Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WER 80

“Ne Kaka Jehova Ber”

Select an Audio Recording
“Ne Kaka Jehova Ber”

(Zaburi 34:8)

 1. 1. Wamor tiyo ne Nyasaye;

  Wamanyo thuolo watine.

  Wahero lando ne ji wach maber,

  Wadwaro lendo ne ji te.

  (KORAS)

  ‘Biuru duto mondo une

  Ne kaka Jehova ber.’

  Ka watiyone gi ngimawa,

  Wayudo gueth mochwere.

 2. 2. Joma tiyone thuolo te,

  Gigen yudo gueth koda mor.

  Wagen Jehova mondo oritwa,

  Wamor tiyo ne Nyasaye.

  (KORAS)

  ‘Biuru duto mondo une

  Ne kaka Jehova ber.’

  Ka watiyone gi ngimawa,

  Wayudo gueth mochwere.