A PAWIMAWH CHHAN

I nihna leh i dinhmun hriatna chuan nêksâwrna hnuaia i awm hunah pawh thu tlûkna dik siam thei tûrin a ṭanpui ang che.

ENG NGE I TIH ANG?

He thilthleng hi han mitthla teh: Karen-i chu party neihna hmun a thlenna minute sâwm vêlah, a hnung lam aṭangin a aw hriat ṭhan tak chuan a rawn bia a:

“Ti nge tah khân i din reng?”

A han hawi chuan beer ûm hawn hlim pahnih kenga lo kal a ṭhiannu Jessica-i chu a hmu a. Jessica-i’n ûm pakhat pêk pahin, “Intihlim ngam lo tûr khawpin naupang chhia i ni tawh lo a ni lâwm ni?” tiin a sawi zawm a.

Karen-i’n hnial mai chu a duh a, mahse Jessica-i chu a ṭhiannu a ni miau si a. A ṭhiannuin rualpâwl lo lutuk nia a ngaih chu a duh lo va. Chu bâkah, Jessica-i chu hmeichhe fel taka ngaih a ni a. Ani pawhin a in chuan thil ṭha lo lutuk chu a ni lo vang. ‘Beer mai alâwm, drugs pawh a ni êm hleinêm,’ tiin a inngaihtuah a.

Karen-i dinhmunah ding ve ta la, eng nge i tih ang?

INNGAIHTUAH CHIANG RAWH!

Hetiang dinhmuna thu tlûkna fing tak siam thei tûr chuan, mize nghet i neih a ngai a. Mize nghet tih chu tu nge i nih a, eng nge i rin tih chhûng lam aṭanga hriattîrtu a ni. Chu hriattîrtu i neih avângin mi dangte thununa awm lovin, mahni inthunun tûrin chakna leh theihna i nei a ni.—1 Korinth 9:26, 27.

Hetiang mize nghet tak hi engtin nge i neih chhoh theih? A hnuaia zawhna chhânnate hi bul ṭanna ṭha tak a ni.

 1 ENG NGE KA CHAKNA?

I theihnate leh i mize ṭhate hriatna chuan inrintâwkna a neihtîr lehzual ang che.

BIBLE ENTIRNA: Tirhkoh Paula chuan: “Thusawiah zawng ṭawng hmang thiam mah suh ila, hriatnaah chuan chutiang ka ni lo,” tiin a ziak a ni. (2 Korinth 11:6) Paula chuan Bible thu chipchiar taka a hriat avângin, mi dangte chona a tawh hunah a nghet tlat thei a ni. Mi dangte sawi chhiatna chu inrintâwkna hloh phah nân a hmang lo.—2 Korinth 10:10; 11:5.

INBIH CHIANG RAWH: I talent dawn, a nih loh leh i thiamna neihte chu a hnuaiah hian ziak chhuak rawh.

I mize ṭha neihte chu tah hian ziak rawh. (Entîr nân, mite ngaihsak thiam tak, thilphal tak, rinawm tak, leh hun vawng dik tak i ni em?)

2 ENG NGE KA CHAK LOHNA?

Thîr khaidiat feina chu a chak lohna lai ber, a inzawmna ngheh dâna a innghah ang bawkin, i chak lohnate i inthununtîr chuan chhiat lam i pan nghâl thuai ang.

BIBLE ENTIRNA: Paula chuan a chak lohnate chu a hria a. Heti hian a ziak a ni: “Ka rilru tak takin Pathian dân chungah ka lâwm si ṭhîn a; nimahsela ka taksa pêngahte hian dân danglam a awm tih ka hria, chu chuan ka rilru dân a do va, ka taksa pêngtea sualna dân awm hnênah chuan salah mi hruai ṭhîn,” tiin.—Rom 7:22, 23.

INBIH CHIANG RAWH: I chak lohna lai engte nge thunun dân i zir ngai?

 3 ENG NGE KA THILTUMTE?

Taxi i hawhin driver hnênah petrol a zawh thlenga vêngchhûnga tlân kual mai mai tûrin i ti ang em? Chu chu a âtthlâk hlein, sum khawhralna mai a ni ang!

Zir tûr chu eng nge? Thiltumte chuan i nunah kaihhruaina a pe chein, tlân kual mai mai lo tûrin a vênghim bawk ang che. Kalna tûr i nei a, i kal dân tûr ruahmanna i nei bawk a ni.

BIBLE ENTIRNA: Paula chuan: “Tiam chin lam panin ka tlân ngat ngat a ni,” tiin a ziak a. (1 Korinth 9:26) A nun chu a chunga thilthlengte a zira kaltîr mai aiin, thiltumte insiamin, chu mi nêna inmilin a nung a ni.—Philipi 3:12-14.

INBIH CHIANG RAWH: A hnuaiah hian nakuma i hlen tûr thiltum pathumte ziak chhuak rawh.

4 ENG NGE KA THIL RIN NGHEH CHU?

Mize nghet tak i neih hian, thlipui na tak tuar chhuak thei thingkûng zung kaih nghet tak ang i ni

Thil rin ngheh i neih loh chuan, mi mumal lo tak i ni dâwn a. Laikîng rawng inthlâk danglam reng angin, i ṭhian kawm a zirin i danglam zêl ang—chu chu mahniin mize nghet i nei lo tih lantîrna chiang tak a ni ang.

Chu mi nêna inkalh takin, mi dangte’n thil eng pawh ti se, i thil rin ngheh ṭanchhana thil i tih hian, i mize nghet i vawng tlat tihna a ni ang.

BIBLE ENTIRNA: Zâwlnei Daniela chu a tleirâwl laiin a chhûngte nên an inhlat chung pawhin Pathian dân thute chu “a rilruin” zawm a tum tlat a ni. (Daniela 1:8) Chutianga tiin, amahin a rinawm tlat a. Daniela chu a thil rin ngheh milin a nung a ni.

INBIH CHIANG RAWH: Eng nge i thil rin nghehte chu? Entîr nân: Pathian i ring em? I ring a nih chuan, engvângin nge? Eng thil hian nge a awm ngei tih rin nghehtîr che?

Nungchang lama Pathian tehnate chu i tâna ṭha tûr a ni tih i ring em? I ring a nih chuan, engvângin nge?

A tâwpah chuan, eng nge nih i duh zâwk—thlifîm dam tak pawhin a len theih thing hnah tla tawh nge ni a, thlipui na takin a nuai pawha tlu lo thingkûng zâwk? I mize nghet chu ti nghet sauh la, tichuan chu thingkûng ang chu i ni ang. Chu chuan, Tu nge ka nih? tih zawhna chhâng tûrin a ṭanpui ang che.