• Engvângin nge Pathian hnênah kan ṭawngṭai ang?

  • Pathian ngaihthlâksak ni tûrin eng nge kan tih ang?

  • Engtin nge Pathianin kan ṭawngṭainate a chhân?

“Lei leh vân siamtu” chuan kan ṭawngṭainate a ngaithla duh

VANLAWT nêna han khaikhin chuan, leilung hi te tak tê a ni. A nihna takah chuan, “lei leh vân siamtu” Jehova tân chuan, mihring hnamte chu bâlṭîn-a tui far khat ang lek an ni. (Sâm 115:15; Isaia 40:15) Chutichung pawhin, Bible chuan: “LALPA chuan a kotu zawng zawngte chu a hnaih ṭhîn a. Tih tak zeta amah kotu zawng zawngte chu. Amah ṭih tute duh chu a hlawhtlintîr ang a; an au thâwm a hria ang a, anni chu a chhandam ang,” tiin a sawi. (Sâm 145:18, 19) Chu mi awmzia chu han ngaihtuah teh! Thil engkimtithei Siamtu chuan min hnaih a, ‘tih tak zeta amah kan koh’ chuan kan au thâwm a hre dâwn a ni. Ṭawngṭaia Pathian kan hnaih thei hi chanvo hlu a va ni êm!

2 Amaherawhchu, Jehova’n kan ṭawngṭainate a ngaihthlâk kan duh chuan, a pawmzâwng anga kan ṭawngṭai a ngai a ni. Ṭawngṭaina chungchânga Bible zirtîrna kan hriat thiam loh chuan, engtin nge a pawmzâwnga kan ṭawngṭai theih ang? Ṭawngṭaina chuan Jehova hnaih tûra min ṭanpui avângin, he mi chungchânga Pathian Lehkha Thu-in a sawite hriat chu a pawimawh tak zet a ni.

 ENGVANGIN NGE JEHOVA HNENA KAN ṬAWNGṬAI?

3 Jehova hnêna kan ṭawngṭai a ngaih nachhan pawimawh tak pakhat chu, ama’n ṭawngṭai tûra min sâwm vâng a ni. A Thu chuan: “Engah mah mangang suh u; engkimah ṭawngṭai leh dîlin, lâwmthu hril tel zêlin, in duhnate chu Pathian hnênah hriattîrin awm zâwk rawh se. Tichuan, Pathian thlamuanna, rilru rêng rênga hriat sên loh khân, in thinlung leh in ngaihtuahnate chu Krista Isuaah chuan a vênsak ang che u,” tiin min fuih a ni. (Philippi 4:6, 7) Ni e, vânlâwta Thuneitu Sângberin chutiang ruahmanna duhawm tak min siamsak ngaihthah chu kan duh hauh lo vang!

4 Jehova hnêna ṭawngṭai ziah chu amah nêna kan inlaichînna tihngheh theihna kawng a nih avângin, chu chu kan ṭawngṭai chhan dang leh chu a ni. Ṭhian dik takte chu ṭanpui an mamawh hunah chauh an inbe lo. Ṭhian ṭhate chu an inngaihsak tawn reng zâwk a; an thil ngaihtuah te leh an rilru veizâwng te zalên taka an inhrilh tawnna aṭangin, an inṭhianna chu a nghet zual sauh ṭhîn a ni. Pathian Jehova nêna  kan inlaichînna chu kawng ṭhenkhatah chuan chutiang tho chu a ni. He lehkhabu ṭanpuina hmang hian, Pathian Jehova, a mizia, leh a thiltumte chungchâng Bible zirtîrna chu i zir ṭeuh tawh a. Ani chu mi tak tak angin i hria a ni. Ṭawngṭaina chuan i Pa vâna mi hnênah i ngaihtuahnate leh i rilru chhûngrila i veite phawrh chhuak tûrin hun remchâng a pe che a. Chutianga tiin, Pathian Jehova chu i hnaih zual sauh a ni.—Jakoba 4:8.

ENG THIL PHUTTE NGE KAN TLIN NGAI?

5 Jehova chuan ṭawngṭaina zawng zawng hi a ngaithla vek em? Zâwlnei Isaia hun laia hel hmang Israelte hnêna a thusawi kha han ngaihtuah teh: “Vawi tam tak in ṭawngṭai hunah pawh ka ngaithla tawh lo vang: in kutte chu thisenin a khat si a,” tih chu. (Isaia 1:15) Chuvângin, thiltih engemaw chuan kan ṭawngṭaina chu Pathian ngaihthlâk duh lohvah a chantîr thei a ni. Chu chu a ni, kan ṭawngṭaina Pathian ngaihthlâksak ni tûra a thil phût bulpui ṭhenkhat kan tlin a ngaih chhan chu.

6 Thil phût bulpui ber chu rinna lantîr hi a ni. (Marka 11:24) Tirhkoh Paula chuan: “Rinna lovin [Pathian] lâwmzâwng mi nih rual a ni lo; Pathian hnêna lo kal chuanin, ani chu a awm tih leh zawngtute hnêna lâwmman pêk hmang a ni tih rin tûr a ni,” tiin a ziak a. (Hebrai 11:6) Rinna dik tak neih chu Pathian a awm ngei tih leh ani chuan ṭawngṭainate a ngaithlain a chhâng ṭhîn tih hriatna mai a ni lo. Rinna chu thiltiha lantîr a ni a. Kan nî tin nun hman dânah rinna kan neihzia chiang takin kan târ lang tûr a ni.—Jakoba 2:26.

7 Jehova chuan ṭawngṭaia amah pantute chu inngaihtlâwmna leh tih tak zetna nêna ṭawngṭai tûrin a phût a ni.  Jehova kan biak hunah hian inngaihtlâwm nachhan tûr kan nei a ni lâwm ni? Mite’n lal emaw, president emaw biak theihna hun remchâng an neih hian, a dinhmun chelh sâng tak chu hre reng chungin, zah takin an be ṭhîn a. Jehova kan biak hian, zahna kan lantîr nasa lehzual tûr a va ni êm! (Sâm 138:6) Ani chu “Pathian Engkimtitheia” a ni si a. (Genesis 17:1) Pathian hnêna kan ṭawngṭai hian, amah kan biak dân chuan kan dinhmun tlâwm tak kan hriatzia a lantîr tûr a ni. Chutiang inngaihtlâwmna chuan thinlung leh tih tak zeta ṭawngṭai tûrin min chêttîr ang a, dân pângngai anga ṭawngṭai leh chham ngai chham nawn tlut tlut ang chite chu min pumpelhtîr bawk ang.—Matthaia 6:7, 8.

8 Kan ṭawngṭaina Pathian ngaihthlâk ni tûr chuan kan dîl nêna inmila thil kan tih a ngai bawk. Jehova chuan kan thil dîlte kan hmuh theihna tûra theih tâwp kan chhuah chu min beisei a. Entîr nân, “Vawiinah hian kan ei khawpin chaw min pe ang che,” tiin kan ṭawngṭai a nih chuan, kan theih ang apiang hna thawkin taihmâk kan chhuah tûr a ni. (Matthaia 6:11; 2 Thessalonika 3:10) Tisa chak lohna do thei tûra kan ṭawngṭai a nih chuan, thlêmnaa min hruai lût thei dinhmunte chu pumpelh tûrin kan fîmkhur tûr a ni bawk. (Kolossa 3:5) Hêng thil phût bulpuite bâkah hian, ṭawngṭaina chungchânga a chhânna kan hriat ngai zawhna ṭhenkhat dang pawh a la awm a ni.

ṬAWNGṬAINA CHUNGCHANGA ZAWHNA ṬHENKHAT CHHANNA

9 Tu hnênah nge kan ṭawngṭai ang? Isua chuan a hnungzuitute chu “kan Pa vâna mi” hnêna ṭawngṭai tûrin a zirtîr a. (Matthaia 6:9) Chuvângin, Pathian Jehova hnênah chauh kan ṭawngṭai tûr a ni. Mahse, Jehova chuan a Fapa mal neih chhun, Isua Krista nihna chu pawm tûrin min phût a. Bung 5-naa kan zir tawh ang khân, Isua chu sual leh thihna lak ata min chhan chhuah nâna tlanna ni tûrin he leiah hian  Pathianin a rawn tîr a ni. (Johana 3:16; Rom 5:12) Ani chu Puithiam Lalber leh Rorêltu-a ruat a ni a. (Johana 5:22; Hebrai 6:20) Chuvângin, Bible chuan Isua kal tlanga dîl tûrin min kawhhmuh a ni. Amah ngeiin: “Keimah hi kawng leh thutak leh nunna ka ni; keimaha kal lo chu tumah Pa hnênah an thleng ngai lo,” tiin a sawi. (Johana 14:6) Kan ṭawngṭainate ngaihthlâksak ni tûr chuan, a Fapa kaltlangin Jehova hnênah chauh kan ṭawngṭai a ngai a ni.

10 Kan ṭawngṭai hunah awm dân tûr bîk kan neih kher a ngai em? Ngai lo. Jehova chuan kut dah dân tûr bîk emaw, taksa awm dân tûr bîk emaw kan neih min phût lo. Bible chuan awm dân chi hrang hranga ṭawngṭaina neih chu pawm tlâk a ni tih a zirtîr a. Chûng zîngah chuan ṭhut te, kûn te, ṭhingṭhit te, leh din te a tel a ni. (1 Chronicles 17:16; Nehemia 8:6; Daniela 6:10; Marka 11:25) A pawimawh ber zâwk chu, mi dangte hmuh theih awm dân bîk ni lovin, rilru put hmang dik tak neih hi a ni. Dik takin, kan nî tin thiltihah emaw, rîkrum thil a thlen thut hunah emaw, khawi hmunah pawh ni se, ri chhuak lovin kan ṭawngṭai thei a. Kan bula awmte’n hre kher lo mah se, Jehova chuan chutianga kan ṭawngṭaina chu a hre vek a ni.—Nehemia 2:1-6.

11 Ṭawngṭainaah eng nge kan dîl ang? Bible chuan: “Hei hi ama chunga kan huaina chu a ni, engpawh a duhzâwng anga kan dîl chuan anin [Jehova’n] min ngaihthlâksak ṭhin hi,” tiin min hrilhfiah a ni. (1 Johana 5:14) Chuvângin, Pathian duhzâwng nêna inmil thil engpawh kan dîl thei a ni. Mi mal rilru hahnate chungchânga ṭawngṭai chu a duhzâwng a ni em? Ni e! Jehova hnêna ṭawngṭai chu kan ṭhian ṭha tak nêna inbiakna nên a inang thei ang. Rilru inhawng taka sawiin, Pathian hnênah chuan ‘kan thinlung chu kan leihbaw’ thei a ni. (Sâm 62:8) Thlarau thianghlim chuan thil dik ti tûra min ṭanpui dâwn avângin, chu mi dîl chu kan tih tûr a ni. (Luka 11:13) Thu tlûkna fing siam tûr leh harsatnate paltlang thei tûra kaihhruaina pawh chu kan dîl thei bawk. (Jakoba 1:5) Thil  sual kan tih chuan Krista inthâwina zârah ngaihdam kan dîl tûr a ni. (Ephesi 1:3, 7) Mahse, mi mal thilte chauh kan dîl tûr a ni lo. Kan ṭawngṭainaah chuan kan chhûngkaw zînga mite leh kan unaute pawh tiamin, mi dangte tân pawh kan dîl tel bawk tûr a ni.—Tirhkohte 12:5; Kolossa 4:12.

12 Kan ṭawngṭainaah hian Pathian Jehova nêna inkaihhnawih thilte chu kan dah pawimawh ber tûr a ni a. A ṭhatna zozaite avânga amah fak leh a chunga lâwmthu sawi nachhan tûr kan nei a ni. (1 Chronicles 29:10-13) Isua chuan Matthaia 6:9-13-a chhinchhiah Lal Ṭawngṭaina chu a sawi a, chutah chuan Isua’n Pathian hming zahawm tûra dîl tûrin min zirtîr a, a awmzia chu thil thianghlim tak anga cheibâwl tûr tihna a ni. A dawtah chuan, Pathian Ram lo thleng tûr leh a duhzâwng vâna an tih anga leia tih ni tûra dîl tûrin min zirtîr leh a. Hêng Jehova nêna inzawmna nei thil pawimawhte a sawi zawh vek hnuah chauh Isua chuan mi mal thilte chu a telh a ni. Hetianga kan ṭawngṭainaa Pathian kan dah pawimawh hmasak ber hian, mahni hma chauh kan sial lo tih kan lantîr a ni.

13 Engtia rei nge kan ṭawngṭai ang? Bible chuan mi mal emaw, vantlâng hma emawa ṭawngṭai reizâwng tûr bithliah chin engmah a siam lo. Chaw ei hmaa rei lo tê ṭawngṭai lawkna aṭanga thinlung leihbuaa rei tak ṭawngṭaina thlengin, ṭawngṭai reizâwng chu a inang lo thluah thei a ni. (1 Samuela 1:12, 15) Amaherawhchu, Isua chuan tlâng bum nâna rei tak tak ṭawngṭaitu, mahni intifel takte chu a dem a ni. (Luka 20:46, 27) Chutiang ṭawngṭainate chuan Jehova a tilâwm lo. A pawimawh ber chu kan thinlung chhûngril tak aṭanga kan ṭawngṭai chu a ni a. Chuvângin, kan ṭawngṭai reizâwng chu kan mamawh leh dinhmunte azirin a inang lo thluah thei a ni.

I ṭawngṭaina chu eng hunah pawh Pathianin a ngaihthlâksak thei che

14 Engtia zingin nge kan ṭawngṭai ang? Bible chuan  “ṭawngṭai fan fan” tûr te, ‘bâng lova ṭawngṭai’ tûr te, leh ‘achhûn azâna ṭawngṭai’ tûr tein min fuih a. (Rom 12:12; 1 Thessolonika 5:17; 1 Timothea 5:5) Jehova hnênah nilêngin chhum lo chat lovin kan ṭawngṭai tûr a ni tihna erawh a ni hauh lo. Bible chuan ṭawngṭai ziah tûr te, kan chunga Jehova ṭhatna avânga a hnêna lâwmthu sawi reng tûr leh a kaihhruaina te, a thlamuanna te, leh a chakna te dîl reng tûra min fuihna a ni zâwk. Jehova’n ṭawngṭaia amah kan biak reizâwng tûr emaw, kan inbiak ngun dân tûr emaw bituk chin a siam lo tih hriat chu a thlamuanthlâk hle lâwm ni? Ṭawngṭaina chanvo hlu kan neih avânga kan lâwm tak zet a nih chuan, kan Pa vâna mi hnêna ṭawngṭaina hun ṭha tam tak kan hmu ang.

15 Engvângin nge ṭawngṭai zawh hian “Amen” kan tih ang? “Amen” tih hi “tehrêng mai,” emaw, “ni rawh se,” emaw tihna a ni a. Bible-a entîrnate chuan mi mal leh vântlâng hmaa ṭawngṭai zawha “Amen” tih chu thil inâwm tak niin a târ lang a ni. (1 Chronicles 16:36; Sâm 41:13) Kan ṭawngṭai zawha “Amen” kan tih hian, kan thu chham chu kan tih tak zetzia kan nemnghet tihna a ni a. Mi tuemawin mipui hmaa a ṭawngṭai zawha a ri chhuak emaw, rilru emawa “Amen” kan lo tih hian, ṭawngṭaitu thu chham chu kan pawmpui tihna a ni.—1 Korinth 14:16.

PATHIANIN KAN ṬAWNGṬAINA A CHHAN DAN

16 Jehova’n ṭawngṭaina hi a chhâng tak zet em? Chhâng tak zet e! “Ṭawngṭaina ngaithlatu” chuan mi maktaduai tam takte’n rilru leh tih tak zeta an ṭawngṭainate a chhâng a ni tih rinnghehna tûr chhan ṭha tak kan nei a. (Sâm 65:2) Jehova’n kan ṭawngṭainate chu kawng hrang hrangin a chhâng thei a ni.

17 Jehova chuan ṭawngṭaina chhân nân lei lama a chhiahhlawhte  leh a vântirhkohte a hmang thei a. (Hebrai 1:13, 14) Miin Bible hre thiam tûra Pathian ṭanpuina dîla an ṭawngṭai hnu lawka Jehova Thuhretute’n an va tawn fuh tâk dân târ langtu thiltawn tam tak a awm a ni. Chûng thiltawnte chuan Lalram thuhrilh rawngbâwlna chu vântirhkohte’n an kaihhruaizia a târ lang chiang hle. (Thu Puan 14:6) Kan mamawh tak zet huna kan ṭawngṭainate chhân ni tûrin Jehova chuan Kristian tuemaw chu min ṭanpui tûrin a chêttîr thei a ni.—Thufingte 12:25; Jakoba 2:16.

Kan ṭawngṭainate chhân nân, Jehova chuan Kristian tuemaw chu min ṭanpui tûrin a chêttîr thei

 18 Pathian Jehova chuan a thlarau thianghlim leh a Thu, Bible hmangin a chhiahhlawhte ṭawngṭaina chu a chhâng bawk a. Fiahnate tuar thei tûra ṭanpui kan dîlna chu kaihhruaina min pein leh a thlarau thianghlim hmanga chakna min pein min chhâng thei a ni. (2 Korinth 4:7) Kaihhruaina dîla kan ṭawngṭaina chhânna tam ber chu Bible aṭangin kan hmu a, chutah chuan Jehova chuan thutlûkna fing siam tûra kan mamawh ṭanpuina min pe a ni. Mahnia Bible zirna kan neih hunte leh Kristian thu leh hla chhuah, he lehkhabu ang chi-te kan chhiar hunah, Bible châng kan tâna ṭangkai takte chu kan hmu chhuak thei bawk. Bible châng kan ngaihtuah ngaite chu Kristian inkhâwmnaa thusawi emaw, mi dangte ngaihtuah tak kohhran upa pêk chhânna emaw aṭangin kan hmu chhuak thei bawk a ni.—Galatia 6:1.

19 Jehova’n kan ṭawngṭainate a chhâng tlai deuh nia a lan chuan, chu chu a chhân theih loh vâng a ni hauh lo. Jehova chuan ama duh dân leh hun a tih têah chauh kan ṭawngṭainate a chhâng ṭhîn tih kan hre reng tûr a ni. Ani chuan kan mamawh leh chu mi phuhrûk dân tûr chu keimahni aiin a hre zâwk daih a. Kan ‘dîl a, kan zawn a, kan kik’ reng chu min phalsak fo ṭhîn a ni. (Luka 11:5-10) Chutianga ṭawngṭai  fan fanna chuan Pathian hnêna kan thil dîl chu kan duh tak zetzia leh kan ṭawngṭaina a chhâng ngei dâwn tih kan rinzia a târ lang a. Chu bâkah, Jehova chuan kan ṭawngṭaina chu kan hriat thiam lohzâwngin a chhâng thei bawk. Entîr nân, harsatna engemaw chungchânga kan ṭawngṭaina chu, harsatna tikiang lovin, chu mi tuar chhuak thei tûra kan mamawh chakna min pein a chhâng thei a ni.—Philippi 4:13.

20 He vânlâwt zau tak Siamtu hian ṭawngṭaia tih tak zeta amah kotu zawng zawngte a hnaih ṭhin avângin, kan va lâwm tak êm! (Sâm 145:18) Chuvângin, ṭawngṭai theihna chanvo hlu tak kan neih chu i hmang ṭangkai hle ang u. Chutianga kan tih chuan, ṭawngṭaina ngaithlatu, Jehova hnaih lehzual theih beiseina hlimawm tak chu kan nei ang.