A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Tute Nge Tûn Laia Jehova Duhzâwng Titute Chu?

 ZIRLAI 28

Eng Nge Kan Web Site-ah Hmuh Theih A Nih?

Eng Nge Kan Web Site-ah Hmuh Theih A Nih?

France

Poland

Russia

Isua Krista chuan a hnung zuitute hnênah: “In êng chu mi mit hmuhin êng rawh se, chutichuan in thil tih ṭhatte an hmu ang a, in Pa vâna mi an chawimawi thei ang,” tiin a hrilh a. (Matthaia 5:16) Chutianga kan tih theih nân Internet pawh tiamin, tûn lai thiamna chu kan hmang ṭangkai a ni. Kan website, jw.org chu Jehova Thuhretute thurin leh kan rawngbâwl dân chungchângte târ lanna official Internet site a ni a. Chutah chuan eng nge kan hmuh theih?

Mite zawh ṭhin zawhnate Bible hmanga chhânna. Kan website-ah chuan mite zawh ṭhin zawhna pawimawh tak tak ṭhenkhat chhânna chu i hmu thei ang a. Entîr nân, Hrehawm Tawrhna A Tâwp Ngai Ang Em? tih leh Mitthite Hi An Nung Leh Thei Tak Tak Ang Em? tih tract-te chu ṭawng 600 chuangin online-ah a hmuh theih a ni. New World Translation pawh ṭawng chi hrang 130 chuanga i hmuh theih bâkah, Bible Zirtîrna Dik Tak Chu Eng Nge Ni? tih lehkhabu pawh tiamin, Bible zirna atâna ṭanpuitu lehkhabu tam tak i hmu thei bawk ang a, Vênnainsâng leh Awake! chhuak thar ber berte pawh i hmu thei bawk ang. Hêng thu leh hla chhuahte hi Internet aṭanga chhiar theih emaw, ngaihthlâk theih emaw a ni a, a nih loh leh format lâr tak, MP3, PDF, leh EPUB pawha download theih a ni bawk. Tuina neite anmahni ṭawnga i pêk theih nân phêk tam vak lo chu i print chhuak thei bawk a ni. Video hmanga thu leh hla chhuahte pawh sign language chi hrang tam takin a hmuh theih bawk. Lemchan ang taka Bible chhiar te, Bible lemchan te, hun âwla i ngaihthlâk tûr rimawi nalh tak takte pawh i download thei a ni.

Jehova Thuhretute chungchâng thudik. Kan website-ah chuan khawvêl puma kan rawngbâwlna te, Jehova Thuhretute nghawngtu thilthleng te, leh chhiatna tâwkte kan ṭanpui dân chungchânga chanchin thar leh video tawitê te pawh dah a ni a. Tin, inkhâwmpui lo awm tûr te, leh kan branch office biak pawh theih dân tûrte pawh i hmu bawk ang.

Hêng thilte hmang hian, hmun kilkhâwr takah pawh thutak êng chu kan ên chhuahtîr a. Antartica pawh tiamin, khawvêla khawmualpui zawng zawnga awmte chuan kan website chu an hlâwkpui a ni. “Lalpa thu hi” Pathian ropuina tûra khawvêl pum puia ‘a pun,’ a nih loh leh a darh theih nân kan ṭawngṭai a ni.—2 Thessalonika 3:1, 2.

  • Engtin nge jw.org chuan mi tam lehzualte Bible thutak zir tûra a ṭanpui?

  • Kan website-ah hian eng nge i bih chian duh?