A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Nun leh Rawngbâwlna Inzirna Lehkhabu  |  December 2016

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Thusawi Dân Tûr Entîrna

VENNAINSANG

Zawhna: Tuemawin vân chu eng ang nge a nih tiin zâwt ta che sela, engtin nge i chhân ang?

Bible Châng: Joh. 6:38

Sem Dân: Tûn ṭum chhuak Vênnainsâng hian Isua leh a Pa’n vân chungchâng an sawite a târ lang a ni.

THUTAK ZIRTIR RAWH

Zawhna: Kan hrehawm tawrh hi Pathian thlentîr nge ni a, thil dang vâng zâwk?

Bible Châng: Joba 34:10

Thutak: Pathian chu kan hrehawm tawrhna thlentîrtu a ni ngai lo va. Kan hrehawm tawrh chhan chu Setana, duhthlanna ṭha lo siamtu mihring te, leh a hun lo leh hmun lova kan awm vângte a ni zâwk. Hrehawm kan tawrh hian, Pathian chu min ṭanpui tûrin a inpeih reng a. Ani chuan min ngaihsak tak zet a ni.

ENGVANGIN NGE BIBLE I ZIR ANG? (Video)

Zawhna: Pathianin he khawvêl hi a thunun niin i ring em? [A chhânna nghâk rawh.] Bible sawi dân chu mak i ti mai thei a. He video tawitê hian a hrilhfiah a ni. [Video chhuahsak rawh.]

Sem Dân: He lehkhabu bung 11-na hian Pathianin hrehawm tawrhna awm a phal chhan leh chu mi chungchânga a thil tih tûrte a sawi a ni. [Bible Zirtîrna bu chu pe rawh.]

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che.