A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

 KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

Kan Nun Tihsamkhaina Chuan Pathian Fak Tûrin Min Ṭanpui

Kan Nun Tihsamkhaina Chuan Pathian Fak Tûrin Min Ṭanpui

Tûn laiah thil tam tak nêna kan nun tihhnawk chu a awl hle a. Thilte zawnga vah nân, lei nân, hman nân, enkawl nân, leh vênhim nân hun leh tha pêk a ngai a ni. Isua chuan a thil neihte’n rawngbâwlna ata a lâk pên loh nân a nun a tisamkhai a ni. —Mt. 8:20.

Engtin nge rawngbâwlnaa i tel tam lehzual thei nân i nun i tihsamkhai theih? Tlêma insiamremna nên, i chhûngkaw zînga tuemaw chuan pioneer a thawk thei ang em? Hunbi kima rawngbâwl mêk i nih chuan, khawvêl thilte’n i nun zawi zawin a tihnawk em? Jehova rawngbâwlnaa nun tihsamkhai chu nun hlimawm leh lungawithlâk neihna a ni.—1 Tim. 6:7-9.

Nun Ka Tihsamkhai Theih Dân Kawngte: