A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

“Pathian Hmangaihnaah Chuan Invawng Ṭha Rawh”

He lehkhabu hian i nunah Bible thu bulte nunpuina hmanga Pathian hmangaihnaa invawng ṭha tûrin a ṭanpui ang che.

Governing Body Hnên Aṭanga Lehkha Thawn

Jehova Thuhretute Governing Body chuan Jehova hmangaihtu zawng zawngte chu a Pa hmangaihnaa invawng ṭhatu Isua tih dân zui tûrin a fuih a ni.

BUNG 1

“Pathian Kan Hmangaihna Chu Hei Hi A Ni”

Bible chuan thu tluangtlam tak pakhat hmangin Pathian kan hmangaihna kan lantîr theih dân a hrilhfiah.

BUNG 2

Engtin Nge Chhia leh Ṭha Hriatna Thiang I Neih Reng Theih Ang?

Pathian hmaa thiang lo, chhia leh ṭha hriatna thiang neih theih a ni em?

BUNG 3

Pathianin A Hmangaihte Chu Hmangaih Rawh

Jehova chu ṭhian thlan kawngah a fîmkhur hle a, keini pawh kan fîmkhur tûr a ni.

BUNG 4

Engvângin Nge Thuneihna Kan Zah Ang?

Bible chuan Pathianin mi dangte thuneihna zah tûra min tihna kawng pawimawh pathum a târ lang.

BUNG 5

Khawvêl Aṭanga Inlâk Hran Theih Dân

Pathian Thu chuan khawvêl aṭanga kan inlâk hran a ngaih chhan kawng nga a târ lang.

BUNG 6

Intihhlimna Ṭha Thlan Dân

Zawhna pathumin thlang thiam turin a ṭanpui thei che.

BUNG 7

Pathianin Nunna A Hlut Angin I Hlut Em?

Mi dang nunna lâk loh aia tam thil a tel em?

BUNG 8

Pathianin Mi Thianghlimte A Hmangaih

Bible chuan Jehova mit hmuha min tibawlhhlawh thei thiltihte pumpelh tûrin a ṭanpui thei che.

BUNG 9

“Inngaih Hi Tlânsan Rawh U”

Kum tinin Kristian sâng tam takte chu inngaihna sualah an tlu lût a. Engtin nge chu sachah chu i pumpelh theih?

BUNG 10

Inneihna​​—⁠Hmangaihna Pathian Thilpêk

Engtin nge inneihna hlawhtling nei tûra i inbuatsaih theih? Nupui pasal nei tawh i nih chuan, engtin nge in inneihna chu i tihngheh theih?

BUNG 11

‘Inneih Hi Chawimawiin Awm Rawh Se’

Mahni inbihchianna tûr zawhna paruk chuan in inneihna tinghet tûrin a ṭanpui thei che a ni.

BUNG 12

‘Mi Siam Ṭha Thei Thu Ṭha’ Sawi Rawh

Thusawi chuan mi dangte a tichhiain, a siam ṭha thei bawk. Thusawi theihna thilpêk kan dawn chu Jehova duh dân ang taka hman dân zir rawh.

BUNG 13

Pathian Tilâwm Lo Kût Nîte

Kût nî leh ni serh ṭhenkhat chuan Pathian chawimawi angin lang mah se, a nihna takah chuan a tithinur zâwk.

BUNG 14

Thil Engkimah Rinawm Rawh

Mi dangte chunga i rinawm hmaa i tih hmasak ngei tûr a awm.

BUNG 15

I Thawhrimnaah Hlimna Hmu Rawh

Zawhna pawimawh tak pangate chhânna chuan i hnathawh chu pawm theih a nih leh nih loh hre thiam tûrin a ṭanpui thei che.

BUNG 16

Diabola leh A Ngamthlêmnate Chu Do Rawh

Setana chuan thiltihtheihna a nei tih kan hria; mahse, chu chu kan buaipui lutuk lo. Engvângin nge?

BUNG 17

‘Rinna Thianghlim Ber Chungah Chuan Inrem Chho Rawh’

Thil pathum chuan Pathian hmangaihnaa in vawng ṭha tûr leh i rinna tichak tûrin a ṭanpui thei che.

THU BELHNA

Hnawh Chhuahte Cheibâwl Dân Tûr

Chutiang mite nêna inbiak loh hulhual chu a ngai tak tak em?

THU BELHNA

Lu Khuh​​—⁠Eng Hunah leh Engvângin Nge A Ngaih?

Bible chuan chhâng tûra min ṭanpui thei thil pathum a târ lang.

THU BELHNA

Flag Chibai Bûk, Vote Thlâk, leh Sipai Ṭan Aia Hna Dang Thawh

Eng Bible kaihhruainainnge hêng thilte chungchângah chhia leh ṭha hriatna thiang tak nei tûra ṭanpui thei che?

THU BELHNA

Thisen Them Te Tak Tê Tête leh Inzai Dân Phungte

Rahbi mâwlmang ṭhenkhat lain, damdawi lama harsatna hlawhtling takin i hmachhawn thei.

THU BELHNA

Mahnia Châkna Inhrîkthlâkna Bânsanin

Engtin nge he thil chîn bawlhhlawh hi i bânsan theih ang?

THU BELHNA

Inṭhenna leh Awm Hranna Bible-in A Thlîr Dân

Bible sawi dân aṭangin, eng hunah nge inṭhente tân nupui pasal a neih leh theih?

THU BELHNA

Sumdâwnna Thila Buainate Chinfel Dân

Kristianin a unau chu court-ah a khing ngai ang em?