ENGTIN NGE I NGAIH?

Vântirhkohte an awm tak tak em? Bible sawi dân chuan:

“A vântirhkohte u, a thu ngaithlaa, a thu zâwm ṭhîn, chaknaa ropuite u, LALPA chu fak rawh u.” Sâm 103:20.

Tûn ṭum chhuak Vênnainsâng hian vântirhkohte chungchâng Bible sawite leh tûna kan nun an thunun dânte a târ lang a ni.