A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

Engvângin Nge ‘Inring Renga Kan Awm Ang’?

Engvângin Nge ‘Inring Renga Kan Awm Ang’?

“Eng niah nge in Lalpa a lo kal dâwn in hre si lo.” —MATTHAIA 24:42.

HLA: 136, 54

1. A hun leh kan chhehvêla thilthlengte hriat a pawimawh chhan hrilhfiah rawh. (A thupui chunga milem en rawh.)

INKHAWMPUI chu ṭan a ni ṭêp tawh a. Chairman chu dawhsânah lâwnin mi zawng zawng chibai a bûk a. Rimawi pawh ṭan a ni ṭêp tawh. Mipuite chuan ṭhut hmun rem a hun tih an hria a. Rimawi nalh tak ngaihthlâk chu an duhin, thusawi lo awm tûrte chu an nghâkhlel hle. Mahse, ṭhenkhat chuan chairman ngaihsak lovin, rimawi pawh an ngaithla lo. Chuvângin, inkhâwmpui ṭan a ni tawh tih hre lovin an kal kual a, an ṭhiante an bia a ni. Chu dinhmun chuan a hun leh kan chhehvêla thilthlengte kan hriat loh chuan eng nge thleng thei tih a târ lang. Rei lo têah, hei aia thil ropui zâwk a thleng dâwn a, chu mi atâna kan inbuatsaih a ngaih avângin, hei hi kan tân zir tûr pawimawh tak a ni. Chu thil lo thleng tûr chu eng nge ni?

2. Engvângin nge Isua’n a zirtîrte chu ‘inring renga awm’ tûra a hrilh?

2 Isua Krista chuan a zirtîrte chu inring renga awm a ngaihzia leh “khawvêl tâwpna” atâna inbuatsaih a ngaihzia a hrilh a. An hnênah: “Fîmkhur ula, inring renga awmin ṭawngṭai rawh u; a hun chu in hre si lo va,” tiin a hrilhfiah a. Chu mi hnuah chuan, vawi tam tak chu: “Inring rengin awm rawh u,” tiin a hrilh nawn leh a ni.  (Matthaia 24:3; Marka 13:32-37 chhiar rawh.) Matthaia thuziak chuan Isua’n a zirtîrte chu he mi chungchângah a vaukhân tih a târ lang bawk. An hnênah chuan: “Chutichuan inring rengin awm rawh u, eng niah nge in Lalpa a lo kal dâwn in hre si lo,” tiin a zirtîrte chu a hrilh a. Chutah, vawi khat dang chu: “Nangni pawh inring rengin awm rawh u, in rin loh hunah Mihring Fapa a lo kal dâwn si a,” tiin a vaukhân leh a. A hnuah: “Chutichuan, inring rengin awm rawh u, a nî leh a hun in hre si lo va,” tiin a sawi nawn leh bawk.—Matthaia 24:42-44; 25:13, New World Translation.

3. Engvângin nge Isua vaukhânna chu kan ngaihsak?

3 Jehova Thuhretute chuan Isua pêk vaukhânna chu an ngaihsak a. ‘Tâwpna hunah’ kan awmin “hrehawm nasa tak” chu a inṭan thuai dâwn tih kan hria! (Daniela 12:4; Matthaia 24:21) Isua sawi lâwk angin, Jehova mite chuan khawvêl zawng zawngah Lalram chanchin ṭha chu an puang a. Chutih rual chuan, hmun tam takah indona te, natna te, lîrnghîng te, leh ṭâmte a tla tih kan hre bawk. Tûn hma zawng aiin, sakhaw lama buaina te, dân bawhchhiatna te, leh tharum thawhnate chu a tam a. (Matthaia 24:7, 11, 12, 14; Luka 21:11) Tûnah hian, Isua lo kal a, a Pa thiltum a rawn tihfamkim hun chu kan nghâkhlel hle tawh a ni.—Marka 13:26, 27.

NI CHU A HNAI TAWH HLE!

4. (a) Armageddon lo thlen hun tûr chu tûnah Isua’n a hre tawh tih engvângin nge kan rin theih? (b) Hrehawm nasa tak inṭan hun tûr chu hre lo mah ila, eng nge kan chian theih?

4 Inkhâwmpuia kan kal hian session tinte inṭan hun tûr chu kan hria a. Mahse, hrehawm nasa tak inṭan hun tûr erawh kan tân hriat theih a ni lo. Leia a awm laiin Isua chuan: “Chu mi nî leh a hun thu chu Pa chauh lo chuan tuman, vâna vântirhkohte pawhin, Fapa pawhin an hre lo,” tiin a sawi a. (Matthaia 24:36) Mahse, Armageddon indonaa hmahruaitu tûr chu Isua a nih avângin, a thlen hun tûr a hriat tawh ngei a rinawm. (Thu Puan 19:11-16) Mahse, tâwpna a lo thlen hun leh nî chu kan la hre chuang lo. Chuvângin, inring renga awm chu kan tân a pawimawh hle. Jehova chuan hrehawm nasa tak inṭan hun tûr chu a ruat fel tawh a, nî tin hian chu mi nî chu kan hnaih telh telh a. ‘A tlai lo vang!’ (Habakuka 2:1-3 chhiar rawh.) Chu chu engvângin nge kan chian theih?

5. Jehova thu hrilh lâwkte chu a hun takah a thleng ṭhîn tih târ langtu entîrna pakhat pe rawh.

5 Jehova thu hrilh lâwkte chu a hun takah a thleng ṭhîn a! Entîr nân, Aigupta ram aṭanga a mite an chhuah nî kha han ngaihtuah teh. Chu chu B.C.E. 1513, Nisan 14-ah a ni a. Chu mi nî chungchângah, Mosia chuan a hnuah heti hian a ziak a ni: “Kum 430 a lo ral chuan, chu mi nî ngei chuan heti hi a ni a, LALPA mipuiho zawng zawngte chu Aigupta ram ata an chhuak ta a,” tiin. (Exodus 12:40-42) B.C.E. 1943 Nisan 14-ah—Israelte chhuah zalên an nih hma kum 430 chiah chiahah—Abrahama thlahte malsâwm tûra Jehova thutiam chu a thleng famkim ṭan a. (Galatia 3:17, 18) A hnuah, Jehova chuan Abrahama hnênah: “I thlahte chu anmahni ram lovah chuan mikhualin an la awm ang a, an rawng an la bâwlsak ang tih chiang takin hre rawh khai; tin, kum 400 an tirethei ang,” tiin a hrilh a ni. (Genesis 15:13; Tirhkohte 7:6) Chu kum 400 chu Ismaela’n Isaaka ṭha lo taka a cheibâwl hun, B.C.E. 1913 khân a inṭan a. Jehova’n Israel mite Aigupta aṭanga a chhuahtîr nîah a tâwp ta a ni. (Genesis 21:8-10; Galatia 4:22-29) Ni e, Jehova chuan a mite a chhuah nî tûr chiah chu a thlen hma kum za tam takah a lo ruat tawh a ni.

6. Engvângin nge Jehova’n a mite a chhan chhuak ang tih kan chian theih?

6 Josua chu Aigupta aṭanga zalên Israel mite  zînga mi a ni a. Kum tam tak hnuah, ani chuan: “LALPA in Pathianin in chungchâng a ṭha lam a lo sawi tawh zawng zawngte kha thlâwn pakhat mah a awm lo tih chu in thinlung zawng zawng leh in rilru zawng zawngin in hria e; in chungah a lo thleng ta vek a, pakhat mah thlâwn a awm lo ve,” tiin mite chu a hriattîr a ni. (Josua 23:2, 14) Jehova chuan a mite chu hrehawm nasa tak chhûnga chhan chhuah leh khawvêl thara chatuana nunna pêk chu a tiam a. A thutiam chu a lo thleng dik ngei ang tih kan chiang thei a ni. Chuvângin, chu khawvêl thara awm kan duh chuan inring rengin kan awm tûr a ni.

DAM KHAWCHHUAH NAN INRING RENGIN AWM RAWH U

7, 8. (a) Hmân laia râl vêngtute hna chu eng nge ni a, chu chuan eng nge min zirtîr? (b) Râl vêngtu a hna thawhna hmuna a mutthlûk huna thil thleng thei chungchângah entîrna pe rawh.

7 Hmân lai khawpuia râl vêngtute hnên aṭangin kan inzir thei a. Jerusalem pawh tiamin khawpui tam tak chu hmêlmate luh theih loh nân kulh sâng tak taka hung a ni. Chûng kulh chungahte chuan râl vêngtute chu an ding a, khawpui chhehvêl zawng zawnga ram chu an hmu thei a ni. Râl vêngtu dangte chu khawpui kulh kawngkhârah an ding a. Anni chu a chhûn a zâna inring renga awmin, hmêlma rawn kal an hmuh chuan khawpuia mite hnênah an hriattîr a ni. (Isaia 62:6) Anni chuan harhfîm taka awm leh thilthlengte ngun taka chîk a pawimawhzia chu an hria a. Chutianga an tih loh chuan, mi tam takte thihna a thleng thei a ni.—Ezekiela 33:6.

8 Judate chanchin ziaktu Josephus-a chuan, C.E. 70-a Jerusalema Rom mite an luh theih dân chu a hrilhfiah a. Khawpuia pêng ṭhenkhata râl vêngtute chu an muhîl a. Chuvângin, Rom sipaite chu khawpuiah an lût thei ta a. Biak inah lûtin an hâl a, Jerusalem chu an tichhe ta a. Chu chu Judate’n an tawh ngai loh hrehawm nasa tak tâwpna lama thleng a ni.

9. Tûn laia mi a tam zâwkte chuan eng nge an hriat loh?

9 Tûn laia sawrkâr a tam zâwkte chuan an ramrite chu sipaite leh tûn lai thiamna hmanraw thar ber berte hmangin an vêng a. Chûng sawrkârte chuan an ram tâna hlauhawm thei tûr mi leh thil engpawh lakah an ram an vênghim a ni. Mahse, vânah Isua Krista rorêlna sawrkâr chak tak a awm tih an hre lo. Chu sawrkâr chu leia sawrkâr zawng zawng do tûrin a lo kal thuai ang. (Isaia 9:6, 7; 56:10; Daniela 2:44) Chu nî lo thleng tûr chu kan thlîr reng a, chu mi atâna inring renga awm chu kan duh a. Chuvângin, Bible hrilh lâwknate chu kan ngaihsakin, Jehova rawng chu rinawm takin kan bâwl reng a ni.—Sâm 130:6.

INTIHBUAITIR SUH

10, 11. (a) Eng thilah nge kan fîmkhur ang a, engvângin nge? (b) Bible hrilh lâwknate ngaihsak lo tûrin mite chu Diabola’n a thunun tih engin nge rintîr che?

10 Harhvâng taka zankhuaa râl vêngtu chu han mitthla teh. A chauh êm avângin a vên chhûng tâwp lam dârkâr rei lo tê chu, a tân harhvâng taka awm a harsa hle a ni. Chutiang bawkin, he khawvêl tâwp dâwn lamah kan nung a. Tâwpna kan hnaih telh telh hian, harhvâng taka awm chu kan tân a harsa tawlh tawlh ang. Inring renga kan awm loh chuan a va lungchhiatthlâk dâwn êm! Inring renga min awm lohtîr thei thil pathumte chu i lo sawiho vang u.

11 Diabola chuan mite a bum. Ani chu “he khawvêl lal” a ni a. A nihzia chu Isua’n a thih hma lawkin, a zirtîrte hnênah vawi thum lai a hriattîr a ni. (Johana 12:31; 14:30; 16:11) Diabola chuan mite bum nân sakhaw dik lo a hmang a. Chuvângin, tûn laia mi tam tak chuan khawvêl tâwpna a hnai tawh hle tih târ langtu Bible hrilh lâwknate chu an ngaihsak lo. (Zephania 1:14) Setana chuan “ring lote rilru a  tidel” tih a chiang hle. (2 Korinth 4:3-6) Chuvângin, mite hnênah he khawvêl tâwpna a hnai tawh hle tih leh Krista’n ro a rêl mêk tih kan hrilh hian mi tam tak chuan an ngaithla duh lo va. “Ka ngaihven lo ve,” tiin an sawi ṭhîn a ni.

12. Engvângin nge Diabola kan inbumtîr loh vang?

12 Mi tam takin Bible hrilh lâwknate an ngaihven lo a nih pawhin, an rilru put hmang avângin kan lunghnual tûr a ni lo. Inring renga awm a pawimawh chhan kan hria a. Paula’n a unaute hnênah: “Lalpa Nî chu zânah rûkru angin a lo thleng dâwn tih nangmahni ngeiin chiang takin in hre si a,” tiin a hrilh a ni. (1 Thessalonika 5:1-6 chhiar rawh.) Isua chuan: “Inring rengin awm rawh u, in rin loh hunah Mihring Fapa a lo kal dâwn si a,” tiin min vaukhân bawk. (Luka 12:39, 40) Rei lo têah, Setana chuan mite chu khawvêlah “muanna leh himna” a awm tih ngaih dân neihtîrin a bum ang. Tichuan, Jehova nî chu a lo thleng thut ang a, mak an ti hle ang. Bum kan ni ve ang em? Chu mi nî atâna inring renga awm kan duh a, mi dangte anga buma awm kan duh loh chuan, ‘mengin kan ngaihven reng’ tûr a ni. Chuvângin, nî tina Pathian Thu chhiar leh Jehova thu min hrilhte kan chhût ngun a ngai a ni.

13. Engtin nge khawvêl thlarau chuan mihringte a nghawng a, chu thununna hlauhawm tak chu engtin nge kan pumpelh theih?

13 Khawvêl thlarau chuan mite thil ngaihtuah dân a thunun. Tûn laia mi tam tak chuan an tân Pathian hriat a ngai lo niin an hria a. (Matthaia 5:3) An hun leh an chakna tam zâwk chu khawvêla thil tam takte neih theih nân an hmang zâwk a ni. (1 Johana 2:16) Chu bâkah, tûn hma zawng aiin mite hîp thei intihhlimna leh mahni lâwmna hmangaih a, châkna an neih engpawh phuhrûk duhna neihtîr thei intihhlimna chi hrang hrang a tam tawh hle. (2 Timothea 3:4) Chûng thilte chuan mite chu thil pawimawh zâwk lakah an rilru a la pêng a, Pathian nêna an inlaichînna chu an ngaihtuah lo a ni. Chuvângin, Paula’n Kristiante chu an nunah an châkna neihte tihpuitlinna ringawt ngaihtuah lo va, an ‘muthilhna ata tho harh’ tûrin a hriat nawntîr a ni.—Rom 13:11-14.

14. Luka 21:34, 35-ah eng vaukhânna nge kan hmuh?

14 Kan ngaihtuahna chu khawvêl thlarau ni lovin, Pathian thlarau thununtîr kan duh a. A thlarau hmangin, Jehova chuan thil lo thleng tûrte chiang taka hre thiam tûrin min ṭanpui a ni. (1 Korinth 2:12) [1] (Endnote en rawh.) Mahse, kan fîmkhur a ngai a. Nuna thil ho tê tête pawhin Jehova rawng kan bâwlna ata min la pêng thei a ni. (Luka 21:34, 35 chhiar rawh.) Mi dangte chuan he khawvêl tâwpnaah kan awm tawh tih kan ring chu kan ât vâng niin an sawi mai thei a. (2 Petera 3:3-7) Mahse, lunghnual nân kan hmang tûr a ni lo. Khawvêl tâwp a hnai tawh hle tih finfiahna chiang tak kan nei si a. Pathian thlarau inthununtîr kan duh chuan, kan unaute nên kan inkhâwm ziah tûr a ni.

‘Inring renga awm’ tûrin theih tâwp i chhuah em? (Paragraph 11-16-na en rawh)

15. Petera te, Jakoba te, leh Johana te chungah eng thil nge thleng a, chu chu engtin nge kan chungah pawh a thlen theih?

 15 Kan chak lohnate chuan harhvâng taka awm a tiharsa. Isua chuan mihringte chu ṭha famkim lo leh chak lohnate nei an ni tih a hria a. A thih hma zâna thilthleng kha han ngaihtuah teh. Ani chu ṭha famkim a ni chung pawhin, rinawm tlat thei tûr chuan a Pa ṭanpuina a mamawh tih a hria a ni. Isua chuan tirhkoh Petera, Jakoba, leh Johana chu a ṭawngṭai laia harhvâng renga awm tûrin a hrilh a. Mahse, tirhkohte chuan harhvâng renga an awm a pawimawh dân chu an hre thiam lo. An chauh êm avângin an muhîl a. Isua pawh a chau hle a; mahse, harhvâng renga awmin, a Pa hnênah a ṭawngṭai a ni. A nihna takah chuan, tirhkohte pawh chutih lai chuan an ṭawngṭai ve tûr a ni.—Marka 14:32-41.

16. Luka 21:36-a kan hmuh angin, engtin nge Isua chuan “ngaihven” tûra min zirtîr?

16 “Ngaihven” tûr leh Jehova nî atâna inbuatsaih turin engin nge min ṭanpui ang? Thil dik tih reng châkna nasa tak kan neih a ngai a. Mahse, chu chu a tâwk mai lo. A thih hma ni rei lo têah, Isua chuan a zirtîrte chu Jehova ṭanpuina dîla an ṭawngṭai reng a ngai tih a hrilh a. (Luka 21:36 chhiar rawh.) He tâwpna huna harhvâng taka awm tûr chuan, englai pawhin Jehova hnênah kan ṭawngṭai reng tûr a ni.—1 Petera 4:7.

INRING RENGIN AWM RAWH U

17. Nakin lawka lo thleng tûrte atân kan inpeih tih engtin nge kan chian theih?

17 Isua chuan tâwpna chu “in rin loh hunah” a lo thleng ang tih a sawi a. (Matthaia 24:44) Chuvângin, englai pawhin kan inring reng tûr a ni. Tûn hi Setana khawvêlin hlimna min pe thei nia a sawite anga nun tum hun a ni lo. Chûngte chu suangtuahna mai a ni. Chu ai chuan, Bible hmangin Jehova leh Isua’n inring renga kan awm theih dân min hrilh a ni. Chuvângin, Bible hrilh lâwknate leh a thlen famkim dânte chu i ngaihven ang u. Jehova chu hnaih lehzualin, kan nunah a Lalram chu i dah hmasa ber ang u. Chutianga kan tih chuan, tâwpna a lo thlen hunah kan lo inpeih ang. (Thu Puan 22:20) Kan nun chu, chutianga kan awmnaah a innghat si a! (ws16.07-E)

^ [1] (paragraph 14-na) God’s Kingdom Rules! tih lehkhabu bung 21-na en rawh.