A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

 A KAWM THU

Engvângin Nge Isua Hrehawm Tuara A Thih?

Engvângin Nge Isua Hrehawm Tuara A Thih?

“Mi pakhat [Adama] avângin sual khawvêlah a lût a, sual avângin thihna a lût bawk a.”—Rom 5:12

“Chatuana nun i duh em?” tia zawh ni ta la, engtin nge i chhân ang? Mi a tam zâwk chuan an duh thu an sawi ngei ang a; mahse, chaw tak khûka lo khûkpui chi niin an ngai lo vang. An sawi dân chuan, thihna chu nunin a ken tel, kan nunna rah chhuah pângngai tak a ni.

Mahse, chu zawhna chu thlâkin, “Thih i inpeih tawh em?” tia zawh ni ta la engtin nge i chhân ang? Dinhmun pângngaiah chuan, inpeih e, tia chhâng kan awm meuh lo vang. Hei hian eng nge a târ lan? Hrehawm leh harsatnate kan tâwk chung pawhin nun chu kan duh ṭheuh a ni tih hi. Bible chuan, Pathianin mihringte chu nun duhna leh châkna neiin a siam tih a târ lang a. “Mihring rilruah chuan chatuan a dah,” tiin a sawi a ni.—Thuhriltu 3:11.

Mahse, mihringte chu chatuanin an nung lo. Eng thil nge kal sual? Pathianin chu dinhmun siam ṭha tûrin thil engemaw a ti em? Bible chhânna hriat chu a phûrawm hle a, chu chu Isua hrehawm tawrh chhan leh thih chhan nên a inkûngkaih tlat a ni.

THIL KAL SUAL CHU

Genesis bung hmasa pathumah chuan Pathianin mihring nupa tuak hmasa ber Adam leh Evi chu chatuan nun beiseina pein, an neih theihna tûra an thiltih ngaite a hrilh tih kan hmu a. Chutah, Pathian thu an âwih loh dân leh beiseina an hloh dânte kan hmu bawk a ni. A chanchin mâwlmang taka ziak a ni a—a mâwlmang êm avângin mi ṭhenkhat chuan thawnthu phuahchawp anga ngaiin an ngaihsak lo. Mahse, Chanchin Ṭha ziakte ang bawkin, Genesis bu chuan thilthleng dik tak leh rin tlâk tak a nih thu chiang takin a târ lang a ni. *

Adama thu âwih lohna chuan eng nge a rah chhuah? Bible chuan: “Mi pakhat avângin sual khawvêlah a lût a, sual avângin thihna a lût bawk a, chutiang bawkin mi zawng zawngin thil an lo tihsual avângin thihnain mi zawng zawng a fan chhuak ta a,” tiin a chhâng a ni. (Rom 5:12) Pathian thu âwih lohna hmangin, Adama chuan thil sual a ti a. Chuvângin, chatuan nun beiseina a neih chu hlohvin, a tâwpah a thi ta a ni. A thlahte kan nih avângin a sualna chu kan rochun ta a. Natna te, tarna te, leh thihnate kan tâwk ta a ni. He kan thih chhan  hrilhfiahna hi tûn laia pianhmang leh zia inthlah chhâwnna chungchâng kan hriat dân nên a inmil a ni. Mahse, Pathianin dinhmun siam ṭha tûrin thil engemaw a ti em?

PATHIAN THILTIH CHU

Pathian chuan Adama’n a thlahte tâna a hloh tâk chatuan nun beiseina chu tlan tûr, a nih loh leh lei leh tûrin ruahmanna a siam a. Engtin nge Pathianin chu chu a tih?

Bible chuan Rom 6:23-ah, “Sual man chu thihna a ni,” tiin a sawi a. A awmzia chu, thihna chu sual sawhkhâwk a ni tihna a ni. Adama chu a thil sual tih avângin a thi a. Chutiang bawkin, kan sual avângin sual man thihna chu kan têl a ni. Mahse, kan thiam loh ni si lovin, sual neisain kan piang a. Pathianin min hmangaih avângin a Fapa Isua chu kan “sual man” phur tûrin a rawntîr a ni. Engtin nge kan sual man chu a phurh?

Isua thihna chuan hlim taka chatuana nun theihna kawng a hawng

Mi pakhat, mi ṭha famkim Adama thuâwih lohna chuan sualna leh thihna min thlen avângin, chu phurrit min phurhsak tûrin mi ṭha famkim pakhatin thih thlenga thu a âwih a ngai a ni. Bible chuan heti hian a sawi a ni: “Mi pakhat tihmawh avâng khân mi tam tak chu mi sual an lo ni ta a; chutiang bawkin mi pakhat tihâwih avâng khân mi tam tak chu mi fel an lo ni ang,” tiin. (Rom 5:19) Chu “mi pakhat” chu Isua a ni a. A awmna vân hmun chu chhuahsanin, mi ṭha famkim * a rawn ni a, kan tân a thi a ni. Chuvângin, Pathian hmaah mi fel kan ni theiin, chatuan nun beiseina kan nei thei ta a ni.

ISUA HREHAWM TUARA A THIH CHHAN

Mahse, engvângin nge chu mi hlen chhuah nâna Isua tân thih a ngaih? Pathian Engkimtitheia chuan Adama thlahte chu chatuana nung reng tûrin thupêk a chhuah mai thei lo vem ni? Chutianga ti tûrin thuneihna a nei ngei mai. Mahse, chu chuan sual man chu thihna a ni tih a dân pêk a pawisa lo tihna a ni dâwn a. Chu a dân pêk chu a remchân dân azira hnâwl mai theih leh thlâk danglam mai theih a ni lo. Chu chu rorêl dikna innghahna bul ber a ni.—Sâm 37:28.

He mi ṭumah hian Pathianin rorêl dikna hmang lo ta se, thil dangah pawh a hmang lo leh mai lo  vang maw, tiin mite chuan an ngaihtuah mai thei a. Entîr nân, Adama thlahte zînga chatuana nunna nei tûrte a thlannaah rorêl dikna a hmang ang em? A thutiamte hlen tûrin kan ring thlap thei ang em? Kan chhandamna tûra rorêl dikna a vawn tlatna chuan Pathianin thil dik a ti reng ṭhîn ang tih min tiam a ni.

Inthawina atâna Isua thihna hmangin, Pathian chuan lei Paradis-a chatuana nun theihna kawng a hawng a. Johana 3:16-a Isua thusawi: “Pathianin khawvêl a hmangaih êm êm a, chutichuan a Fapa mal neih chhun a pe a, amah chu tupawh a ring apiang an boral loh va, chatuana nunna an neih zâwk nân,” tih hi chhinchhiah ang che. Chuvângin, Isua thihna chu Pathianin rorêl dikna a hmang lo ngai lo tih târ lanna mai ni lovin, mihringte a hmangaihna a nasatzia târ lanna a ni lehzual a ni.

Mahse, Chanchin Ṭha ziaka târ lan angin, engvângin nge Isua tân hrehawm tuara a thih kher a ngaih? Fiahna nasa tak hnuaia rinawm rengin, Isua chuan mihringte chu fiahna an tawh hunah Pathian chungah an rinawm reng lo vang tia Diabola puhna a dik lohzia chatuan atân a târ lang a ni. (Joba 2:4, 5) Setana’n mi ṭha famkim Adama thil sual a tihtîr hnuah chuan chu puhna chu a dik niin a lang mai thei a. Mahse, Isua—mi ṭha famkim Adama tlukpui chiah—chuan hrehawm nasa tak a tuar chung pawhin thu a âwih tlat a. (1 Korinth 15:45) Chuvângin, Adama pawhin Pathian thu âwih thlang sela chuan, a âwih thei dâwn a ni tih a finfiah a. Isua chuan fiahnate chhel taka tuar chhuakin, entawn tûr ṭha min hnutchhiah a ni. (1 Petera 2:21) Pathian chuan a Fapa thu âwihna famkim chu vâna thih theih lohna nun pein mal a sâwm a ni.

I HLAWKPUI THEIH DAN

Isua thihna chu a thleng tak tak a. Chu chuan chatuana nunna kawng a hawng a ni. Chatuana nun chu i duh em? Isua’n: “Hei hi chatuana nunna a ni, nang Pathian tak chauh leh i tirh Isua Krista hriat hi,” tia sawiin kan tih ngaite a târ lang a ni.—Johana 17:3.

He magazine chhuahtute hian Pathian dik, Jehova leh a Fapa, Isua Krista chungchâng zir belh tûrin an sâwm che a. Tualchhûnga Jehova Thuhretute chuan lâwm takin an ṭanpui ang che. Kan website, www.jw.org i tlawh chuan, thu ṭangkai tak takte i hmu thei bawk ang. ▪ (wp16.02-E)

^ par. 8 Jehova Thuhretute tihchhuah Vênnainsâng, Febuary 1, 2011, phêk 4-naa “Eden Huan A Awm Tak Tak Em?” tih chu en rawh.

^ par. 13 Pathianin vân aṭangin a Fapa nunna chu Mari chhûlah dah sawnin a paitîr a, Pathian thlarau thianghlim chuan Isua chu Mari ṭhat famkim lohna rochun lo tûrin a hum a ni.—Luka 1:31, 35.