A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

VENNAINSANG—ZIR TUR EDITION August 2017

Tun ṭum chhuak magazine-ah hian September 25 aṭanga October 22, 2017 thlenga zir tûr thuziakte a tel.

Dawhthei Takin I Nghâk Peih Ang Em?

Hmân laia Jehova chhiahhlawh rinawmte chuan harsatnate chu eng chen nge an tawrh dâwn tih an zâwt a, chutianga an zawh avângin Pathianin anni chu a dem lo.

“Pathian Thlamuanna, Rilru Rêng Rênga Hriat Sên Loh”

I nunah beisei loh fiahnate Pathiain thlen a phal chhan i ngaihtuah ngai em? I ngaihtuah ngai a nih chuan, Jehova rinchhan tlat chunga tuar chhuak thei tûrin engin nge ṭanpui thei che?

Mihring Hlui Kan Hlîp Dân leh Kan Bânsan Dân

Mihring hlui hlîp chu tih tûr pakhat a ni a, tih tûr dang leh chu bânsan hi a ni. Thil chin dân ṭha lovah inhnamhnawih thûk hle mah ila, engtin nge chu thil pahnih chu hlawhtling taka kan tih theih?

Mihring Thara Kan Inthuam Chhunzawm Zêl Dân

Jehova ṭanpuinain, a duhzâwng mi nih i tumna chu i hlawhtling thei. Entîr nân, khawngaihna, ngilneihna, inngaihtlâwmna, leh nunnêmnate ṭha taka i lantîr theih dân chu ngaihtuah rawh.

Hmangaihna—Mize Hlu Tak

Hmangaihna chu Jehova thlarau thianghlim thiltih aṭanga lo awm a ni tih Bible chuan chiang takin a sawi a. A nih leh, hmangaihna chu eng nge ni? Chu chu engtin nge i neih theih? Engtin nge chu chu nî tin nuna i lantîr theih?

AMERICA

“Engtikah Nge Inkhâwmpui Kan Neih Leh Ang?”

Kum 1932-a Mexico Khawpuia neih inkhâwmpui tê tham tak chu engvânga hriat hlâwh nge a nih?

Chhiartute Zawhna

Engvângin nge Isua naupan lai nun leh an chhûngkaw chungchâng Matthaia ziak leh Luka ziak hi a inan loh?