A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Bible Zirtîrna Dik Tak Chu Eng Nge Ni?

 THU BELHNA

Pa, Fapa leh Thlarau Thianghlim Chungchânga Thu Dik Tak Chu

Pa, Fapa leh Thlarau Thianghlim Chungchânga Thu Dik Tak Chu

TRINITY thurin pawmtute chuan Pathianah chuan mi nung pathum—Pa, Fapa, leh Thlarau Thianghlim a awm niin an sawi a. Hêng mi pathumte hi intluk tlâng vek, engkimtithei vek, leh awm ṭan tirhna nei lo vek anga sawi an ni bawk. Chuvângin, Trinity thurin sawi dân chuan Pa chu Pathian a ni a, Fapa chu Pathian a ni  a; tin, Thlarau Thianghlim pawh chu Pathian a ni; mahse, Pathian pakhat chauh a awm lawi bawk si a ni.

Trinity ringtu tam takte chuan chu zirtîrna chu an hrilhfiah thei lo tih an pawm a. Mahse, Bible zirtîrna a nih an ring tlat thung si. Bible khawi laiah mah “Trinity” tih thu mal hmuh tûr a awm lo erawh hi chu a chhinchhiah tlâk hle. Mahse, Trinity thurin thlâwp tûr âwm Bible-ah a awm em? He zawhna chhâng tûr hian, Trinity ringtute’n an thurin thlâwptu nia an ngaih avânga an hman fo Bible chângte chu ilo en teh ang u.

“THU CHU PATHIAN A NI”

Johana 1:1 chuan: “Atîrin Thu a awm, Thu chu Pathian hnênah a awm, Thu chu Pathian a ni,” tiin a sawi a. He mi bung thovah hian tirhkoh Johana chuan “Thu” chu Isua a nih thu chiang takin a târ lang a ni. (Johana 1:14) Amaherawhchu, Thu chu Pathian tia koh a nih avângin, mi ṭhenkhat chuan Fapa leh Pa chu Pathian pakhata bet tel ve ve an nih an ring a ni.

He Bible châng hi atîr berah chuan Grik ṭawnga ziak a ni tih hre reng ang che. A hnuah, ṭawnglettute chuan Grik ṭawng aṭangin ṭawng dangah an let chhuak a. Amaherawhchu, Bible letlingtu tam takte chuan “Thu chu Pathian a ni,” tih ṭawngkauchheh chu an hmang lo. Engvângin nge an hman loh? Bible ziak nâna hman Grik ṭawng an hriatthiam dân aṭang chuan, “Thu chu Pathian a ni,” tih chu danglam deuhva lehlin tûr niin an hre tlat a ni. Engtin nge an lehlin? Entîrna ṭhenkhat chu hêng hi a ni: “Thu chu pathian ang a ni.” (A New Translation of the Bible) “Thu chu pathian pakhat a ni.” (The New Testament in an Improved Version) “Thu chu Pathian hnênah a awm a, Pathian mizia ang a nei a ni.” (The Translator’s New Testament) Hêng ṭawnglehte aṭang hian Thu chu Pathian a ni lo. * Jehova thil siamte zînga dinhmun sâng tak a chelh avângin, Thu chu “pathian pakhat” anga sawi a ni. Hetah hian “pathian” tih awmzia chu “thiltithei tak” tihna a ni.

THIL DANG HRIAT BELH RAWH

Mi a tam zâwkte chuan Bible hun laia hman Grik ṭawng chu an thiam lo va. Chuvângin, engtin nge tirhkoh Johana sawi tum tak chu i hriat theih ang? Entîr nân, hei hi han ngaihtuah teh: Zirtîrtu  chuan zirlaite hnênah thil pakhat a zirtîr a. A hnuah chuan, a hrilhfiahna hriatthiam dân tûr chungchângah, zirlaite zîngah chuan ngaih dân inang lo tak takte a lo chhuak a ni. Engtin nge zirlaite chuan an buaina chu an chinfel ang? Zirtîrtu chu an zawh belh thei a ni. Thil dang hriat belhna chuan an zirlai hre thiam tûrin a ṭanpui ngei ang tih chu rinhlelh rual a ni lo. Chutiang bawkin, Johana 1:1 awmzia hre thiam tûr chuan, Isua dinhmun chungchângah Chanchin Ṭha Johana ziak chu kan râwn thei a ni. He mi chungchânga thu dang zir belhna chuan thu tlûkna dik siam tûrin a ṭanpui ang che.

Entîr nân, Johana’n bung 1, châng 18-a a ziak belh chu ngaihtuah rawh: “Tuman eng lai mahin Pathian [Engkimtitheia] an hmu lo,” tih hi. Mahse, mite chuan Fapa, Isua chu an hmu a ni, Johana chuan: “Thu [Isua] chu tisaah a lo chang a, kan zîngah a awm ta a, . . . a ropuizia kan hmu,” a tih avângin. (Johana 1:14) Chuti a nih chuan, engtin nge Fapa chu Pathian Engkimtitheia pêng pakhat a nih theih ang? Tin, Johana chuan Thu chu “Pathian hnênah a awm,” a ti bawk. Mi pakhat chu tuemaw hnêna a awm reng laiin, engtin nge a kianga awma chu amah bawk a nih theih ang? Chu bâkah, Johana 17:3-ah Isua chuan amah leh a Pa vâna mi inan lohna chu a sawi lang chiang hle a ni, a Pa chu: “Pathian tak chauh,” tia kovin. Tin, Johana chuan a hming chawia a ziak Chanchin Ṭha a tâwp lamah chuan heti hian a khaikhâwm a ni: “Hêng hi Isua chu, Krista, Pathian Fapa a ni tih in rinna tûr leh, in rin a, a hminga nun in neihna tûrin ziak a ni,” tiin. (Johana 20:31) Isua hi Pathian tia koh a ni lo va, Pathian Fapa tia koh a ni tih chhinchhiah ang che. Chanchin Ṭha Johana ziaka kan hriat belh he thu hian, Johana 1:1 thu kan hriat thiam dân tûr min hrilh a ni. Isua, a nih loh leh Thua chu Pathian Engkimtithei ang ni lovin, dinhmun sâng tak a chelh avâng zâwkin “pathian pakhat” a ni.

I THU HRIAT BELH CHU NEMNGHET RAWH

Zirtîrtu leh zirlaite tehkhin thu chu ngaihtuah leh teh. Zirtîrtuin a hrilhfiah belh hnuah pawh naupang ṭhenkhat chuan an la ringhlel fo angah han ngaihruat ta la. Eng nge an tih theih ang? Chu mi chungchângah chuan zirtîrtu dang an râwn thei a ni. Zirtîrtu a pahnihna chuan a hmasa zâwk hrilhfiah dân a dikzia a nemngheh chuan, zirlai tam takte rinhlelhna chu a paih bo ngei ang. Chutiang bawkin, Bible ziaktu Johana’n Isua leh Pathian Engkimtitheia inlaichîn dân a sawi chu i la hre thiam chiah lo a nih chuan, chanchin hriat belh nân Bible ziaktu dang i râwn thei a ni.  Entîr nân, Matthaia ziak chu han râwn ta ila. Khawvêl tâwpna hun tûr chungchânga Isua thusawi chu heti hian a lo chhinchhiah a ni: “Chu mi nî leh a hun thu chu Pa chauh lo chuan tuman, vâna vântirhkohte pawhin, Fapa pawhin an hre lo,” tiin. (Matthaia 24:36) Hêng thute hian Isua chu Pathian Engkimtitheia a ni lo tih engtin nge a nemngheh?

Isua chuan Pain Fapa aia thil a hriat tam zâwk thu a sawi a. Amaherawhchu, Isua chu Pathian Engkimtitheia pêng pakhat a nih chuan, a Pa thil hriat ang chu a hre ve ngei ang. Chuti chu, Fapa leh Pa chu an intluk thei lo a ni. Mahse, mi ṭhenkhat chuan: ‘Isua chuan mize pahnih a nei a. Hetah hi chuan mihring angin thu a sawi a ni,’ tiin an sawi mai thei. Chu pawh chu lo ni tehrêng se, thlarau thianghlim chungchâng hi eng nge ni ve ang le? Thlarau thianghlim chu Pa ang bawka Pathian pêng pakhat a nih chuan, engah nge Isua chuan Pa thil hriat chu thlarau thianghlim pawhin a hre ve tho tih a sawi lan loh?

Bible i han zir chhunzawm zêl chuan, he mi chungchânga pawimawhna nei Bible châng dangte chu i hriat belh ngei ang a. Chûng chuan Pa, Fapa, leh thlarau thianghlim chungchânga thu dik tak chu a nemnghet a ni.—Sâm 90:2; Tirhkohte 7:55; Kolossa 1:15.

^ par. 3 Johana 1:1-a hman Grik grammar chungchâng hriat belh nân, Jehova Thuhretute tihchhuah Trinity Chu I Ring Tûr Em Ni? tih brochure phêk 26-9-na en ang che.