A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Vênnainsâng—Zir Tûr Edition  |  March 2016

Naupangte U—Baptisma Chang Tûrin In Inpeih Tawh Em?

Naupangte U—Baptisma Chang Tûrin In Inpeih Tawh Em?

“Nangni zîngah tupawhin in sâng sak tum ula, atîrin ṭhuin sak zawhna khawp sum in neih leh neih loh hre tûrin, a man tûr chin tunge chhût lo vang che u?”—LUKA 14:28.

HLA: 6, 34

He thuziak leh a dawta thuziak chu baptisma chang duh naupangte tâna ziah a ni

1, 2. (a) Tûn laiah Pathian mite chu engin nge hlimna neihtîr? (b) Engtin nge Kristian nu leh pate leh upate chuan ṭhalaite chu baptisma chan awmzia hre thiam tûra an ṭanpui theih?

UPA pakhatin kum 12 mi Chirstopher-a hnênah: “I pian aṭangin ka hre tawh che a, baptisma chan i duh tih ka hria chu ka lâwm hle mai. ‘Engvânga baptisma chan duh nge i nih?’ tih ka zâwt duh che a ni,” a ti a. Upa chuan, chu zawhna zawh chhan tûr ṭha tak a nei a ni. Kum tina naupang sâng tam takin baptisma an chang kan hmuh hian kan lâwm hle a. (Thuhriltu 12:1) Mahse, an Kristian nu leh pate leh kohhrana upate chuan ṭhalaite’n mahni duh thuin thu tlûkna an siam a, baptisma chan awmzia an hre thiam ngei a ni tih finfiah chu an duh a ni.

2 Inpumpêkna leh baptisma chan chu Kristiante tân nun thar inṭanna a ni tih Bible aṭangin kan hria a. He nun thar hian Jehova malsâwmna tam tak min dawntîr mah se, Setana dodâlna pawh min  tawrhtîr bawk ang. (Thufingte 10:22; 1 Petera 5:8) Chuvângin, Kristian nu leh pate chuan an fate chu Krista zirtîr nihna awmze dik tak chungchângah hun pein an zirtîr tûr a ni a. Kristian nu leh pa nei lo ṭhalaite chu kohhrana upate chuan inpumpêk a, baptisma chan awmzia hre thiam tûrin hmangaih takin an ṭanpui ang. (Luka 14:27-30 chhiar rawh.) In pakhat sa zo tûra inbuatsaih a ngaih angin, ṭhalaite tân “a tâwp thlenga” rinawm taka Jehova rawngbâwl thei tûr chuan baptisma an chan hmaa inbuatsaih a ngai a ni. (Matthaia 24:13) Ṭhalaite chu chatuana Jehova rawngbâwl tum tlat tûrin engin nge ṭanpui ang? I lo en ang u.

3. (a) Isua leh Petera thusawi chuan baptisma chan a pawimawhna chungchângah eng nge min zirtîr? (Matthaia 28:19, 20; 1 Petera 3:21) (b) Eng zawhnate nge kan sawiho vang a, engvângin nge?

3 Baptisma chang duh ṭhalai i ni em? I nih chuan, chu chu thiltum ṭha a va ni tak êm! Jehova Thuhretute zînga pakhat anga baptisma chan chu chawimawina ropui tak a ni a. Chu chu Kristian tâna tih ngei tûr a ni a, hrehawm nasa taka dam khawchhuak tûrte tâna tih tûr pawimawh tak a ni bawk. (Matthaia 28:19, 20; 1 Petera 3:21) Baptisma i chan hian, chatuana Jehova rawng bâwl tûrin thu i tiam tih i târ lang a ni. Chu thutiam hlen chu i duh tak zet a, chuvângin baptisma chan i inpeih leh peih loh hre thiam tûrin a hnuaia zawhnate hian a ṭanpui ang che: (1) Chu thu tlûkna siam tûr khawpin ka puitling tâwk em? (2) Baptisma chan duhna ka nei em? (3)  Jehova hnêna inpumpêk tih awmzia chu ka hre thiam em? Hêng zawhnate hi i lo ngaihtuahho vang u.

I PUITLIN HUNAH

4, 5. (a) Engvângin nge baptisma chan chu kum lama puitlingte tân chauh a nih loh? (b) Kristian tân puitling tih awmzia chu eng nge ni?

4 Bible chuan kum upate chauh, a nih loh leh kum bithliah chin tlingte chauhvin baptisma an chang thei tih a sawi lo va. Thufingte 20:11-ah chuan: “Naupang takngial pawh a thiltihin a intilang ṭhîn. A thiltih chu a thianghlim leh a dik emawin,” tiin kan chhiar a. Chuvângin, naupang pawhin thil dik tih awmzia leh a Siamtu hnêna inpumpêk tih awmzia chu a hre thiam thei a ni. Baptisma chan chu a puitlin tawhzia lantîrtu naupang, Jehova hnêna inpumpêk tawh tâna rahbi pawimawh tak leh inâwm tak a ni.—Thufingte 20:7.

5 Puitling tih awmzia chu eng nge ni? Puitlinna chuan kum upat lam emaw, tisa lama ṭhanchhohna emaw a kâwk reng lo. Mi puitlingte chuan thil dik leh dik lo hre tûrin an “hriat theihnate” an sawizawi tawh tih Bible chuan a sawi a ni. (Hebrai 5:14) Mi puitling chuan thil dik a hriain, chu mi ti tûrin a thinlungah thu tlûkna a siam tawh a ni. Chuvângin, thil dik lo ti tûra awlsam taka thunun theih a ni lo va. Mi dang tuemawin thil dik ti tûra a hrilh reng pawh a ngai hek lo. Baptisma chang tawh naupang chuan a kiangah a nu leh pate emaw, mi puitling dangte emaw an awm lo chung pawha thil dik ti tûra beisei chu a inâwm hle.—Philippi 2:12 nên khaikhin rawh.

6, 7. (a) Babulon-a a awm laia Daniela harsatna tawhte chu sawi rawh. (b) Engtin nge Daniela chu puitling tak a nih?

6 Naupang tân chutiang chi puitlinna chu târ lan theih a ni tak zet em? Daniela entawn tûr  siam hi han ngaihtuah teh. A nu leh pate hnên aṭanga Babulon-a hruai a nih khân, tleirâwl mai a la ni ngei ang. Pathian thupêk zâwm lo mite kârah chuan a awm ta thut a. Mahse, Daniela dinhmun chu chiang zâwkin i lo ngaihtuah ang u. Babulon-ah chuan mi pawimawh tak anga cheibâwl a ni a. Lal rawngbâwl tûra uluk taka thlan naupang tlêm tê zîngah a tel a ni. (Daniela 1:3-5, 13) Daniela chuan Israel rama a neih ngai loh tûr dinhmun aia ṭha chu Babulon-ah a nei niin a lang.

7 A nih leh, tleirâwl Daniela chuan engtin nge a chhân lêt? Babulon mite’n amah an thlâk danglam emaw, a rinna an tihchauhsak emaw chu a phal em? Phal lo! Babulon-a a awm laiin, biakna dik lo nêna inzawm thil engpawh lak aṭanga a fihlîm theih nân “a rilruin . . . intihbawlhhlawh loh a tum tlat,” tih Bible chuan a sawi a ni. (Daniela 1:8) Puitlinna dik tak a va ni êm!

A puitlin tawhzia lantîrtu naupang chu Kingdom Hall-ah Pathian ṭhian anga awmin, school-ah erawh khawvêl ṭhian angin a awm lo (Paragraph 8-na en rawh)

8. Daniela entawn tûr siam aṭangin eng nge i zir theih?

8 Daniela entawn tûr siam aṭangin eng nge i zir theih? A puitlin tawhzia lantîrtu naupang chu dinhmun khirh tak kârah pawh a rinnaah a nghet tlat ang. Ani chu awmna hmun azira rawng inthlâk thei laikîng ang a ni lo vang. Kingdom Hall-ah Pathian ṭhian anga awmin, school-ah erawh khawvêl ṭhian angin a awm lo. Chu ai chuan, fiahna a tawh hunah pawh a rinawm tlat zâwk ang.—Ephesi 4:14, 15 chhiar rawh.

9, 10. (a) Naupang chuan a rinna fiahna hnuhnûng ber ngaihtuah chu engtin nge a hlâwkpui theih? (b) Baptisma tih awmzia chu eng nge ni?

9 Ṭha famkim tumah kan awm lo va. Naupangte leh puitlingte pawhin thil tih sual châng an nei a ni. (Thuhriltu 7:20) Mahse, baptisma chan i duh chuan, eng ang khawpin nge Jehova thupêk zawm i tum tlat tih hriat chu a finthlâk hle ang. Heti hian inzâwt rawh, ‘Jehova thu chu hun engemawti chhûng ka âwih tawh em?’ tiin. I rinna fiah a nih hnuhnûn ber ṭuma i chhân lêt dân chu han ngaihtuah teh. Chutih lai chuan thil dik i tih tûrte chu i hre thei em? Daniela ang bawkin, tuemaw chuan i thiamnate chu Setana  khawvêl hmang tûrin a fuih che em? Hetiang thil engemaw tih châkna i neih hunah, Jehova duhzâwng chu i hre chhuak thei em?—Ephesi 5:17.

10 Engvângin nge hêng mi mal zawhnate chhânna hriat chu a pawimawh? Baptisma chan a pawimawh dân hre thiam tûra a ṭanpui dâwn che vâng a ni. Baptisma i channa chuan Jehova hnênah thu pawimawh tak i tiam tawh tih mi dangte a hriattîr a. Amah i hmangaihin, i thinlung zawng zawngin chatuanin a rawng i bâwl ang tih i tiam a ni. (Marka 12:30) Baptisma chang apiang chuan Jehova hnêna an thutiam chu vawn an tum tlat tûr a ni.—Thuhriltu 5:4, 5 chhiar rawh.

I MI MAL DUHNA A NI EM?

11, 12. (a) Baptisma chan tumtu chuan eng nge a hriat chian ang? (b) Jehova ruahman baptisma chan chungchânga thlîr dân dik nei tûrin engin nge ṭanpui ang che?

11 Naupangte pawh tiamin, Pathian Jehova mi zawng zawngte’n “mahni duh thuin” a rawng an bâwl ang tih Bible chuan a sawi a. (Sâm 110:3) Chuvângin, baptisma chang duhtu chuan, hei hi a mi mal duhna a ni ngei tih a chian a ngai a ni. Chu mi atân chuan i duhna chu fîmkhur taka i bih chian a ngai ang a, thutaka seilian i nih phei chuan a ngai lehzual ang.

12 I ṭhan chhoh rualin, i ṭhiante leh i pianpui unaute pawh tiamin, mi tam takin baptisma an chan lai i hmu mai thei a. Mahse, i kum upat vâng emaw, mi dangte’n an chan vâng emawa baptisma chan ngai nia inhriatna nei lo tûrin fîmkhur ang che. Jehova’n baptisma a thlîr dân angin i thlîr tih engtin nge i chian theih? Baptisma chan a pawimawh hle chhan ngaihtuah ang che. He thuziakah leh a dawta thuziakah hian chhan ṭha tam tak i hmu ang.

13. Baptisma chang tûra i thu tlûkna chu i thinlung aṭanga siam a nih leh nih loh engtin nge i hriat theih?

13 Baptisma chang tûra thu tlûkna i siam hi i thinlung aṭanga lo chhuak a nih leh nih loh hriat theih dân kawng khat chu i ṭawngṭainate enfiah hi a ni a. Eng anga zingin nge Jehova hnênah i ṭawngṭai? I ṭawngṭaina chu a chipchiar tâwk em? Hêng zawhnate chhânna hian Jehova nêna in inlaichînna ṭhat dân a târ lang a ni. (Sâm 25:4) Kan ṭawngṭainate chhânna chu Jehova’n Bible aṭangin min pe fo va. Chuvângin, Jehova hnaih i duh tak zet a, thinlung taka a rawngbâwl i duh tak zet a ni tih i chian theih dân kawng dang leh chu i inzirna hun duante enfiah hi a ni. (Josua 1:8) Heti hian inzâwt ang che: ‘Mahnia Bible zirna chu a hun takah ka nei ziah em? Kan chhûngkuaa Pathian biaknaah phûr takin ka tel ṭhîn em?’ tiin. Hêng zawhnate chhânna hian baptisma chang tûra i thu tlûkna siam chu i mi mal duhna a nih leh nih loh hre thiam tûrin a ṭanpui ang che.

INPUMPEKNA AWMZIA

14. Inpumpêkna leh baptisma chan danglamna chu sawi rawh.

14 Naupang ṭhenkhat chuan inpumpêkna leh baptisma chan a danglamna chu an hre chiang lo mai thei a. Ṭhenkhat chuan Pathian Jehova hnênah an inpumpêk tawh a; mahse, baptisma chan an la inpeih lo tih an sawi mai thei. Chu chu thil ni thei a ni em? Inpumpêkna chu Jehova hnêna chatuana a rawngbâwl tûra intiama i ṭawngṭaina hi a ni a. Baptisma i chan hian, Jehova hnênah i inpumpêk tawh tih mi dangte i hriattîr a ni. Chuvângin, baptisma i chan hmain, Pathian hnêna inpumpêkna awmzia i hriatthiam a ngai a ni.

15. Inpumpêkna tih awmzia chu eng nge ni?

15 Jehova hnêna i nun i pumpêk hian, a ta i ni tawh tih i hrilh a. A rawngbâwl chu i nuna thil pawimawh ber a ni ang tih i tiam a ni. (Matthaia 16:24 chhiar rawh.) Chutianga Pathian hnêna intiamna chu a khûnkhân hle! (Matthaia 5:33) Chuti chu, engtin nge mahni ta i ni tawh lo va, Jehova ta i ni tawh tih i inhriatzia i târ lan?—Rom 14:8.

16, 17. (a) Mahni hrehawm pawisa lo tih awmzia chu hrilhfiah rawh. (b) Mi a inpumpêk hian a nihna takah chuan eng thu nge a sawi?

 16 Entîrna pakhat i lo ngaihtuah ang u. I ṭhian pakhatin car a pe che angah han inchan teh. Car nêna inkûngkaih lehkha pawimawhte chu pe chein, heti hian a sawi a ni: “Car hi i ta a ni,” tiin. Mahse, i ṭhian chuan: “Chabi chu ka kawl ang a. Car chu i khalh lo vang, keiman ka khalh ang,” tiin a sawi a. Chu thilpêk chu engtin nge i ngaih ang? Car petu che i ṭhian chu engtin nge i ngaih ang?

17 Mi tuemaw Jehova hnêna a inpumpêk hian, Pathian hnênah: “Ka nun ka pe a che. I ta ka ni,” a ti a ni. Jehova chuan ani chu a thutiam vawng tûrin a beisei a. Mahse, Pathian rawngbâwl lotu tuemaw chu a rûka ngaizâwngin Jehova thu âwih lo ṭan ta se, engtin nge ni ang? A nih loh leh, rawngbâwlnaa tel ṭha thei lo leh inkhâwm kim thei lova siamtu hna chu thawk ta se, engtin nge ni ang? Chutiang a nih chuan, Jehova hnêna a thutiam chu a vawng lo tihna a ni ang. Chu chu car chabi kawl nên a inang dâwn a ni. Kan nun Jehova hnêna kan pumpêk hian, a hnênah, “Ka nun hi ka ta ni lovin, nangma ta a ni tawh,” tiin kan hrilh tihna a ni a. Chuvângin, kan tih duhzâwng a nih loh hunah pawh, Jehova duhzâwng chu kan ti reng ang. “Mahni duhzâwng ti tûrin vân aṭanga lo chhuk ka ni lo va, mi tîrtu duhzâwng ti tûra lo chhuk ka ni zâwk e,” titu Isua chu i entawn ang u.—Johana 6:38.

18, 19. (a) Engtin nge Rose-i leh Christopher-a thusawite chuan baptisma chan chu malsâwmna thlentu chanvo hlu a ni tih a târ lan? (b) Baptisma chan theihna chanvo chu engtin nge i ngaih?

18 Baptisma chang tûra thu tlûkna siam chu thil khûnkhân tak a ni tih a chiang hle. Jehova hnêna inpumpêk a, baptisma chan chu chanvo ropui tak a ni. Jehova hmangaih a, impumpêkna awmzia hre thiamtu naupangte chuan Pathian hnêna an nun pumpêk a, baptisma chan chu an hreh lo va. An thu tlûkna siamah an inchhîr hek lo. Baptisma chang tawh tleirâwl Rose-i chuan: “Jehova ka hmangaih a, a rawngbâwlna aia hlimna min pe zâwk thil a awm lo. Ka nunah hian baptisma chang tûra thu tlûkna ka siam tluka chian ka nei lo a ni,” tiin a sawi.

19 He thuziak ṭan tirha kan sawi tâk Christopher-a chungchâng hi eng nge ni ve? Kum 12 mi a niha baptisma chang tûra a thu tlûkna siam chu engtin nge a ngaih? Chutianga thu tlûkna a lo siam avângin a hlim hle tih a sawi a. Kum 17 mi a nih chuan regular pioneer a thawk ṭan a, kum 18 a nih chuan kohhranho rawngbâwltu a ni a, tûnah chuan Bethel-ah rawng a bâwl tawh a ni. Ani chuan: “Baptisma chang tûra ka thu tlûkna chu a dik a ni. Ka nun chu Jehova leh a inawpna pâwl tâna hna lungâwithlâk tak thawhnain a buai reng a ni,” tiin a sawi. Baptisma chan i duh a nih chuan, engtin nge i inbuatsaih theih ang? A dawta thuziak chuan a chhâng ang. (ws16.03-E)