A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

 ZIRLAI 10

Isua’n Thu A Awih Reng

Isua’n Thu A Awih Reng

I nu leh pate thu âwih reng chu thil awlsam a ni em?— A châng chuan a harsa ṭhîn. Isua chuan Jehova leh a nu leh pate thu a âwih tih i hria em?— A entawn tûr siam chuan a harsat hunah pawh i nu leh pate thu âwih tûrin a ṭanpui ang che. Chu mi chungchâng chu i lo zir belh ang u.

Leia a awm hma khân Isua chu vânah a Pa Jehova hnênah a awm a. Mahse, leiah pawh nu leh pa a nei. An hming chu Josefa leh Mari a ni. A nu leh pa an lo nih dân i hria em?—

Jehova chuan vâna Isua nunna chu Mari pum chhûngah a sawn a, tichuan Isua chu leiah lo piangin a nung thei a ni. Chu chu thilmak a va ni êm! Isua chu naupang dangte ang bawkin Mari pum chhûngah chuan a lo ṭhang lian a. Thla kua vêlah a lo piang ta a ni. Chu chu Mari leh a pasal, Josefa te chu leia Isua nu leh pa an lo nih dân chu a ni.

Engvângin nge Isua chu biak inah a lo awm?

Isua chuan kum 12 mi lek a nih laiin, a Pa Jehova a hmangaihzia târ langtu thil pakhat a ti a. Chu chu Isua leh a chhûngte’n Kalhlên Kût hmang tûra hmun hla tak Jerusalema an zin ṭum khân a thleng a ni. An haw kawngah Josefa leh Mari chuan Isua chu an zawng hmu ta hauh lo mai. Khawiah nge a lo awm i hria em?—

Josefa leh Mari chu hmanhmawh takin Jerusalemah an kîr leh a, hmun tinah an zawng a. An zawn hmuh loh avângin an lungngai hle a ni. Mahse, ni thum hnuah chuan, biak inah an va hmu ta! Isua biak ina a lo awm chhan chu i hria em?— Chu mi hmunah chuan a Pa Jehova chanchin a zir theih vâng a ni. Jehova a hmangaih a, a tihlâwm theih dân kawng zir chu a duh a. Isua chuan a lo puitlin hnuah pawh Jehova thu chu a âwih reng a. Thu âwih harsa a tih hunah leh hrehawm tawrh phahna tûr a nih hunah pawh Jehova thu chu a âwih reng a ni. Isua chuan Josefa leh Mari thu pawh a âwih ve em?— Awih e, Bible chuan a âwih tih min hrilh a ni.

Isua entawn tûr siam aṭangin eng nge i zir theih?— A harsat hunah pawh i nu leh pate thu chu i âwih a ngai, tih hi. I âwih ang em?—

I BIBLE-AH CHHIAR RAWH

  • Luka 1:30-35; 2:45-52

  • Ephesi 6:1

  • Hebrai 5:8