Lalramin Kum 100 Ro A Rêl Ta Pathian Lalram khua leh tui nih duhte chuan Pathian Ram chanchin an theih ang tâwka tam an zir leh chu miin a hlen chhuah tawhte an zir a ngai a ni. Engvângin nge? Chu chuan Pathian Ramin ro a rêl tawh tih an rinna a tihngheh mai bâkah, mi dangte hnêna Pathian Ram chanchin ṭha hril tûrin an thinlung a chawhthawhsak ang. (Sâm 45:1; 49:3) Lalramin Kum 100 Ro A Rêl Ta tih video enin, a hnuaia zawhnate chhânna hi hmu ang che:

  1. Engvângin nge “Photo-Drama of Creation” chu a entute tân malsâwmna a nih?

  2. Engtin nge radio chu mite hnêna chanchin ṭha thlen nâna hman a nih?

  3. Chanchin ṭha hrilh nân eng tih dân dangte nge hman a nih a, chu chuan eng nge a rah chhuah?

  4. Kumte a liam chuan, engtin nge rawngbâwlna atâna zirtîrna chuan hma a sâwn?

  5. Gilead School-a zirlaite chu eng ang zirtîrna ṭangkai tak nge pêk an nih?

  6. Jehova mite zirtîrnaah inkhâwmpuite chuan eng chanvo nge a chan?

  7. Pathian Ramin ro a rêl tih i tân engin nge finfiah?

  8. Engtin nge Pathian Ram kan thlâwpzia kan lantîr?