amah lâwmman petu leh malsâwmtu chu Jehova a ni tih a hria.—Genesis 45:5-9.

Isua chuan Pathian hming tihthianghlimnaah hlimna a hmu

12. Engtin nge Isua chu fiahna a tawh khân a rinawm tlat?

12 Isua Krista pawhin fiahna tam tak kârah, Pathian thu a awih tlat a, Jehova’n mal a sâwm a ni. Rinawm reng tûrin engin nge ṭanpui? Pathian Thu chuan: “A hmaa hlimna awm avâng chuan mualphona chu ngainêpin  kraws chu a tuar a,” tiin a sawi. (Hebrai 12:1, 2) Isua chuan Pathian hming tihthianghlimnaah hlimna a hmu a. Chu bâkah, a Pa lawm a hlawhin, chanvo ropui tam tak pêk a ni bawk. Bible chuan: “Pathian lalṭhutphah ding lamah khian a han ṭhu ta a,” tiin a sawi a. “Pathianin ani chu nasa takin a chawimawi ve ta thung a, hming zawng zawnga hming chungnung ber chu a pe ta a,” tih kan chhiar bawk a ni.—Philippi 2:9-11.

JEHOVA CHUAN KAN THILTIHTE A THEIHNGHILH LO

13, 14. Jehova chuan atâna kan thiltihte chu engtin nge a ngaih?

13 Jehova chuan a rawngbâwl nâna kan thiltih engpawh chu a hlut tih kan chiang thei a. Kan inrin tâwk loh hunah leh kan inrin ngam loh hunah pawh min hre thiam a ni. Kan hna leh kan chhûngkaw châwmna chungchânga kan mangan hian min ngaihsak tak zet a. Kan dam loh emaw, kan rilru hah emaw avânga tûn hma angin rawngbâwlnaah kan tel tam thei lo a nih pawhin min hre thiam a ni. Harsatna kâra kan rinawmna chu Jehova’n a hlut tih kan ring nghet tlat thei a ni.—Hebrai 6:10, 11 chhiar rawh.

14 Jehova chu, “ṭawngṭaina ngaithlatu” a ni tih hre reng bawk ang che. A hnêna kan ṭawngṭai hian min ngaithla ang tih kan chiang thei a. (Sâm 65:2) “Khawngaihnate Pa leh thlamuanna zawng zawng Pathian” chuan amah hnaih tûra kan mamawh apiang chu min pe ang. A châng chuan, chutianga ti tûrin kan unaute a hmang thei a. (2 Korinth 1:3) Mi dangte chunga khawngaihna kan lantîr hian Jehova chu a lâwm a ni. “Mi rethei khawngaih chuan LALPA a pûktîr a ni a, a thiltih ṭhat chu a rûl ang.” (Thufingte 19:17; Matthaia 6:3, 4) Chuvângin, phal taka kan unaute kan ṭanpui hian, Jehova chuan kan thil ṭha tih chu amah pûktîr angin a ngai a. Chu khawngaihna thiltih chu rulhsak min tiam a ni.

TUN LEH CHATUAN THLENGA LAWMMANTE

15. Mi mal taka i nghahhlelh lâwmmante chu eng nge ni? (A thupui chunga milem en rawh.)

15 Hriak thih Kristiante chuan Isua hnên aṭangin “felna lallukhum,” dawn an beisei a. (2 Timothea 4:7, 8) Mahse, beiseina dang i nei a nih chuan Pathian lakah i hlu lo bîk lo. Isua “berâm dang” maktaduai tam tak chuan nakina lei paradis-a chatuana nun chu an nghâk hlel hle a. Anni chuan “ram hi an luah ang a: remna chênin an hmuingîl ang.”—Johana 10:16; Sâm 37:11.

16. 1 Johana 3:19, 20-ah eng thlamuanna nge kan hmuh?

16 Jehova rawngbâwlnaah thawk tam tâwk lo anga inngaih châng kan nei mai thei a, a nih loh leh kan thiltih chuan Jehova a tih lâwm leh lâwm loh kan ngaihtuah mai thei bawk. Eng lâwmman mah dawng tlâk lo niin kan inngai pawh a ni mai thei. Mahse, ‘Pathian chu kan rilru aiin a ropui zâwk a, engkim a hria,’ tih hi kan theihnghilh ngai tûr a ni lo. (1 Johana 3:19, 20 chhiar rawh.) Jehova kan rin vâng leh kan hmangaih vânga a rawng kan bâwl hian, kan thiltih chu hlu vak lo angin ngai mah ila, lâwmman min pe ang tih kan chiang thei a ni.—Marka 12:41-44.

17. Tûna kan neih lâwmman ṭhenkhat chu eng nge ni?

 17 Setana khawvêl suaksual tâwpna hunah pawh hian, Jehova’n a mite chu mal a sâwm a. Ani chuan, khawvêl puma inunaunaa tel kan nih angin hriatna tam tak leh thlamuanna nasa tak nei ngei tûrin min ṭanpui a ni. (Isaia 54:13) Ni e, Isua thutiam angin, Jehova chuan hmangaihna nei unau tam tak tûnah min pe a. (Marka 10:29, 30) Chu bâkah, tih tak zeta Pathian zawngtute chuan chhûngrila thlamuanna te, lungawina te, leh hlimna te an nei a ni.—Philippi 4:4-7.

18, 19. Engtin nge Jehova chhiahhlawhte chuan an lâwmman dawn chu an ngaih?

18 Khawvêl puma Jehova chhiahhlawhte chuan kan Pa hnên aṭangin lâwmman tam tak an dawng a. Entîr nân, Germany rama Bianca-i chuan: “Jehova’n ka lungkhamnaahte min ṭanpui a, nî tin min awmpui reng avângin a hnênah lâwm thu ka sawi sêng lo. Khawvêl chu a buai nasain, a ninawm hle a. Mahse, Pathian Jehova nêna kan thawh dun hian a kut hnuaia him taka awm niin ka inhria. A tâna inpêkna ka neih apiang hian, a lêtzain malsâwmna ka dawng ṭhîn,” tiin a sawi.

19 Zâng ruh ṭhat loh avânga che sawn hlei thei lo, Canada rama awm kum 70 mi Paula-i hi han ngaihtuah teh. A dinhmunin a rawngbâwlna a dâl chuang lo tih a sawi a. “Telephone leh tawnchawpa thu hrilhna ang chi rawngbâwl dân chi hrang hrang chu ka hmang ṭangkai a. Mahni intihchak nân, ka duhzâwng Bible chângte, kan thu leh hla chhuah aṭanga thute chhinchhiahna lehkhabu pakhat ka nei a, chu chu ka en ṭhîn a. ‘Ka Dam Khawchhuahna Lehkhabu,’ tiin hming ka pe a. Jehova thutiamte kan ngaihtuah tlat chuan lunghnualna chu rei lotê atân mai a ni. Eng dinhmunah pawh awm ila, Jehova chu min ṭanpui tûrin a inpeih reng,” tiin a sawi belh a ni. I dinhmun chu Bianca-i leh Paula-i te dinhmun nên a inang lo mai thei. Mahse, Jehova’n nangmah leh i bul hnaia mite lâwmman a pêk dânte chu i ngaihtuah thei ngei ang. Jehova’n tûna lâwmman a pêk dân che leh nakina lâwmman a pêk dân tûr che ngaihtuah chu a va ṭha tak êm!

20. Rinawm taka Jehova rawngbâwl tûra theih tâwp kan chhuah zawm zêl chuan eng nge kan beisei theih?

20 Tih tak zeta i ṭawngṭaina chuan “lâwmman ropui tak a nei dâwn” tih theihnghilh ngai suh. “Pathian duhzâwng in tih hnuin,” ‘thiltiam chu in hmu’ ang tih i chiang thei a. (Hebrai 10:35, 36) Chuvângin, kan rinna tichak zawm zêlin, Jehova rawngbâwl thei tûra kan tih theih apiang chu i ti ang u. Jehova chuan lâwmman min pe ang tih kan ring nghet tlat a ni!—Kolossa 3:23, 24 chhiar rawh. (ws16.12-E)