Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Desemba 2-8

FWENY 7-9

Desemba 2-8
 • Wer 63 kod Lamo

 • Weche Michakogo (Dak. 3 kata matin ne mano)

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

 • Jehova Guedho Oganda Mang’ongo ma Ok Nyal Kwan”: (Dak. 10)

  • Fwe 7:9​—‘Oganda mang’ongo’ ochung’ e nyim kom loch mar Jehova (it-1-E 997 ¶1)

  • Fwe 7:14​—Oganda mang’ongo biro tony e “masira maduong’” (it-2-E 1127 ¶4)

  • Fwe 7:15-17​—Oganda mang’ongo biro yudo gueth mag kinde mabiro e piny (it-1-E 996-997)

 • Nono Puonj Manie Wach Nyasaye: (Dak. 8)

  • Fwe 7:1​—‘Malaike ang’wen mochung’ e tunge ang’wen mag piny’ kod “yembe ang’wen” ochung’ ne ang’o? (re-SW 115 ¶4)

  • Fwe 9:11​—“Malaika mar abiso” en ng’a? (it-1-E 12)

  • Somo mar Muma ma jumani opuonji wach mane e wi Jehova?

  • Gin puonj mage mamoko ma iyudo e somo mar Muma ma jumani?

 • Somo mar Muma: (Dak. 4 kata matin ne mano) Fwe 7:1-12 (th somo 5)

TIEGRI NE TIJ LENDO

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

 • Wer 93

 • Weche mag Kanyaklau: (Dak. 8)

 • Gik ma Riwruogwa Timo: (Dak. 7) Tug vidio mar Gik ma Riwruogwa Timo ma Desemba.

 • Puonjruok Muma e Kanyakla: (Dak. 30) jy sula mar 93

 • Nwo Weche Madongo ma Upuonjoru, Kae to Iwuo Kuom Gik ma Ubiro Nono Juma ma Luwo (Dak. 3)

 • Wer 27 kod Lamo