A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Bible Zirtîrna Dik Tak Chu Eng Nge Ni?

 BUNG 12

Pathian Tilâwmzâwnga Nun

Pathian Tilâwmzâwnga Nun
  • Engtin nge Pathian ṭhian i nih theih?

  • Eng kawngin nge Setana chonaah chuan nang pawh i tel ve?

  • Eng ang nungchangin nge Jehova tilâwm lo?

  • Engtin nge Pathian tilâwmzâwnga i nun theih?

ENG ang mi nge ṭhianah i siam ang? I thil thlîr dân, i tuizâwng, leh i nungchang tehna ṭâwmpuitu che chu i kâwm duh ngei ang a. Tin, rinawmna leh ngilneihna ang chi mize ṭha tak neitu chu i ngaina ngei bawk ang.

2 Hun kal tawhahte khân, Pathian chuan mi ṭhenkhat chu a ṭhian atân a lo siam tawh ṭhîn a. Entîr nân, Jehova chuan Abrahama chu ṭhianah a siam a ni. (Isaia 41:8; Jakoba 2:23) Ani chuan Davida chu a mi duhzâwng tak a nih avângin, “ka thinlung ang pu mi,” tiin a ko va. (Tirhkohte 13:22) Tin, Jehova chuan zâwlnei Daniela chu mi “duhawm tak” angin a thlîr bawk a ni.—Daniela 9:23.

3 Engvângin nge Jehova chuan Abrahama te, Davida te, leh Daniela te chu a ṭhian anga a thlîr? Aw le, Abrahama hnênah: “Ka thu i âwih,” tiin a hrilh a ni. (Genesis 22:18) Chuvângin, Jehova chuan inngaitlâwm taka a thil phût titute chu a hnaih ṭhîn tih kan hre thei a. Israel mite hnênah heti hian a hrilh a ni: “Ka aw ngaithla ula, in Pathian ka ni ang a, nangni pawh ka mite in ni ang,” tiin. (Jeremia 7:23) Jehova aw i ngaihthlâk, a nih loh leh a thu i âwih chuan, nang ngei pawh a ṭhian i ni thei tihna a nih chu!

 JEHOVA CHUAN A ṬHIANTE CHU A TICHAK

4 Pathian ṭhian nih a hlâwk dân tûr chu han ngaihtuah teh. Bible chuan Pathianin ‘a lama rilru dik tak putute chunga a chakzia tihlan’ theihna hun remchâng a zawng reng tih a sawi. (2 Chronicles 16:9) Engtin nge Jehova chuan a chakna chu i tân a lantîr theih? A tihtheih dân kawng khat chu, Sâm 32:8-ah a sawi lang a, heti hian kan chhiar a ni: “Fing taka awmtîr chein i kalna tûr kawng chu ka entîr ang chia: ka mita en reng chung chein rem ka ruatsak zêl ang che,” tiin.

5 Jehova min ngaihsakzia lantîrna rilru hneh thei tak a va ni êm! Ani chuan i mamawh kaihhruaina a pe chein, chu kaihhruaina chu zâwm tûrin a vêng ang che. Pathian chuan fiahna leh thlêmna i tawhte tuar chhuak tûra ṭanpui che chu a duh a ni. (Sâm 55:22) Chuvângin, thinlung ṭha famkima Jehova rawng i bâwl chuan: “LALPA chu ka hmâah ka awmtîr fo va: ka ding lama a awm avângin ka nghîng lo vang,” tia sawitu fakna hla phuahtu ang hian i ring nghet tlat thei a ni. (Sâm 16:8; 63:8) Ni e, Jehova chuan amah tilâwmzâwnga nung tûrin a ṭanpui thei che. Mahse, i hriat tawh angin, chutianga ti lo tûra duhtu che Pathian hmêlma pakhat a awm a ni.

SETANA CHONA

6 He lehkhabu Bung 11-na khân Diabol-Setana’n Pathian lal chungnunna a cho dân a hrilhfiah tawh a. Setana chuan Pathian chu dâwt sawiah leh Adama leh Evi hnêna a chhia leh a ṭha anmahni a thlantîr loh avânga thil ti dik lovah a puh a ni. Adama leh Evi’n thil an tihsual a, lei chu an thlahte’n an han luah khah ṭan tâkah, Setana chuan mihring zawng zawngte rilru put hmang a rinhlelhna chu a phuh chhuak ta a. Ani chuan: ‘Mite’n Pathian rawng an bâwl chhan chu amah an hmangaih vâng a ni lo. Hun remchâng min pe teh se; mihring tute pawh hi Pathian ka hawisantîr thei alâwm,’ a ti tlat a ni. Chu tak chu Setana rin dân a ni tih Joba chanchin chuan a târ lang. Joba chu tunge ni a, engtin nge Setana chonaah chuan a tel ve?

 7 Joba chu kum 3,600 lai kal taa mi a ni a. Jehova’n a chungchângah: “Lei chungah hian amah anga famkim, mi ngîl, Pathian ṭih mi, thil ṭha lo laka insûm thei mi tumah an awm lo asin,” tia a sawi avângin, mi ṭha tak zawng a ni. (Joba 1:8) Joba chuan Pathian a tilâwm hle bawk.

8 Setana chuan Joba’n Pathian rawng a bâwl chhan a rinhlelh thu a chhâk chhuak a. Jehova hnênah: “Amah chu a in nên, a neih zawng zawng nên, kil tinah i hung vêl a ni lâwm ni? A kut hnathawh mal i sâwm a, he ramah hian a lo neinung sâwt êm êm atin a ni. Tûnah hian i kut thawh la, a neih zawng zawng hi han khawihsak teh, i hmaichhan ngeiah a sawichhe mai ang che,” a ti a ni.—Joba 1:10, 11.

9 Chutiang chuan, Setana chuan Joba chu lâwmman a hmuh vâng maia Pathian rawngbâwlah a chhuah a. Diabola chuan Joba chu fiah a nih chuan, Pathian a hawisan ang a ti tlat bawk a ni. Engtin nge Jehova’n Setana chona chu a chhân lêt? Chu thu buaiah chuan Joba rilru put hmang chungchânga rinhlelhna a tel avângin, Jehova chuan Setana’n Joba a fiah chu a phal a. Hetiang kawng hian, Joba’n Pathian a hmangaihna—a nih loh leh a hmangaih lohna—chu chiang takin a lo lang dâwn a ni.

JOBA CHU FIAH A NI

10 Rei rial lovin, Setana chuan Joba chu kawng chi hrang hrangin a fiah ta a. Joba ran rual zînga ṭhenkhat chu rûk bo a ni a, a dangte chu thahsak a ni. A chhiahhlawh zawng zawng deuhthaw chu tihhlum an ni bawk. Chu chuan ei leh bâr lama harsatna a thlen a. Joba fa sâwmte chu thlipui avângin an thi zo vek a; chutiang chuan chhiatna dang a rawn thlen belh a ni. Chutiang thil râpthlâk takte a tuar chung pawhin, “Joba chu a sual lo va, Pathian chu a mawhchhiat hek lo.”—Joba 1:22.

 11 Setana chu a tlâwm mai lo. Joba chuan a thil neih te, a chhiahhlawh te, leh a fate chânna chu tuar thei mah se, amah ngei han dam lo sela chuan Pathian a hawisan ngei chu a ring tlat a ni thei ang. Tichuan, Jehova chuan Setana kut tuara Joba’n natna tenawm tak leh tawrh hrehawm tak a vei chu a phal a. Mahse, chu pawh chuan Joba chu Pathian a rinna a hlohtîr chuang lo. “Ka thih thlengin ka dikna ka dah bo lo vang,” tiin a sawi hlauh zâwk a ni.—Joba 27:5.

Joba chu a rinawmna avângin lâwmman pêk a ni

12 Joba chuan hrehawm a tawrh chhan chu Setana vâng a ni tih a hre lo. Diabola’n Jehova lal chungnunna a cho dân a hriat loh avângin, hrehawm a tawrhna chu Pathian awmtîr a nih a ring a ni. (Joba 6:4; 16:11-14) Chutichung pawhin, Jehova lakah a dikna, a nih loh leh a rinawmna chu a vawng reng tho va. Joba rinawmna chuan mahni hmasial avânga Pathian rawng bâwl nia Setana puhna a dik lohzia a rawn finfiah ta a nih chu!

13 Joba rinawmna chuan Jehova hnênah Setana puhna huatthlala tak chu hlawhtling taka chhân lêt theihna hun remchâng a pe a. Joba chu Pathian ṭhian a ni tak zet a, a rinawmna avângin Pathianin mal a sâwm bawk a ni.—Joba 42:12-17.

I TEL VE DAN

14 Setana chawh chhuah Pathian laka dikna thu buai chu Joba tân chauhva tihchhuah a ni lo. Chutah chuan nang ngei pawh i tel ve a ni. Chu chu, Thufingte 27:11-a Jehova’n: “Ka fapa, fing la, ka thinlung tilâwm rawh; mi sawi chhetute ka chhân theih nân,” tia a sawiah chuan a lang chiang hle. Joba thih hnu kum tam taka ziak hêng thute hian, Setana’n Pathian a la cho reng tih leh A chhiahhlawhte dik lo takin a la puh reng tih a târ lang. Jehova tilâwmzâwnga kan nun hian, Setana puhna dik lote chhâng tûrin Pathian kan ṭanpui tihna a ni a,  chutiang kawng chuan Pathian thinlung kan tilâwm a ni. Chutianga Pathian tihlâwm theihna hun remchâng chu engtin nge i ngaih? I nunah inthlâk danglamna eng engemaw siam ngai pawh ni se, Diabola puhna dik lo takte chhânna kawnga tel ve theih chu thil ṭha tak a ni lâwm ni?

15 Setana chuan: “Miin a neih zawng zawng a nunna atân a pe phal ang chu!,” a ti tih chhinchhiah ang che. (Joba 2:4) “Miin” tia sawiin, Setana chuan a puhna chu Joba tân chauh ni lovin, mihring zawng zawngte tân a ni tih a tichiang a. Chu chu thil pawimawh tak a ni. Setana chuan Pathian laka i rinawmna pawh chu a ringhlel tel tlat a. Diabola chuan hrehawm i tawrh huna Pathian thu i âwih loh leh kawng dik i kalsan chu a duh a ni. Chu a thil duh chu engtin nge tihpuitlin a tum mai theih?

16 Bung 10-naa kan sawi tawh ang khân, Setana chuan mite chu Pathian hawisantîr tûrin tih dân chi hrang hrang a hmang a ni. Kawng lehlamah chuan, Diabola chu “sakeibaknei rûm ṭhîn angin a ei theih tûr zawngin a phi ruai ṭhîn.” (1 Petera 5:8) Tichuan, ṭhiante, chhûngkhatte, a nih loh leh mi dangte’n Bible zir tûra theih tâwp i chhuahna leh i thu zirte nunpui i tumna an dodâl hian, Setana thununna chu hmuh theihin a lang chhuak thei a ni. * (Johana 15:19, 20) Kawng lehlamah chuan, Setana chu “êng tirhkohvah a insiam chawp si ṭhîn” bawk. (2 Korinth 11:14) Diabola chuan Pathian lâwmzâwng nun kawng i zawhna ata hruai chhuak tûr leh bum chhuak tûr chein, tih dân verther tak a hmang thei a ni. Lunghnualna pawh a hmang thei a, Pathian tilâwm tûra tling tâwk lo nia inhriatna a neihtîr che pawh a ni thei. (Thufingte 24:10) Setana chu “sakeibaknei rûm ṭhîn” ang emaw, “êng tirhkohvah”  emaw insiam pawh ni se, a chona chu a la ngai reng a ni: Fiahna leh thlêmna i tawh hunah Pathian rawngbâwl i bânsan ang, a ti. Chu chona chu chhângin, engtin nge Joba anga Pathian laka i rinawmna chu i finfiah theih ang?

JEHOVA THUPEKTE CHU ZAWMIN

17 Pathian tilâwmzâwnga nungin, Setana chona chu i chhâng thei a ni. Chutah chuan eng thilte nge tel? Bible chuan heti hian a chhâng a ni: “LALPA in Pathian chu in thinlung zawng zawngin, in rilru zawng zawngin, in chakna zawng zawngin in hmangaih tûr a ni,” tiin. (Deuteronomy 6:5) Pathian i hmangaihna a pun chhoh ang zêlin, a duhzâwng tih duhna nasa tak ilo nei ang. Tirhkoh Johana chuan: “Pathian kan hmangaihna chu hei hi a ni, a thupêkte kan zawm hi,” tiin a ziak a. I thinlung zawng zawnga Jehova i hmangaih chuan, ‘a thupêkte chu khirh i ti lo vang.’—1 Johana 5:3.

18 Jehova thupêkte chu eng nge? Chûng zînga ṭhenkhatah chuan kan pumpelh ngei tûr nungchangte a tel a. Entîr nân, “ Jehova Thil Huatte Chu Hawisan Rawh” tih thupui phêk 122-naa bâwm chhûnga thu awmte chu chhinchhiah ang che. Chutah chuan Bible-in chiang taka a dem nungchangte ziak chhuah chu i hmu ang. I han en thuak chuan, chuta inziak zînga ṭhenkhat chu sual viau angin a lang lo mai thei a. Mahse, Bible châng târ lante ngun taka i ngaihtuah hnuah chuan, Jehova dânte a finzia chu i hmuh a rinawm. I nungchang thlâk danglam chu i thil hmachhawnte zînga a harsa ber a ni mai thei. Mahse, Pathian tilâwmzâwnga nunna chuan lungawina leh hlimna nasa tak a pe a ni. (Isaia 48:17, 18) Tin, chu chu i tihtheih phâk bâk a ni lo bawk. Chu chu engtin nge kan hriat theih?

19 Jehova chuan kan tih theih bâk min beisei ngai lo. (Deuteronomy 30:11-14) Kan theih chin tûr leh kan phâk tâwk chu  keimahni kan inhriat aiin a hre chiang daih zâwk a ni. (Sâm 103:14) Chu bâkah, Jehova chuan a thu âwih tûrin chakna min pe thei bawk. Tirhkoh Paula chuan heti hian a ziak a ni: “Pathian zawng a rinawm a ni, ani chuan in tuar theih tâwk aliam chu thlêmna in tawh a phal lo vang; in tuar theihna tûrin thlêmna rualin tlân chhuahna kawng a siam nghâl zâwk ang,” tiin. (1 Korinth 10:13) Tuar chhuak thei tûra ṭanpui tûr chein, Jehova chuan ‘thiltihtheihna nasa tak’ chu a pe thei hial bawk che. (2 Korinth 4:7) Fiahna tam tak a tawrh chhuah hnuah, Paula chuan: “Mi tichaktuah chuan engkim ka ti thei a ni,” tiin a sawi thei a ni.—Philippi 4:13.

 PATHIAN DUHZAWNG MIZIATE NEI CHHOVIN

20 Jehova tihlâwmnaah chuan a huatzâwngte pumpelh mai aia tam a tel a. A thil duhzâwngte kan duh ve a ngai bawk a ni. (Rom 12:9) I thil thlîr dân, i tuizâwng, leh i nungchang tehna ṭâwmpuitute ṭhiana siam chu i duh a ni lâwm ni? Jehova pawh chutiang bawk chu a ni. Chuvângin, Jehova duhzâwngte chu duh ve tum ang che. Chûng zînga ṭhenkhat chu Jehova’n a ṭhian anga a ngaihte chungchâng kan chhiarna, Sâm 15:1-5-ah  târ lan a ni. Jehova ṭhiante chuan “thlarau rah” tia Bible-in a koh chu an lantîr a. Chutah chuan hêng mizia, “hmangaihna te, hlimna te, remna te, dawhtheihna te, ngilneihna te, ṭhatna te, rinawmna te, thuhnuairawlhna te, insûmtheihna te,” a tel a ni.—Galatia 5:22, 23.

21 Bible chhiarna leh zirna chuan Pathian duhzâwng miziate nei chho tûrin a ṭanpui ang che. Tin, kan laka Pathian thil min phûtte zirna chuan i ngaihtuahna leh Pathian ngaihtuahna inremtîr tûrin a ṭanpui bawk ang che. (Isaia 30:20, 21) Jehova i hmangaihna i tihngheh zawh poh leh Pathian tilâwmzâwnga nun châkna chu i nei zual sauh vang.

22 Jehova tilâwmzâwnga nung tûr chuan taihmâk chhuah a ngai a. Bible chuan i nun phung thlâk danglamna chu thawmhnaw anga a hlui hlîp a, a thara inthuam angin a tehkhin a ni. (Kolossa 3:9, 10) Mahse, Jehova thupêkte chungchângah, fakna hla phuahtu chuan heti hian a ziak a ni: “Chûng zawm chu lâwmman nasa tak neihna a ni ṭhîn,” tiin. (Sâm 19:11) Nang pawhin Pathian tilâwmzâwnga nun chu lâwmman nasa tak neihna a ni tih i la hria ang. Chutiang chuan, Setana chona chu chhângin, Jehova thinlung i tilâwm dâwn zu nia!

^ par. 16 Hei hi nangmah dotute chu Setana’n a mi malin a thunun tlat tihna a ni lo. Mahse, Setana chu he khawvêl Pathian a ni a, khawvêl pumhlûm hi a thuneihna hnuaiah a awm a ni. (2 Korinth 4:4; 1 Johana 5:19) Chuvângin, Pathian ngaihsakna nun chu nun kawng lâr tak a ni lo va, mi ṭhenkhatte dodâlna tawh chu kan inbeisei thei a ni.