A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

Sierra Leone ram dâwr hmuna thu hrilhna

NUN LEH RAWNGBAWLNA INZIRNA LEHKHABU December 2017

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Pathian Min Pêk Chanchin Ṭha! leh thihna chungchânga thutak zirtîr dân tûr entîrna. Entîrnate hmangin i thusawi dân tûr ziak rawh.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

A Thinrimna Nî A Lo Thlen Hmain Jehova Chu Zawng Rawh

Jehova’n a thinrimna nîa min thuhrûk theih nân, Zephania’n Israel mite hnêna a pêk kaihhruaina chu kan zâwm tûr a ni.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

‘Juda Mi Pakhat Fênfualah Chelhin’

Hnam ze tinrêng aṭanga lo chhuak mite chu hriak thih Kristiante ruala Jehova be tûrin an lo kal khâwm a. Hriak thihte ṭanpui theih dân kawng ṭhenkhat chu engte nge ni?

KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

Rawngbâwlnaa Thiamna Tihhmasâwn Dân—Kan Biala Mi Tinte Be Pawhin

Kan bial chhûnga mi tinte hnêna chanchin ṭha hrilh chu kan duh a. Chu chu engtin nge kan tih theih ang?

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

“Tlâng Kâr Ruamah” Awm Rawh

‘Tlâng kâr ruam’ chuan eng nge a entîr? Engtin nge mite chu chuta tlân lûtin an awm?

KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

Chawlhkâr Chhûng Inkhâwma Tel Tûr Hmêlhmang Thar

New World Translation of the Holy Scriptures online study edition aṭanga lâk chhuah study note leh media-te chu inkhâwm atâna i inbuatsaihna tihphuisui nân leh Jehova hnaih nân hmang ang che.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

In Inneihna Chuan Jehova A Tilâwm Em?

Malakia hun laiin, Jehova chuan an kawppui bumtute biakna chu a pawm lo. Engtin nge tûn laia nupate chu an rinawm reng theih?

KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

Hmangaihna Dik Tak Chu Eng Nge Ni?

Jehova chuan inneihna chu inzawmna nghet ni tûrin a duh a. Kristiante chu kawppui tûr fing taka thlang thiam tûr leh inneihna hlimawm tak nei tûra ṭanpuitu thu bulte a pe a ni.