A chhûng thu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Select language Mizo

Chile rama unaunu pahnih chuan Bible zirpuina an nei

NUN LEH RAWNGBAWLNA INZIRNA LEHKHABU December 2016

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Vênnainsâng magazine sem dân leh hrehawm kan tawrh chhan chungchâng thutak zirtîrna. Entîrnate chu i thusawi dân tûr inbuatsaih nân hmang rawh.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

‘LALPA Tlângah I Chho Vang U’

Zâwlnei Isaia chuan hriamhreite chu leilehna hmanruaah thlâk a nih tûr thu a sawi a, chu chuan Jehova mite’n remna an ûm ang tih a târ lang. (Isaia 2:4)

KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

“Pathian Hmangaihnaah Chuan Invawng Ṭha Rawh” tih Lehkhabu Hmanga Mite Thinlung Thlenin

‘Pathian Hmangaihna’ lehkhabu chuan Bible zirlaite chu an nî tin nuna Pathian thu bulte hman dân hre thiam tûrin a ṭanpui.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

Messia Chuan Hrilh Lâwkna A Tifamkim

Messia’n Galili ramah thu a hril dâwn tih Isaia’n a sawi lâwk a. Isua chuan ram chanchin ṭha hrila a zin kual khân, he hrilh lâwkna hi a tifamkim.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

“Kei Heta Hi Ka Awm, Mi Tîr Ta Che.”

Isaia rinna leh inhuamna chu engtin nge kan entawn theih? Mamawh lehzualna hmuna thu hril tûra insawn chhûngkuate thiltawn aṭangin inzir rawh.

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

Leilung Hi Jehova Hriatnain A Khat Vek Dâwn A Ni

Engtin nge lei paradis chungchâng Isaia hrilh lâwkna chu tûn hma leh tûnah a thlen famkim a, engtin nge nakin hunah pawh a thlen famkim leh ang?

KRISTIANTE ANGIN NUNG RAWH

Pathian Zirtîrnain Inpâwng Huatna A Hneh

Hmêlma lo ni tawh mi pahnihte chu thlarau lam unau an lo ni a—hei hi Pathian zirtîrna thitithei takin a rahchhuah a ni

PATHIAN THU AṬANGA RO HLUTE

Thuneihna Hman Dik Lohna Chuan Thuneihna A Hlohtîr

Sebnaa chuan a thuneihna chu engtianga hmang tûr nge a nih? Engvângin nge Jehova’n a aiah Eliakima a hman tâk?