A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Nun leh Rawngbâwlna Inzirna Lehkhabu  |  December 2017

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Thusawi Dân Tûr Entîrna

PATHIAN MIN PEK CHANCHIN ṬHA!

Zawhna: Chanchin ṭha hi khawiah nge kan hmuh theih i rin? [Chanchin Ṭha Ṭhenkhat Hriat i Duh Em? tih video chu chhuahsak rawh]

Bible Châng: Is. 52:7

Sem Dân: He brochure hian Bible thuchah a ken tel avângin “thil ṭha chanchin ṭha” a nei a ni.

PATHIAN MIN PEK CHANCHIN ṬHA!

Zawhna: Nun hlawhtling nei tûra kaihhruaina rin tlâk khawiah nge kan hmuh theih ang?

Bible Châng: 2 Tim. 3:16

Sem Dân: [Zirlai 11-na keuvin] he brochure hian Bible kaihhruainain hlim tûr te, hrisêl tûr te, leh hlawhtling tûr tea min ṭanpui theih dân a târ lang a ni.

THUTAK ZIRTIR RAWH

Zawhna: Kan hmêlma thihna hi a bo thei ang em?

Bible Châng: 1 Kor. 15:26

Thutak: Jehova chuan thihna chu a tiboral hlen ang.

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che.