KRISTIAN niin i inhria em? I inhria a nih chuan, Krista zuitu nia inchhâl khawvêla mi tlûklehdingâwn hnih chuangte—mi 3 zêla 1 dâwn laite—zînga mi i ni. Tûn laiah, Kristian tia koh pâwl a sâng têlin a awm a, thurin inkalh tak tak leh ngaih dân hrang hrang an neih avângin an inṭhen a ni. Chuvângin, i thurin chu Kristian nia inchhâl dangte thurin nên chuan a inang lo hle thei a ni. Chuti chu, i thurin chu a pawimawh tak zet em? Bible zirtîr Kristianna vawn i duh chuan a pawimawh a ni.

Isua Krista hnungzui hmasate chu “Kristian” nia hriat an ni a. (Tirhkohte 11:26) Kristian rinna pakhat chauh a awm avângin, anmahni hriat hran nân hming dang an neih a ngai lo. Kristiante chuan Kristianna dintu Isua Krista zirtîrna leh kaihhruaina chu inlungrual takin an zui a ni. I lawina kohhran hi a ni ve em? I kohhran chuan Krista zirtîrna a zirtîrin, Krista hnungzui hmasate thurin ang chu a zirtîr tih i ring em? Engtin nge i hriat chian theih? Hriat theih dân kawng khat chauh a awm a, chu chu Bible hmanga teh hi a ni.

Hei hi han ngaihtuah teh: Isua Krista chuan Bible hi Pathian Thu a ni tih pawmin a zah hle a. Ani chuan mihring thurochhiahte dah pawimawh  zâwka Bible zirtîrna pawlh daltute chu a lâwm lo. (Marka 7:9-13) Chuti a nih chuan, Isua hnungzuitu dik takte rinna chuan Bible a ṭanchhan ang tih kan sawi thei a ni. Chuvângin, Kristian tinte chu heti hian an inzâwt ṭheuh tûr a ni: ‘Ka kohhran zirtîrnate chu Bible zirtîrna nên a inmil em?’ tiin. Chu zawhna chhân nân, engvângin nge in kohhran zirtîrnate chu Bible zirtîrnate nên i khankhin loh vang?

Pathian kan biakna chuan Bible-a chuang thutak a ṭanchhan tûr a ni tih Isua chuan a sawi a. (Johana 4:24; 17:17) Tirhkoh Paula pawhin kan chhandamna chu ‘thutak kan hriatnaah’ a innghat tih a sawi bawk. (1 Timothea 2:4) Chuvângin, kan rinna chuan Bible thutak a ṭanchhan chu a pawimawh hle. Kan chhandamna ngei pawh hi a derthâwng si a!

BIBLE NENA KAN RINNA KHAIKHIN THEIH DAN

A hnuaia zawhna parukte chhiar a, Bible chhânnate chhinchhiah tûrin kan sâwm a che. Bible châng târ lante chu keuvin chhiar la, a chhânnate chu ngaihtuah ang che. Tichuan, heti hian inzâwt rawh: ‘Ka kohhran zirtîrnate chu Bible zirtîrna nên a inrem em?’ tiin.

He zawhnate hian khaikhinna i siam theih azawnga ṭangkai ber siam tûrin a ṭanpui ang che. I kohhran zirtîrna dangte chu Bible zirtîrna nêna khaikhin belh i duh ang em? Jehova Thuhretute chuan Bible thutak bih chiang tûra ṭanpui che an duh a. Engvângin nge Jehova Thuhretu pakhat hnênah a thlâwna Bible zirpui tûr chea i sâwm loh vang? A nih loh leh kan website, jw.org chu i tlawh thei ang. ▪ (wp16.04-E)