Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

A6-A

Chat: Jonabi kod Ruodhi mag Juda kod Israel (Kare 1)

Ruodhi mag Pinyruoth ma Milambo ma Noting’o Dhoudi Ariyo mag Juda

997

Rehoboam: higni 17

980

Abija (Abijam): higni 3

978

Asa: higni 41

937

Jehoshafat: higni 25

913

Jehoram: higni 8

c. 906

Ahazia: higa 1

c. 905

Athalia, Ruoth ma Dhako: higni 6

898

Jehoash: higni 40

858

Amazia: higni 29

829

Uzia (Azaria): higni 52

Ruodhi mag Pinyruoth ma Masawa ma Noting’o Dhoudi Apar mag Israel

997

Jeroboam: higni 22

c. 976

Nadab: higni 2

c. 975

Baasha: higni 24

c. 952

Ela: higni 2

Zimri: ndalo 7 (c. 951)

Omri kod Tibni: higni 4

c. 947

Omri (ka en kende): higni 8

c. 940

Ahab: higni 22

c. 920

Ahazia: higni 2

c. 917

Jehoram: higni 12

c. 905

Jehu: higni 28

876

Jehoahaz: higni 14

c. 862

Jehoahaz kod Jehoash: higni 3

c. 859

Jehoash (ka en kende): higni 16

c. 844

Jeroboam mar Ariyo: higni 41

  • Nyinge Jonabi

  • Joel

  • Elija

  • Elisha

  • Jona

  • Amos