A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Nun leh Rawngbâwlna Inzirna Lehkhabu  |  September 2017

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Thusawi Dân Tûr Entîrna

VENNAINSANG

Zawhna: Vântirhkohte hi an awm tak tak em?

Bible Châng: Sâm 103:20

Sem Dân: Tûn ṭum chhuak Vênnainsâng hian Bible-in vântirhkohte chungchâng leh kan nuna nghawng an neih dânchungchâng a sawi a ni.

THUTAK ZIRTIR RAWH

Zawhna: Science hian Bible a dik lo tih a finfiah niin i hria em?

Bible Châng: Is. 40:22

Thutak: Bible-in science lam thil a sawite chu a dik a ni.

KOHHRAN INKHAWM SAWMNA (inv)

Sem Dân: Bible thu sawinaa tel tûrin ka sâwm duh che a. Chu chu, kan biak in, Kingdom Hall-ah a nia. [Inkhâwm sâwmna chu pe la, chawlhkâr tâwpa inkhâwm neihna tûr hmun leh a hun chu hmuhtîrin, vântlâng thusawi thupui chu hrilh ang che.]

Zawhna: Kingdom Hall i thleng ngai tawh em? [A remchân chuan, Kingdom Hall-ah Eng Nge Thleng Ṭhîn? tih video chhuahsak ang che]

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che.