A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Jehova Hnênah Kîr Leh Ang Che

Jehova chuan a berâm bo a zawng a, a hnêna kîr leh tûrin a sâwm a che.

Governing Body Hnên Aṭanga Lehkha Thawn

He Governing Body hnên aṭanga lehkha thawn hi berâm huang ata kawng bo Pathian chhiahhlawhte lo kîr tûra ngenna a ni.

ṬHEN 1

“A Bo Chu Ka Zawng Ang”

Pathianin berâm bo chu beisei bo angin a thlîr em?

ṬHEN 2

Lungkhamna—“Lehlam Lehlama Nêksâwrin Kan Awm”

Jehova tâna i lo tih ṭhinte i tih theih tawh loh avânga i lunghnual a nih chuan, rawtna chhetê pakhat hian a chakna hlâwkpui tûrin a ṭanpui thei che.

ṬHEN 3

Lungnih Lohna—“Thupawi” Kan Neih Hunah

Bible thu bul pathum chuan rinnaa unau pakhatin i chungah thil dik lo tia i ngaih hunah hmachhawn thei tûrin a ṭanpui ang che.

ṬHEN 4

Inthiam Lohna—“Ka Sual Hi Mi Tlenfaisak Ang Che”

Engtin nge chhia leh ṭha hriatna thiang neihnain min chhâwkna chu i tawn theih?

ṬHEN 5

‘I Nunna Vêngtu leh Hotu Hnênah Chuan’ Kîr Leh Rawh

Jehova hnêna kîr leh chu duh ta ila, khawi aṭangin nge ka ṭan ang? Kohhran chuan engtin nge min lo dawnsawn ang?

Tihtâwpna

Hun kal tawha Jehova mite nêna hun nuam tak i hmante chu hlim takin i ngaihtuah chhuak tawh ngai em?