A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Thusawi Dân Tûr Entîrna

VENNAINSANG

Zawhna: Thlamuanna mamawh châng kan nei ṭheuh va. Khawiah nge thlamuanna kan hmuh theih ang?

Bible Châng: 2 Kor. 1:3, 4

Sem Dân: Tûn ṭum chhuak Vênnainsâng hian Pathianin chutiang thlamuanna min pêk dân a târ lang a ni.

 

THUTAK ZIRTIR RAWH

Zawhna: Kan thih hian eng thil nge thleng?

Bible Châng: Johana 11:11-14

Thutak: Mi a thih hian, a nun a tâwp a. Chuvângin thih hnu ram chu kan hlauh a ngai lo. Isua’n thihna chu muhîl nên a khaikhin a. Lazara chunga a tih ang khân, ani chuan kan hmangaih takte chu leia rawn nung leh tûrin a “kaitho” thei a ni.—Joba 14:14.

 

KOHHRAN INKHAWM SAWMNA (inv)

Sem Dân: Bible ṭanchhan thusawi ngaithla tûra sâwm che ka duh a. Chu chu tualchhûng kan inkhâwmna Kingdom Hall-ah neih a ni ang. [Inkhâwm sâwmna chu pe la, chawlhkâr tâwpa kan inkhâwm hun leh hmunte chu hrilhin, vântlâng thusawi thupui chu hrilh bawk ang che.]

Zawhna: Tûn hmain kan inkhâwmnaah i tel tawh ṭhîn em? [A rem chuan, Kingdom Hall-ah Eng Nge Thleng Ṭhin? tih video chu entîr rawh.

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che.