Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

SOMO NAMBA 13

Nyiso Maler Kaka Puonj Tiyo

Nyiso Maler Kaka Puonj Tiyo

Ere kaka inyalo jiwo jowinjo ma ok imi gichare ni ok giwinjore e nyim Jehova?