Ṭhian neih nân ṭan lâk a ngai a; ṭhian neih reng nân ṭan lâk a ngai bawk a ni. Pathian ṭhian i nih nân leh i nih reng nâna i ṭan lâkna chu nasa taka malsâwmin a awm ang. Isua chuan amah ringtute hnênah: “Thutak chuan bâwih a bân ang che u,” a ti a. (Johana 8:​32) Chu chu eng tihna nge?

Tûn ngeiah pawh i zalên thei a ni. Setana thehdarh zirtîrna dik lo leh dâwt thute lakah i zalên thei a. Jehova hre lo mi maktaduai tam takte nuna beisei bona ata i zalên thei bawk a ni. (Rom 8:22) Pathian ṭhiante chu ‘thih hlauhna’ aṭangin an zalên bawk.​—⁠Hebrai 2:​14, 15.

Pathian khawvêl tharah zalênna i chên thei a. Nakina i chen tûr zalênna chu a va ropui êm! Lei Paradis-ah chuan, indona te, natna te, leh dân bawhchhiatna te aṭanga zalênna a awm ang. Retheihna leh ṭâm aṭanga zalênna te; tarna leh thihna aṭanga zalênna te; hlauhna te, inrahbehna te, leh dik lo taka rorêlna aṭang tea zalênna a awm tawh ang. Bible chuan Pathian chungchângah: “I kut i phar a, thil nung zawng zawng châkna chu i tihrehsak ṭhîn,” a ti.​—⁠Sâm 145:16.

 Pathian ṭhiante chu chatuanin an nung ang. Chatuana nunna chu amah nêna inṭhianna zawngtu apiangte hnêna Pathian thilthlâwnpêk hlu tak a ni. (Rom 6:23) Tâwp nei lo nunin i tân eng awmzia nge a neih han ngaihtuah teh!

Thil tam tak tih nân hun i nei ang. Rimawi a engemaw ber chu i zir duh pawh a ni thei a. A nih loh leh, lem ziak dân emaw, mistiri themthiamna emaw i zir duh pawh a ni thei. Ramsate emaw, thing chanchin emaw i zir pawh a ni thei bawk a. A nih loh leh, ram danga zin a, mi dangte leh khaw hmuh zau pawh i duh mai thei bawk a ni. Chatuana nun kan neih chuan, hêng thil zawng zawng hi kan ti thei vek dâwn asin!

Ṭhian tam tak siam nân hun i nei ang. Chatuana nun chuan Pathian ṭhian, mi dang tam takte hriat theihna kawng a siam ang che a. An thiamthilte leh an mize ṭha tak takte i hriat phah ang a, i ṭhiante an lo ni bawk ang. Anni chu i hmangaih ang a, anni’n an hmangaih bawk ang che. (1 Korinth 13:⁠8) Tâwp nei lo nun chuan leia mi zawng zawngte ṭhiana siam theihna hun a pe ang che. A ṭha ber chu, kum zabite a liam ang zêlin, Jehova nêna in inṭhianna chu a nghet telh telh dâwn a ni. Chatuanin Pathian ṭhian ni ang che!