Pathian tilâwm lo thil chîn, mahnia châkna inhrîkthlâkna hian mahni duhna tihpuitlin chauh ngaihtuahna a thlenin, thil bawlhhlawh ringawt ngaihtuahna a awmtîr a ni. * Mahnia châkna inhrithla ṭhîntu chuan mi dangte chu tisa châkna hrîkthlâk nân lekah a ngai ṭan thei a. Mipat hmeichhiatna chu mi pahnih inkâra hmangaihna inlantîrna ni lovin, rei lo te chhûng atâna nawmna petu leh châkna sosâng tihrehna angin a thlîr thei bawk. Mahse, a reh chhûng chu a rei lo hle. A nihna takah chuan, mahnia châkna inhrîkthlâkna chuan “inngaihna te, bawlhhlawhna te, hurna te” chu tihhlum ai mahin, a chawk tho zâwk a ni.—Kolossa 3:5.

Tirhkoh Paula chuan heti hian a ziak a ni: “Duh takte u, . . . tisa leh thlarau bawlhhlawhna zawng zawngah i intifai ang u, Pathian ṭih dêk chunga thianghlimna tifamkimin,” tiin. (2 Korinth 7:1) Hêng thute hi zawm harsa i tih chuan, beidawng mai suh. Jehova chu ‘ngaidam’ tûr leh ṭanpui tûr chein a ‘inpeih’ reng a ni. (Sâm 86:5; Luka 11:9-13) Dik tak chuan, do zawh loh châng nei ṭhîn mah la, rilrua i inthiam lohna leh bânsan tuma i beihna chuan rilru put hmang ṭha i nei tih a lantîr a. “Pathian chu kan rilru aiin a ropui zâwk a, engkim a hre si a,” tih chu i rilruah vawng reng bawk ang che. (1 Johana  3:19, 20) Pathian chuan kan sualnate mai ni lovin, a mihring pumin min en a ni. Kan chungchâng engkim a hriat avângin, a khawngaihna dîla tih tak zeta kan ṭawngṭaina chu hriatthiamna nên min lo ngaihthlâksak a. Chuvângin, naupangin harsatna a tawh huna a pa a pan ṭhin angin, inngaitlâwm tak leh tih tak zeta Pathian hnêna ṭawngṭai fan fan chu hreh ngai suh. Jehova chuan chhia leh ṭha hriatna thiang tak pein mal a sâwm ang che. (Sâm 51:1-12, 17; Isaia 1:18) I ṭawngṭaina nêna inmila hma i lâk chu a ngai ngei mai. Entîr nân, saruak lem leh thuziak zawng zawngte bâkah, ṭhian sualte kawm loh chu i tum tlat tûr a ni. *

Mahnia châkna hrîkthlâk i chîng zawm zêl a nih chuan, i Kristian nu leh pate emaw, thlarau lama puitling ngaihsaktu che i ṭhian emaw hnênah hrilh ang che. *Thufingte 1:8, 9; 1 Thessalonika 5:14; Tita 2:3-5.

^ par. 1 Mahnia châkna inhrithla tih chu a vâwrtâwp a thlen thlenga serh chûl vêl leh zût vêl hi a ni.

^ par. 2 Hma lâkna ṭha tak pakhat atân, chhûngkaw tam tak chuan an inthunun theih nân computer chu sitting room-ahte an dah ṭhîn. Chu bâkah, chhûngkaw ṭhenkhat chuan thil ṭha lote lo dangtu computer program an lei a. Mahse, eng computer program mah hi a rin tlâk tak tak lo.

^ par. 1 Mahnia châkna hrîkthlâk bânsan theih dân rawtna ṭangkai takte hriat nân, November 2006 chhuak Awake! magazine-a “Young People Ask . . . How Can I Conquer This Habit?” tih leh Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 1 phêk 178-182-na chu en rawh.