Inlârnaa Ezekiela hmuh biak in chuan Jehova mite’n mahni duhthua inthawina an hlan tûr thu a târ lang a. Engtin nge faka inthawinaah a mi mal taka kan tel theih?—Heb. 13:15, 16.

Tel theih dân kawng ṭha tak pakhat chu auxiliary pioneer thawh hi a ni a. Kum 2018 rawngbâwl kumah hian Inrin, a nih loh leh Chawlhni vawi nga telna thla tam tak a awm a. Hei hi hun kima pâwn lam hnathawh avânga chawlhkâr tâwp chauhva rawngbâwlnaa tel theite tân a ṭangkai lehzual a ni. March leh April thlate bâkah, bial kantuin a tlawh hunah thuchhuahtute chuan dârkâr 30 emaw, 50 emaw hmua auxiliary pioneer thawk tûrin duh an thlang thei a ni.

Kan dinhmun avângin auxiliary pioneer thawk thei lo ta ila engtin nge ni ang? Rawngbâwlnaa thiam lehzual nih kan tum theiin, tel tam lehzual pawh kan tum thei a ni. Kan dinhmun chu engpawh ni se, Jehova kan hmangaihna chuan 2018 rawngbâwl kum chhûnga kan neih ṭhat ber pe chhuak tûrin min chêttîr rawh se!—Hos. 14:2.

Engtin nge Sabina Hernández-i ṭhahnemngaihna chu ka entawn theih?

JEHOVA NEN CHUAN ENGKIM KA TI THEI TIH VIDEO I EN HNUAH A HNUAIA ZAWHNATE HI CHHANG ANG CHE:

  • Engin nge Sabina-i chu Jehova rawngbâwlnaa inhmang tam lehzual tûrin chêttîr?

  • Engtin nge Sabina-i entawn tûr siam chuan a tihchak che?

  • Kum 2018 rawngbâwl kum chhûngin, eng thlaahte nge auxiliary pioneer ka thawh theih ang?