A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

 ZAWHNA 6

Engtin Nge Rualpuite Nêksawrna Ka Do Theih Ang?

Engtin Nge Rualpuite Nêksawrna Ka Do Theih Ang?

A PAWIMAWH CHHAN

Mahni ngaih dân chiang taka sawia i din ngheh hian, i nun chu mi dang thununtîr aiin mahniin i thunun a ni zâwk ang.

ENG NGE I TIH ANG?

He thilthlêng hi han mitthla teh: Brian-a chu a school ṭhiante pahnihin an rawn pan chuan, a thauvah a man ṭan ta mai a. Tûn kâr chhûng hian zial zu tûrin vawi hnih lai an thlêm tawh a. Tûn hi a vawi thumna tûr a ni.

Pakhat chuan:

“I mal leh ta a ni maw? Ṭhian pakhat ka’n hmêlhriattîr ang che.”

Uar taka “ṭhian” tih ṭawngkam a sawi lai chuan a mit a siai zeuh va, a kawr ip aṭanga thil pakhat rawn phawrhin Brain-a hnênah chuan a pe a.

Brian-a’n chu pa kuta cigarette chu a hmu a. A thauvah chuan a man lehzual a.

Brian-a chuan, “A pawi khawp mai. Ka duh lo tih ka hrilh tawh che . . . ”

A pakhat zâwk chuan: “I dâwih lutuk!” a rawn ti a.

Brian-a chuan a huaisenna zawng zawng sâwm khâwmin, “Ka dâwih lo!” a ti a.

Mahse, a dârah a kut a rawn nghat a. Zâwi sepin, “Zu mai rawh,” a ti a.

A hmasa zâwk chuan cigarette chu a hmaah a rawn keng a: “Tumah kan hrilh dâwn lo. Tuman an hre lo vang,” tiin a hrilh sep sep a.

Brian-a ni ta la, engtin nge i chhân lêt ang?

 INNGAIHTUAH CHIANG RAWH!

Brian-a ṭhiante chuan an thiltih hi an ngaihtuah chiang em? Mahniin thu tlûkna an siam em? An siam a rinawm lo. A tlângpui thuin, mi dangte thununna hnuaiah an tlâwm a. Mi dangte zînga len an duh avângin mi dang duh dân angin thil an ti zâwk a lo ni.

Chutiang dinhmun chu tâwk ve ta la, rualpuite nêksâwrna do lêt nân eng kawng nge i zawh theih ang?

 1.  

  Bible chuan heti hian a sawi: “Mi hmanghria chuan thil ṭha lo chu a hmuhin a biru ṭhîn a; mi mâwl erawh chuan a tâwn mai ṭhîn a, a tuar phah ṭhîn.” —Thufingte 22:3.

  Buaina lo thleng tûr chu hmuh lâwk theih a ni tlângpui a. Entîr nân, i school kalpuite chuan i hma lawkah zial an zû tih i hmu a ni. Buaina a lo thleng dâwn tih i hriat chuan, chhâng lêt tûrin i inrâlring ang.

 2.  

  Bible chuan: “Chhia leh ṭha hriatna thiang tak nei u la,” tiin a sawi. —1 Petera 3:16.

  Heti hian inzâwt rawh, ‘Mipui hnung i zui zêl chuan, khua reiah engtin nge i awm ang?’ An hnung i zui loh chuan hun engemaw chhûng chu ṭhiante lawm i hlawh lo vang tih chu a dik a. Mahse, a hnuah engtin nge i awm ang? I ṭhiante tihlâwm nân i nihna i pe phal dâwn em ni?—Exodus 23:2.

 3.  

  Bible chuan: “Mi fing chuan a hlauthâwng a,” tiin a sawi.—Thufingte 14:16.

  Engtik hun emawah chuan duh thlanna kan siam a, a sawh khâwk kan tawrh chu a ngai a ni. Bible chuan duh thlanna dik siamtu Josefa te, Joba te, leh Isua te chungchâng min hrilh a. Duh thlanna dik siam lo Kaina te, Esauva te, leh Juda te chungchâng pawh min hrilh bawk. Eng nge i tih tâk ang?

Bible chuan: “Rinawmna ûm zêl rawh,” tiin a sawi a. (Sâm 37:3) A nghawng tûr i dâwn a, i rilru i siam fel tawh chuan, i dinhmun sawi chhuah chu i rin phâk bâkin a awlsam ang a, a manhla hle bawk ang.

Lungngai suh—i ṭhiante hnêna thu i hrilh vak a ngai lo. Ho tak leh nghet tak sia, AIH tih mai chu a tâwk thei. A nih loh leh, i dinhmun chu sawi rem theih a ni lo tih tihchian nân, heti hian i sawi thei a ni:

 • “Kei chu mi telh lo mai r’u!”

 • “Khatiang thil kha ka ti ve lo!”

 • “Ti teh, min hriat chian viau tawh kha!”

Chhân lêt dân ṭha ber chu i ngaih dân nghet taka hrilhfiah nghâl hi a ni. Chutianga i tih chuan, mak i tih khawpa rangin an kalsan nghâl ang che!

 NUIHZATNA HMACHHAWN DAN

I rualpuite nêksâwrna lakah i tlâwm mai chuan, an thununna hnuaia awm robot ang mai i ni ang

I ṭhiante’n nuihzat che sela, engtin nge ni ang? “Eng thil dik lo nge awm—i va dâwih ve?” an tih che chuan engtin nge ni ang? Hetiang chi indem fiamna chu rualpuite nêksâwrna a ni tih hria ang che. Engtin nge i chhân lêt ang? A tlêm berah pawh duh thlan tûr pahnih i nei a ni.

 • An demna che chu i pawm thei. (“I sawi dik, ka dâwihzep alâwm!” tiin. Chutah a chhan chu tawi têin hrilh rawh.)

 • Nêksâwrna i pe lêt ve thei. I duh loh chhan hrilh la, i ṭhiante finna ṭanchhanin ngên rawh. (“Zialzu duh tûr khawpin i â lo emaw ka tia!”)

I ṭhiante chuan an la nuizat zêl che a nih chuan, kalsan rawh! I awm rei poh leh nêksâwrna chu a nasa telh telh dâwn tih hre reng rawh. Chutianga i inthliarfihlîmna hmang chuan, mi dangin i nihna an thlâk i phal lohzia i târ lang a ni.

A nihna takah chuan, rualpuite nêksâwrna chu a pumpelh theih loh. Mahse, i tih duh chu rêlthluin, i dinhmun chiang takin sawi la; tichuan, inthunun ang che. A tâwpah chuan, duh thlanna siamtu tûr chu nangmah i ni si a!—Josua 24:15.