“In rilru athara awmin lo danglam zâwk tawh rawh u.”—ROM 12:2.

HLA: 29, 52

1-3. (a) Baptisma kan chan hnuah eng inthlâk danglamna nge kan tân harsa mai thei? (b) Inthlâk danglamna chu kan beisei aia a harsat hunah, eng zawhnate nge kan inzawh ang? (A thupui chunga milem en rawh.)

KUM tam tak chhûng chu Kevin-a chuan pawisa a khêl a, meizial a zûin, zû a in nasa hle a, ruihhlo pawh a ngai bawk a ni. [1] (Endnote en rawh.) Tichuan, Jehova chanchin a zir a, a ṭhian nih chu a duh ta a. Mahse, a ṭhian ni thei tûr chuan nasa taka a inthlâk danglam a ngai a ni. Jehova ṭanpuina leh A Thu, Bible thiltihtheihna hmangin a inthlâk danglam thei a ni.—Hebrai 4:12.

2 Kevin-a’n baptisma a chan hnuah pawh Kristian ṭha ni tûrin a mizia a thlâk a la ngai reng a. (Ephesi 4:31, 32) Entîr nân, thinur hma tak a ni ṭhîn a. A thinurna thunun a harsatzia a hriat chuan mak a ti hle a ni. Kevin-a chuan a thinurna thunun tûra zir chu baptisma a chan hmaa a thil sual tih ṭhinte bânsan ai pawhin harsa a tih zâwk thu a sawi nghe nghe a ni! Mahse, Jehova ṭanpuina dîlna leh ngun taka Bible thute a zirna hmangin a inthlâk danglam thei ta a ni.

 3 Kan zînga tam tak tân chuan baptisma chan hmain Bible sawi anga nung tûrin inthlâk danglamna nasa tak neih a ngai a. Mahse, tûnah ngei pawh hian Pathian leh Krista ang lehzual tûr chuan inthlâk danglamna tê tham zâwkte kan neih a ngai tih kan hria a ni. (Ephesi 5:1, 2; 1 Petera 2:21) Entîr nân, phunnawi kan chîng viau emaw, mite kan rêlin an chanchin a ṭha lo zâwngin kan sawi fo emaw ṭhîn tih kan hre mai thei a. A châng chuan, mi dangte sawisêl leh ngaih dân kan hlauh lutukna lamah thil dik kan ti lo pawh a ni thei. Kum tam tak chhûng inthlâk danglam tuma theih tâwp kan chhuah hnuah pawh tûn thlengin kan la tisual fo pawh a ni thei a ni. Chuvângin, heti hian kan ngaihtuah mai thei: ‘Engvângin nge hêng inthlâk danglamna tê thamte siam hi ka tân a harsat êm êm? Ka miziate ka siam ṭhat zêl theih nân Bible sawite nunpui tûrin eng nge ka tih ngai?’ tiin.

JEHOVA I TILAWM THEI

4. Engvângin nge kan thiltih apiangah Jehova kan tihlâwm reng theih loh?

4 Jehova kan hmangaih a, thinlung zawng zawnga amah tihlâwm chu kan duh a ni. Mahse, ṭha famkim lo kan nih avânga kan tilâwm reng thei lo chu a pawi hle. “Thil ṭha tih duhna chu keimahah a awm na a, thil ṭha tihna erawh chu a awm si lo,” tia sawitu tirhkoh Paula anga inngaih châng kan nei ṭhîn a ni.—Rom 7:18; Jakoba 3:2.

5. Baptisma chan hmain eng inthlâk danglamna nge kan neih a, mahse; chak lohna eng nge kan la hmachhawn fo theih?

5 Kohhran chhûnga kan awm theih hmain, Jehova huatzâwng thil kan tih ṭhinte chu kan bânsan a ngai a. (1 Korinth 6:9, 10) Mahse, kohhran chhûnga kan awm hnuah pawh kan la ṭha famkim chuang lo. (Kolossa 3:9, 10) Chuvângin, baptisma kan channa chu kum tam tak a liam hnuah pawh, thil kan la tisual fo a ni. A châng chângin, châkna dik lo leh ngaihtuahna dik lo kan nei thei a, a nih loh leh kan chak lohnate thunun chu harsa kan ti thei bawk. A nihna takah chuan, chutiang chak lohna pakhat chu kum tam tak chhûng kan do a ngai thei a ni.

6, 7. (a) Kan ṭha famkim lo chung pawhin engin nge Jehova ṭhian min nihtîr thei? (b) Engvângin nge Jehova hnênah ngaihdamna kan dîl hreh loh vang?

6 Ṭha famkim lo kan ni chung pawhin, Jehova ṭhian kan ni theiin, a rawng kan bâwl thei a. Jehova ṭhian i nih ṭan dân chu hre reng ang che. Ani chu i ṭhatna hmutu leh amah hre tûra duhtu che a ni a. (Johana 6:44) Tlin lohna leh chak lohnate i neiin, thil sualte i la ti dâwn tih pawh a hre bawk. Chuti chung pawhin, Jehova chuan a ṭhian ni tûrin a la duh reng che a ni.

7 Jehova chuan min hmangaih êm avângin thilpêk hlu tak min pe a. Kan sualte tlan nâna a nun a pêk theih nân, a Fapa Isua chu leiah a rawn tîr a ni. (Johana 3:16) Thil kan tihsual hian Jehova hnênah ngaihdam kan dîl thei a. Tlanna avângin min ngaidam ang a, a ṭhian kan la ni zêl thei dâwn tih kan chiang a ni. (Rom 7:24, 25; 1 Johana 2:1, 2) Isua chu thil sual ti inlamlêtte tân a thi tih hre reng ang che. Chuvângin, kan thiltih chu sual hle nia kan hriat hunah pawh, ngaihdam dîla Jehova hnêna ṭawngṭai chu kan bânsan ngai tûr a ni lo. Ngaihdam kan dîl duh loh chuan, kan kut bâl sil duh lo ang kan ni ang. Ṭha famkim lo kan ni chung pawha Pathian Jehova’n a ṭhian ni thei tûra min siam avângin kan va lâwm tak êm!—1 Timothea 1:15 chhiar rawh.

8. Engvângin nge kan chak lohnate chu kan ngaihthah loh vang?

8 Kan chak lohnate ngaihthah emaw, chu mi atâna chhuanlam siam reng emaw chu thil theih a ni lo ngei mai. Pathian Jehova chuan eng ang mite nge a ṭhian ni tûra a duh tih min  hrilh a. (Sâm 15:1-5) Chuvângin, amah hnaih kan duh chuan amah leh a Fapa entawn kan tum zêl tûr a ni. Châkna dik lo kan neihte chu thunun kan tum tlat tûr a ni bawk a, chûng zînga ṭhenkhat chu kan paih bo thei pawh a ni mai thei. Baptisma kan channa chu eng anga rei tawh pawh ni se, kan mizia chu kan siam ṭha chho zêl tûr a ni.—2 Korinth 13:11.

9. Mihring tharin kan inthuam zêl thei tih engtin nge kan hriat?

9 Tirhkoh Paula chuan Kristiante hnênah: “In hmân lai awm dân kawnga mihring hlui, bumna châkna anga chhe deuh deuh kha hlîp thla ula, in rilru thlarauvah chuan a tharin lo awm [zêl] ula, mihring thar, thutak felna leh thianghlimnaa Pathian anga siam khân inthuam bawk ula,” tiin a hrilh a. (Ephesi 4:22-24) Chu mi awmzia chu inthlâk danglam tûra theih tâwp kan chhuah reng a, ‘mihring thara kan inthuam’ a ngai tihna a ni. Chuvângin, eng anga rei pawh Jehova rawng lo bâwl tawh mah ila, a miziate chu kan zir belh reng thei a. Chu bâkah, Bible chuan amah ang lehzual tûra kan miziate thlâk danglam zêl tûrin min ṭanpui thei a ni.

ENGVANGIN NGE A HARSAT EM EM?

10. Bible ṭanpuinaa inthlâk danglam zêl tûrin eng nge kan tih ngai a, eng zawhnate nge kan zawh ang?

10 Kan vai hian Bible sawite zawm chu kan duh ṭheuh va. Mahse, inthlâk danglam zêl tûr chuan ṭan lâk a ngai a ni. Engvângin nge? Pathian Jehova chuan kan tân thil dik tih chu awlsam tak a nihtîr mai thei lo vem ni?

11-13. Engvângin nge Jehova chuan kan chak lohnate hneh tûra ṭan kan lâk a beisei?

11 Lei leh vâna thil awm zawng zawngte kan ngaihtuah hian, Jehova chuan engpawh ti tûrin thiltihtheihna a nei tih kan ringhlel lo va. Entîr nân, chakna nasa tak nei nî a siam a. Second tin hian, nî chuan êng leh sâ nasa tak pe chhuak reng mah se, he chakna tlêm tê  chauh hi leia nunna neite tâna mamawh a ni. (Sâm 74:16; Isaia 40:26) Jehova chuan leia a chhiahhlawhte chu an mamawh hunah thiltihtheihna a pe bawk. (Isaia 40:29) A duh phawt chuan, kan chak lohnate do va, châkna ṭha lote bânsan chu kan tâna awlsam tak a nihtîr thei tih a chiang hle. Chuti chu, engvângin nge chutianga a tih loh?

12 Jehova chuan zalên taka duh thlan theihna min pe a. A thu kan âwih dâwn leh dâwn loh chungchângah duh min thlantîr a ni. A thu âwih kan thlan a, a duhzâwng ti tûra theih tâwp kan chhuah hian amah kan hmangaihin tihlâwm kan duh tih kan târ lang a ni. Setana chuan Pathian Jehova chu rorêl tûra dikna nei lo niin a sawi a. Mahse, Jehova thu kan âwih hian, Rorêltu atâna kan duhzia kan târ lang a ni. Tin, hmangaihna ngah tak kan Pa chuan a thu âwih tûra theih tâwp kan chhuahna engpawh chu a hlut tih kan chiang thei a ni. (Joba 2:3-5; Thufingte 27:11) A awlsam lo chung pawha kan chak lohnate thunun tûra theih tâwp kan chhuah hian, Jehova chungah kan rinawmin, Rorêltu atâna kan duhzia kan târ lang a ni.

13 Jehova chuan a miziate entawn tûrin theih tâwp kan chhuah tûr a ni tih min hrilh a. (Kolossa 3:12; 2 Petera 1:5-7 chhiar rawh.) Kan ngaihtuahna leh kan veizâwngte thunun tûra theih tâwp chhuah tûrin min beisei bawk. (Rom 8:5; 12:9) Inthlâk danglam tûra theih tâwp kan chhuah a, kan hlawhtlin apiang hian nasa takin kan hlim a ni.

PATHIAN THU CHUAN THLAK DANGLAM ZEL CHE RAWH SE

I chak lohnate do thei tûra ṭanpuitu che kan thu leh hla chhuahte leh Bible chângte chu la khâwmin, a khât tâwkin chhiar ṭhîn ang che (Paragraph 15-na en rawh)

14, 15. Jehova duhzâwng miziate nei tûrin eng nge kan tih theih? (“ Bible leh Ṭawngṭainain An Nun A Thlâk Danglam,” tih bâwm chu en rawh.)

14 Jehova duhzâwng miziate nei chho zêl tûrin eng nge kan tih ngai? Inthlâk danglam a ngaihna laite mahnia hriat tum mai ai chuan, Pathian kan inkaihhruaitîr a ngai a. Rom 12:2 chuan: “He khawvêl dân ang hian awm suh ula; Pathian duhzâwng, a ṭha leh lawm tlâk leh, ṭhat famkim chu in hriatfiah theih nân, in rilru a thara awmin lo danglam zâwk tawh rawh u,” tiin a sawi a ni. Chuvângin, Jehova duhzâwngte hre tûr chuan, a ṭanpuina pêk kan rinchhan a ngai a. Nî tina Bible chhiarin kan thu chhiarte kan chhût ngun tûr a ni a, Jehova hnênah a thlarau thianghlim kan dîl bawk tûr a ni. (Luka 11:13; Galatia 5:22, 23) Hetiang kawng hian, Jehova chuan a lâwm zâwng hre thiam tûrin min ṭanpui thei a, a ngaihtuah dân anga ngaihtuah dân kan zir thei bawk. Chutianga kan tih chuan, kan ngaihtuah te, kan thusawi te, leh kan thiltihte chuan Jehova a tilâwm lehzual ang a, kan chak lohnate thunun dân pawh kan hria ang. Chuti chung pawhin, kan chak lohnate chu kan do reng a la ngai ang.—Thufingte 4:23.

 15 Nî tina Bible kan chhiar bâkah, Vênnainsâng leh Awake! ang chi kan thu leh hla chhuahte ṭanpuinaa Bible kan zir a ngai a. Hêng magazine-a thuziak tam tak hian Pathian miziate kan entawn theih dân leh kan chak lohnate do dân min zirtîr a ni. Thuziak ṭhenkhatte, a nih loh leh Bible châng ṭhenkhatte chu a ṭangkai kan ti hle thei a. A khât tâwka kan chhiar zêl theih nân chûng Bible chângte leh thuziakte chu kan la khâwm thei a ni.

16. Inthlâk danglamna kan nei nghâl thei lo a nih pawhin, engvângin nge kan lunghnual mai loh vang?

16 Jehova miziate entawn tûr chuan hun a ngai a. Chuvângin, i duh anga i inthlâk danglam thei rih lo a nih chuan, dawhtheihna nei ang che. Atîrah chuan, Bible sawite ti tûr chuan intihluih deuh a ngai mai thei a. Mahse, Jehova duhzâwng anga i ngaihtuaha i nun nasat poh leh, a ngaihtuah dân anga ngaihtuaha thil dik tih chu i tân a awlsam lehzual ang.—Sâm 37:31; Thufingte 23:12; Galatia 5:16, 17.

NAKIN HUN HLIMAWM TAK CHU NGAIHTUAH RAWH

17. Jehova chunga kan rinawm chuan, nakin hun hlimawm tak eng nge kan beisei theih?

17 Ṭha famkima chatuana Jehova rawng kan bâwl theih hun tûr chu kan nghâkhlel hle a. Chutih hunah chuan, chak lohna do tûr kan nei tawh lo vang a, Jehova entawn chu kan tân a awlsam zâwk tawh ang. Mahse, tûnah ngei pawh tlanna thilpêk min pêk avângin Jehova chu kan be thei a. Ṭha famkim lo kan ni chung pawhin, inthlâk danglam tûra theih tâwp kan chhuah zawm zêl a, Bible-a min zirtîrte kan zawm tlat chuan ani chu kan tilâwm thei a ni.

18, 19. Bible-in kan nun thlâk danglam zêl tûrin thiltihtheihna a nei tih engtin nge kan hriat chian theih?

18 Kevin-a chuan a thinurna thunun tûrin theih tâwp a chhuah a. Bible thu a chhiarte chu a chhût ngun a, a nun dân thlâk danglam tûrin theih tâwp a chhuah a ni. Kristian unaute thurâwn pêk pawh chu a zâwm bawk a. Hma sâwn tûra kum engemaw zât a beih hnuah kohhranho rawngbâwltu nih a tling a. Kum 20 chhûng chu, kohhran upa a ni tawh bawk. Mahse, tûnah pawh a chak lohnate a do zawm zêl a ngai tih a hria a ni.

19 Kevin-a ang bawkin, kan miziate kan tihmasâwn zêl thei a. Chutianga kan tih chuan, Jehova kan hnaih zêl ang. (Sâm 25:14) Amah tilâwm tûra theih tâwp chhuaha kan inthlâk danglam hian hlawhtling tûrin min ṭanpui dâwn a ni. Bible ṭanpuinain kan nun kan thlâk danglam zêl thei tih kan hre chiang thei bawk ang.—Sâm 34:8. (ws16.05-E)

^ [1] (paragraph 1-na) A hming thlâk a ni.