VENNAINSANG

Zawhna: Hêng thute hi a thleng famkim ngai i ring em?

Bible Châng: Thup. 21:3, 4

Sem Dân: Tûn ṭum chhuak Vênnainsâng chuan Pathianin he a thutiam a tihfamkim dân tûr leh i tâna awmzia a neih dân tûr a sawi a ni.

VENNAINSANG

Zawhna: Engtin nge i ngaih? He Bible châng hian chhûngte sûntu mi tuemaw a ṭanpui theih i ring em?

Bible Châng: Thup. 21:3, 4

Sem Dân: He thuziak hian Bible-a Pathian thutiamt’n beiseina leh chakna min pêk dân a sawi a ni. [Phêk 7-naa thuziak chu hmuh ang che.]

BIBLE ZIRTIRNA

Zawhna: Ṭhenkhat chuan Pathianin he khawvêl hi a thunun an ring a. Mahse, chu chu Bible zirtîrna dik tak a ni lo tih i hria em?

Bible Châng: 1 Joh. 5:19

Sem Dân: He thu leh thil dang tam tak chungchânga Bible zirtîrna dik tak chu he lehkhabu hian chiang takin a hrilhfiah a ni.

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che