Jehova tehnate chuan min vênghim thei a. Chumi hlâwkpui tûr chuan, chu chu kan thinlunga kan vawn tlat a ngai a. (Thuf. 7:3) Jehova chhiahhlawh pakhatin a thinlung a tih âwn chuan, Setana ngamthlêmnaah awlsam takin a tlu lût thei a ni. Thufingte bung 7 chuan a thinlung buma awm ṭhalai pakhat chungchâng a târ lang a. A thiltih sual aṭangin eng nge kan zir theih?

 • En

  7:10

 • Dek

  7:13

 • Tem

  7:14

 • Rim

  7:17

 • Hria

  7:21

 • Setana chuan thil sual ti tûrin kan hriat theihna chi ngate hmangin Jehova lakah min lâkpên a tum

 • Finna leh hriatthiamna chuan thil sual tihna avânga nghawng ṭha lote hre tûr leh thlarau lam dinhmun hlauhawma awm lo tûrin min ṭanpui ang