Kristian hmeichhia chuan Pathian biakna nêna inkûngkaihin eng hunah leh engvângin nge a lû a khuh a ngaih? Hemi chungchânga Pathian thlarauva thâwk khum tirhkoh Paula thuziak hi i lo ngaihtuah ang u. Ani chuan Pathian tilâwmtu thu tlûkna dik siam tûra kan mamawh kaihhruaina min pe a ni. (1 Korinth 11:3-16) Paula chuan kan chhût ngai thil pathum a târ lang a: (1) hmeichhiain chutianga lu khuh a ngaihna thiltihte, (2) lû a khuh a ngaihna dinhmunte, leh (3) he tehna nunpui tûra chêttîrtute.

Thiltihte. Paula chuan thiltih pahnih: ṭawngṭai leh thu hrilh chungchâng a sawi a. (Châng 4, 5) Ṭawngṭaina chu Pathian Jehova nêna inbiakna a ni. Tûn laiah hian, thu hrilhna chuan Kristian rawngbâwltu anga Bible aṭanga zirtîrna a pêk apiang chu a huam tel thei ang. Paula chuan hmeichhiain a ṭawngṭai hunah leh Bible thutak a zirtîr apiangin a lû a khuh tûr a tihna a ni em? Ni lo. Hmeichhiain ṭawngṭaina a hlanna leh zirtîrna a pêkna dinhmun chuan a lû khuh leh khuh loh tûr chu a hril a ni.

Dinhmunte. Paula chuan dinhmun, a nih loh leh thiltih pahnih—chhûngkua leh kohhrana thiltih chungchâng a sawi a. “Hmeichhe lû chu mipa a ni, . . . hmeichhia lukhum khum lova ṭawngṭai emaw, thu hril emaw apiangin an lû an timualpho a  ni,” tiin a sawi. (Châng 3, 5) Chhûngkuaah chuan, Jehova chuan pasal chu hmeichhe lû atân a ruat a. A pasal thuneihna pawm lo va, pasalte tih atâna Jehova’n mawhphurhna a pêkte a lo tih chuan, a pasal mualphona a thlen ang. Entîr nân, a pasal awm lai ngeia Bible zirna a kaihhruai lo ngai ta se, a pasal thuneihna a pawm tih lantîr nân a lû a khuh ang. A pasal chu baptisma chang a ni emaw, ni lo emaw pawh ni se, chhûngkaw lû a nih avângin chutiang chuan a ti tûr a ni. * Chutiang bawkin, kum tling lo baptisma chang tawh a fapa awm laia a ṭawngṭai emaw, a zirtîr emaw a ngaih hunah pawh a lû a khuh tûr a ni; chu chu a fapa chu chhûngkaw lû a nih vâng ni lovin, Kristian kohhrana baptisma chang tawh mipate chunga thuneihna pêk a zah vâng zâwkin a ti a ni.

Paula chuan kohhrana dinhmun pakhat nêna inkûngkaihin: “Hnial an awm a nih pawhin keini zîngah chutiang dân kan nei lo, Pathian kohhranho pawhin an nei hek lo,” a ti a. (Châng 16) Kristian kohhranah chuan lû nihna chu baptisma chang tawh mipate hnêna pêk a ni a. (1 Timothea 2:11-14; Hebrai 13:17) Pathian berâmte enkawl tûra Pathian pêk mawhphurhna nei tûrin mipate chauh chu kohhran upa leh kohhranho rawngbâwltua ruat an ni bawk. (Tirhkohte 20:28) Mahse, a châng chuan baptisma chang tawh mipa tling takin an thawh ṭhin chu Kristian hmeichhiain a thawh a ngaih hun a awm thei a. Entîr nân, baptisma chang tawh mipa tling tak a awm loh emaw, a lo kal loh emaw hunah unaunu chuan rawngbâwlna atâna inhmuhkhâwmna chu a kaihhruai a ngai thei a ni. A nih loh leh, baptisma chang tawh mipa awm laiin, ruahman lâwk in lama Bible zirna i kaihruai pawh a ni thei bawk. * Chutiang zirtîrna chu Kristian kohhran thiltih pêng pakhat a nih avângin, mipate tih ṭhin tûr thil a ti a ni tih lantîr nân lû a khuh tûr a ni.

Kawng lehlamah chuan, unaunuin a lû a khuh a ngaih lohna Pathian biakna pêng tam tak a awm bawk a. Entîr nân, Kristian  inkhâwmnaa zawhna a chhân hunah te; a pasal emaw, baptisma chang tawh mipa emaw ruala in tin a chhuah hunah te; baptisma chang lo a fate a zirtîr emaw, a ṭawngṭaipui emaw hunahte lû a khuh a ngai lo. Zawhna dangte pawh a lo chhuak mai thei a, unaunu chuan thil hriat chian loh a neih chuan zir bingna a nei thei a ni. * Chumi hnuah pawh a la hriat chian loh va, a chhia leh ṭha hriatnain a chêttîr chuan, a lema kan hmuh ang hian a lû a khuh mai chu a sual lo vang.

Chêttîrtute. Châng 10-ah chuan Kristian hmeichhiain lu khuh a duh chhan tûr pahnih kan hmu a ni: “Vântirhkohte avângin hmeichhiain mipa thuneih chhinchhiahna a khum tûr a ni,” tiin. A hmasain, “thuneih chhinchhiahna” tih ṭawngkam hi lo chhinchhiah ang che. Hmeichhiain lû a khuh hian Jehova’n kohhrana baptisma chang tawh mipate chunga a pêk thuneihna a pawm tih a lantîr dân kawng khat a ni a. Chutiang chuan, Pathian Jehova a hmangaihna leh a chunga a rinawmna a lantîr a ni. A chhan pahnihna chu “vântirhkohte avângin” tihah hian a hmuh theih a. Engtin nge hmeichhiain lû a khuhna chuan chûng thlarau thil siam thiltithei takte chungah nghawng a neih?

Lei leh vâna awm Jehova inawpna pâwlin Pathian thuneihna a pawm tih hmuh chu vântirhkohte chuan an ṭangkaipui a. Hemi chungchângah hian mihring ṭha famkim lote entawn tûr siam pawh an hlâwkpui bawk. Vântirhkohte tân pawh Jehova ruahmanna laka intukluh chu a ngai si a, hun kal tawhah khân an zînga tam tak chuan chu fiahna chu an paltlang zo lo a ni. (Juda 6) Tûn laiah vântirhkohte chuan Kristian hmeichhiain kohhrana baptisma chang tawh mipa aiin thiltawn a  ngah zâwk, hriatna a nei zâwk, leh a fing zâwk chung pawha a chunga thuneitu mipa thu hnuaia lungawi taka a intulût lai chu an hmu ngei ang. A ṭhenah phei chuan, unaunu chu Krista ro luahpui tûr Kristian hriak thihte zînga mi pawh a ni thei bawk. Chutiang hmeichhia chuan vântirhkohte aia dinhmun sâng zâwk changin, vânah Krista nên ro a la rêl dâwn a ni. Tûnah chuan vântirhkohte tân entawn tûr ṭha a va ni êm! Unaunu zawng zawngte tân vântirhkohte mithmuha rinawm taka intukluhna nungchang hmanga thuâwihna lantîr chu chanvo ropui a va ni êm!

^ par. 3 Dinhmun danglam bîk tak, dam lohna avânga a pasal chu ṭawng thei lova a awmte a nih chauh loh chuan, Kristian nupui chu ringtu a pasal awm laiin a riin a ṭawngṭai lo vang.

^ par. 1 Unaunu chuan a pasal ni lo, baptisma chang lo thuchhuahtu mipa awm laia ruahman lâwk in lama Bible zirna a kaihhruai hunah a lû a khuh a ngai lo.

^ par. 2 Hriat chian lehzual nân, khawngaihin Vênnainsâng, February 15, 2015 (English) phêk 30; July 15, 2002 (English) phêk 26-27, leh February 15, 1977 (English) phêk 125-128-na chu en rawh.