Zep. 2:2, 3

Jehova thinrimna nîa thuhrûka kan awm theih nân a hnêna inpumpêk mai aia tam kan tih a ngai a. Zephania’n Israel mite hnêna a pêk kaihhruaina chu kan zâwm tûr a ni.

  • Jehova zawng rawh: Inawpna pâwl bêl tlatin, Jehova nêna inlaichînna ṭha tak nei rawh

  • Felna zawng rawh: Jehova tehna felte chu thlâwp rawh

  • Thuhnuairawlhna zawng rawh: Inngaitlâwm taka Pathian duhzâwng chu pawmin a thununna chu pawisa rawh

Engtin nge Jehova, felna, leh thuhnuairawlhna chu nasa lehzuala kan zawn ang?