Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Jomotho Nobed Mangima Kendo?

Be Jomotho Nobed Mangima Kendo?

Be nitie geno moro amora ni jomotho chieng’ nobed mangima kendo?