A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

I Fate Chu Zirtîr Rawh

Nu leh pate u, hêng thawnthute hi i fate Bible zirtîrna pawimawh tak zirtîr nân hmang ang che u.

Hmelhriattîrna

Deuteronomy bua thute chuan i fate enkawl dânah kaihhruaina a pe thei ang che.

Min Tihlimtu Thurûk Hriatna

Bible chuan Pathian hnêna mi thurûk pawimawh tak chungchâng a sawi a. Chu thurûk chu hriat i duh em?

Rebeki Chuan Jehova Tihlâwm A Duh

Rebeki angin eng nge kan tih theih? A chanchin chhiar la, zir belh rawh.

Rahabi Chuan Jehova A Ring

Jeriko tihchhiat a nih laia Rahabi leh a chhûngte chhanhim an nih dân hria ang che.

Ani Chuan A Pa leh Jehova A Tilâwm

Jephtha fanu chuan eng thutiam nge a hlen? Engtin nge amah kan entawn theih ang?

Samuela Chuan Thil Dik A Ti Chho Zêl

Engtin nge Samuela entawn a, mi dangte’n thil ṭha lo an tih lai pawha thil dik i tih chhoh zêl theih?

Davida Chuan A Hlau Lo

Davida tihuaisen êm êmtu hriat nân he Bible thawnthu phûrawm tak hi chhiar rawh.

Mal Châng leh Hlauh Châng I Nei Em?

Elija’n mal nia inhriatna a neih lai khân Jehova’n eng nge a hrilh? Elija chunga thilthleng aṭangin nge nge i zir theih?

Josia Chuan Ṭhian Ṭha A Nei

Bible chuan Josia tân thil dik leh ṭha tih a harsa tih min hrilh. A ṭhiante’n an ṭanpui dân hmu chhuak rawh.

Jeremia Chuan Jehova Chanchin Sawi A Bânsan Lo

Mite’n nuihsawhin, a chungah thinrim hial mah se, engvângin nge Jeremia chuan Pathian chanchin a sawi chhunzawm zêl?

Isua’n Thu A Awih Reng

I nu leh pate thu âwih chu a awlsam reng lo. Isua entawn tûr siamin a ṭanpui theih dân che hre rawh.

Isua Chanchin An Ziak

Isua dam rual pui leh a chanchin ziaktu mi pariatte chanchin chu zir rawh.

Paula Unaunu Fapa Chu A Huaisen

He râwlthar hian a pu nunna a chhanhim. Eng nge a tih?

Timothea Chuan Mite Ṭanpui A Duh

Engtin nge Timothea angin nun hlimawm leh phûrawm tak i neih theih ang?

Lei Puma Rorêltu Tûr Ram Pakhat

Isua’n lei chunga ro a rêl hunah chuan eng ang nge a nih ang? Chuta awm chu i duh ang em?