Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

SOMO MOKWONGO

Weche Michakogo Wuoyo

Weche Michakogo Wuoyo

Ang’o minyalo timo mondo jowinjo obed gi siso mar winjo gima iwacho?