‘Thil ṭha lo titute chu awt suh’

37:1, 2

  • Rei lo te chhûng mi suaksualte hlâwhtlinna chu Jehova rawngbâwlna ata i rilru lâk pêntîr suh. Thlarau lam malsâwmna leh thiltumte chu rilruah vawng tlat rawh

‘Jehova ringin thil ṭha ti rawh’

37:3

  • Rinhlelhna leh lungkhamna engpawh i neih chhûngin Jehova’n a ṭanpui dawn che tih chu ring tlat rawh. Ani chuan rinawm reng tûrin a ṭanpui ang che

  • Pathian Ram chanchin ṭha hrilhnaah buai reng rawh

‘Jehova chungah chuan lâwm rawh’

37:4

  • Jehova hriat chian lehzual tumin Pathian Thu chhiar nân leh chhût ngun nân hun duan insiam rawh

‘I awm dân tûr chu Jehova chungah nghat rawh’

37:5, 6

  • Jehova’n i buaina eng pawh chingfel tûrin a ṭanpui ang che tih chu ring pumhlûm rawh

  • Dodâlna te, tihduhdahna te, a nih loh leh sawi chhiatnate kârah nungchang ṭha vawng rawh

‘Jehova-ah chuan châwl la, amah chu nghâk fan fan rawh’

37:7-9

  • I hlimna leh i thlarau lam himna rûk bosak thei hmanhmawh taka thiltih chu pumpelh rawh

“Thuhnuairawlhte . . . chuan ram hi an luah ang”

37:10, 11

  • Thuhnuairawlh tum la, Jehova’n i tawh rorêl dik lohna zawng zawng a tih bo hun chu inngaitlâwm takin nghâk rawh

  • Kan unaute ṭanpuiin, Pathian tiam khawvêl thar ban phâk leka awm tawh hmangin lungngaite thlamuan rawh

Messia Lalram chuan malsâwmna chhiarsên loh min pe ang