A PAWIMAWH CHHAN

I nu leh pate nêna in inrem ṭhat poh leh i nun a tluang lehzual ang.

ENG NGE I TIH ANG?

He thilthleng hi han mitthla teh: Nilaithawhṭan zân a ni a. Kum 17 mi Geoff-a chuan in lama a hnathawh tûr a thawh zawh vel leh a phû ang taka chawlh hahdam chu a tum ta! TV a on hnuah a ṭhutthlêng duh berah chuan a ṭhu zawi hnawk a.

Chutih lai tak chuan, A Pa chu hlim hmêl pu vak lovin a lo lût a.

“Geoffrey! I nau home-work tihpui tûr i nih laiin engah nge TV hmaah i hun i khawhral? I tih tûr i ti ngai lo!”

“A ti leh ta,” tiin Geoff-a chu a pa hriat phâk tâwkin a phun ta neuh neuh a.

“Nang kha, eng maw i sawi a?” tih pahin a rawn thle phei a.

Geoff-a chuan thâwk huai pahin, “Engmah sawi lo ve,” tiin a meng kual a.

Pa ber chu a thinur tak tak ta. “Kha ti khân min chhâng suh!” tiin a vîn a.

Geoff-a ni ta la, he dinhmun hi engtin nge i pumpelh ang?

INNGAIHTUAH CHIANG RAWH!

I nu leh pate nêna inbiak pawh chu motor khalh ang a ni a. Kawng an lo pin chuan, kawng dang i zawng hmu thei a ni.

 ENTIR NAN:

Leah-i chuan heti hian a sawi: “Ka pa nêna inbiak hi a awl lo hle a. A châng chuan eng emawti chhûng ka biak hnuah, ‘A pawi lutuk, min bia em?’ te a ti ṭhîn a,” tiin.

LEAH-I CHUAN DUH THLAN TUR PATHUM TAL A NEI.

 1. A pa ân khum.

  Leah-i chuan vîn takin heti hian a ti, “Ngaithla rawh! A pawimawh lutuk a nia!”

 2. A pa nêna inbiak tawh loh hmak.

  Leah-i chuan a buainate chu a pa hrilh a tum tawh lo.

 3. Hun remchâng dang nghâk a, vawi khat dang hrilh nawn leh.

  Leah-i chuan a hnuah a pa chu a harsatna chungchângah hmaichhanah a bia, a nih loh leh lehkha ziakin a hrilh a ni.

Eng ber hi nge Leah-i thlan atân i rawt ang?

NGAIHTUAH TUR: Leah-i pa rilru chu thil dangah a pêng a—chuvângin a fanu beidawnna chu a hre lo. A nih chuan, Leah-i’n Duh Thlan Tûr A thlang ta se, a vîn chhan a pain a hre kher lo vang. Hei hian Leah-i pa chu a thusawite a ngaihthlâktîr lo vang a, a pa zah lo leh chawimawi lo ang a nihtîr dâwn a ni. (Ephesi 6:2) Dik tak chuan, he duh thlan tûr hi tuman an hlâwkpui lo vang.

Kawng ping chu kal zawm ngaihna awm tawh lo anga ngaih tûr a nih loh ang bawkin, i nu leh pate nêna inbiak pawh dân kawng dang i zawng hmu thei

Duh Thlan Tûr B hi thil awlsam ber ni mah se, a finthlâk ber lo. Engvângin nge? A buaina hlawhtling taka chingfel tûr chuan a pa nêna inbiakna ṭha a neih a ngaih bâkah, a pain ṭanpui dâwn pawh ni se, a fanu nuna thilthlengte a hriat phawt a ngaih avângin. Ngâwi dawhna chuan a eng a mah a chingfel lo vang.

Mahse, Duh Thlan Tûr C a thlan chuan, Leah-i chuan kawng ping chu kal zawm ngaihna awm tawh lovah a chantîr lo tihna a ni ang. Chu ai chuan, a harsatna hun danga sawi leh chu a tum zâwk a ni. A pa hnêna lehkha thawn a tum chuan, a rilru a zâng nghâl huai ang.

Lehkha ziahna chuan a thusawi duhte chiang taka sawi chhuak thei tûrin a ṭanpui bawk ang a. Lehkha a chhiar hunah, Leah-i pa chuan a thu hrilh duh chu hriain, chu chuan a dinhmun khirh tak chu hre thiam lehzual tûrin a ṭanpui thei ang. Chuvângin, Duh Thlan Tûr C chu Leah-i leh a pa chuan an hlâwkpui ve ve dâwn a ni. Hmaichhana inbiakna emaw, lehkha ziah emaw pawh ni se, he duh thlan tûr hi kan thlan chuan “inremna tûr . . . thilte chu i ûm ang u,” tih Bible fuihna thu kan zâwm tihna a ni ang.—Rom 14:19.

Eng duh thlan tûr dangte nge Leah-i chuan a neih mai theih?

I ngaihtuah chhuah theih chuan, hmun âwlah hian ziak ang che. Tichuan, chu duh thlan tûr chuan eng nge a thlen ang tih ziak chhuak rawh.

 HRIAT SUAL THEIH THUTE PUMPELH RAWH

I thusawi leh i nu leh pate’n i sawi nia an lo hriat chu a inang reng kher lo tih hria ang che.

ENTIR NAN:

I nu leh pa chuan i tûm chhan an zâwt che a. Nang chuan, “Ka sawi peih lo,” i ti a.

Mahse, i nu leh pa chuan: “Ka ring tâwk lo che u. Chuvângin, in hnêna hrilh aiin ka ṭhiante ka hrilh zâwk ang,” i tihna niin an hria a ni.

Buaina khirh tak i tawh laiin i nu leh pate’n ṭanpui che an duh angah han inmitthla teh. Mahse, nang chuan: “Lungngai suh u. Kei mahin ka chingfei thei a nia,” i ti a.

 • I nu leh pate hriat thiam dân tûr chu:

 • Ṭha zâwka i chhân lêt theih dân tûr chu: