A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

Inkhâwm tûra mite sâwmna

NUN LEH RAWNGBAWLNA INZIRNA LEHKHABU October 2016

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

“I Thinlung Zawng Zawngin LALPA Chu Ring La”

Thufingte 3-na chuan Pathian Jehova’n amah kan rinchhan chuan mal min sâwm ang tih min tiam. I thinlung zawng zawnga Jehova i rinchhan leh chhan loh engtin nge i hriat theih?

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

“I Thinlung Chu Awn Suh Se”

Thufingte 7 chuan ṭhalai pakhat chu Jehova tehnate lak ata a thinlung a âwn huna, sual thlêma a awm dân a târ lang. A thil sual tih aṭangin eng nge kan zir theih?

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

Rangkachak Aiin Finna A Ṭha Zâwk

Thufingte bung 16-na chuan rangkachak aiin finna a ṭha zâwk tih a sawi. Engvângin nge Pathian finna chu a hlut êm êm?

KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

Chhânna Ṭha Tak Pêk Dân

Chhânna ṭha tak chu a chhângtu leh kohhranin an hlâwkpui. Chhânna ṭha tak chu eng angte nge ni?

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

Mi Dangte Nên Inrem Tum Rawh

Pathian Jehova mite zînga inremna hi tihpalh thil thua lo awm a ni lo. Lungnih lohna nasa tak tikiam tûr leh remna ûm tûrin Pathian Thu kan hmang thei.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

“Naupang Chu A Kalna Awm Kawngah Chuan Zirtîr Ula”

Naupangte chu ṭha taka zirtîr tûr chuan engvângin nge thunun an ngaih? Thufingte 22-ah nu leh pate tâna thurâwn ṭha tak a awm.

KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

JW.ORG Contact Card Chu Ṭha Takin I Hmang Em?

Hêng contact card-te hi Pathian Thu leh kan website kawhhmuh nân hun remchâng apiangah hmang rawh.