Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Michakogo Bug Ngeche

Weche Michakogo Bug Ngeche

Puonjri weche moko e wi bug Ngeche. Bugni konyowa keto genowa kuom rieko mar Nyasaye kar keto geno kuomwa wawegi.