A chhûng thu-ah lût rawh

Secondary menu-ah lût rawh

A chhûnga thuawmte-ah lût rawh

Jehova Thuhretute

Mizo

Nun leh Rawngbâwlna Inzirna Lehkhabu  |  August 2017

Thusawi Dân Tûr Entîrna

Thusawi Dân Tûr Entîrna

ENGTIN NGE CHHUNGKAW NUN HLIM KAN NEIH THEIH ANG?

Zawhna: Chhûngkaw hlim nei thei tûra kaihhruaina rin tlâk tak chu khawiah nge kan hmuh theih i rin?

Bible Châng: Lk. 11:28

Sem Dân: He tract-ah hian chhûngkaw hlim nei tûra min ṭanpui thei Pathian hnên aṭanga lo kal thurâwn a awm a ni.

THUTAK ZIRTIR RAWH

Zawhna: Eng atân nge kan lo pian?

Bible Châng: Sâm 37:29

Thutak: Pathianin mihringte chu leia chatuana nung tûrin a siam a ni.

PATHIAN MIN PEK CHANCHIN ṬHA!

Zawhna: Chanchin ṭha chu khawiah nge kan hmuh theih i rin? [Chanchin Ṭha Hriat I Duh Em? tih video chu chhuahsak rawh.]

Bible Châng: Is. 52:7

Sem Dân: He brochure hian Bible thuchah a ken avângin “chanchin ṭha” min pe a ni.

I THUSAWI DAN TUR ZIAK RAWH

Thlawhhma rawngbâwlnaa i thusawi dân tûr ziak nân a chunga entîrnate hi hmang ang che.