A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

 KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

“Kei Heta Hi Ka Awm, Mi Tîr Ta Che.”

“Kei Heta Hi Ka Awm, Mi Tîr Ta Che.”

Isaia inhuamna thinlung chu entawn tlâk tak a ni a. Ani chuan kimchang takin hre lo mah se, rinna lantîrin mamawhnaa kal tûrin a chhâng lêt nghâl a ni. (Is. 6:9) Lalram thu puangtu mamawh zualna hmuna rawngbâwl tûrin i dinhmun i siamrem thei em? (Sâm 110:3) Chutianga insawn tûr chuan “sum i neih dâwn leh dâwn loh chhût” a ngai tih chu a dik ngei mai. (Lk. 14:27, 28, C.L. Re-edited) Mahse, thu hrilh rawngbâwlnaa inhmang tûrin thil engemaw chân inhuam ang che. (Mt. 8:20; Mk. 10:28-30) Mamawh Zualna Hmuna Rawngbâwl Tûra Insawn tih video-a târ lan tawh angin Jehova rawngbâwlnaa kan dawn malsâwmnate chu kan thil chân zawng zawng aiin a nasa zâwk daih a ni.

VIDEO EN A NIH HNUAH, A HNUAIA ZAWHNATE HI CHHANG ANG CHE:

  • Ecuador-a rawngbâwl tûrin William-a te chhûngkua chuan eng ang mi mal inpêkna nge an neih?

  • Rawngbâwlna tûr hmun an thlan hunah eng thilte nge an ngaihtuah?

  • Eng malsâwmnate nge an dawn?

  • Mamawh zualna hmuna rawngbâwlna chungchâng tam lehzuala hriattîrna chu khawiah nge i hmuh theih ang?

CHHUNGKUAA PATHIAN BIAKNA IN NEIH LEH HUNAH, A HNUAIA ZAWHNATE HI SAWIHO ANG CHE U:

  • Engtin nge kan rawgbâwlna chu chhûngkuain kan zauh theih? (km 8/11 4-6)

  • Mamawh zualna hmunah rawng kan bâwl thei lo a nih chuan, eng kawngtein nge kan tualchhûng kohhran chu kan ṭanpui theih? (w16.03-E 23-25)