Kilukenu muyi hansañu yimunakukeña

A Yinsahu jaYehova

Sakulenu idimi Lunda

Komana afu Amba Kahanda Cheñi?

Komana afu Amba Kahanda Cheñi?

Komana mukwakula nenu . . .

  • eña?

  • inehi?

  • hekwawu?

 BAYIBOLU YAHOSHAÑA NAWU

“Kwamba kekala kusañuka.”—Yililu 24:15.

WULOKU WUMUKUTAMBWILA NEYI MUKUHWELELA NENU KWAKEKALA KUSAÑUKA

Muchima wenu wukuwunda neyi ntaña yenu nafwi.—2 Akorinda 1:3, 4.

Himukuchinaña kufwaku.—Aheberu 2:15.

Mukuchiñejaña nenu mwakadimoni cheñi nawantaña jenu afwa dehi.—Yowanu 5:28, 29.

 KOMANA TUNATELI KUKUHWELELA CHIKUPU YUMA YAKANAWU MUBAYIBOLU?

Eña, hamuloña wayuma yisatu:

  • Nzambi diyi Nleñi wayuma yikweti wumi. Bayibolu yamutenaña Yehova Nzambi nawu diyi “kaseloki kawumi.” (Masamu 36:9; Yililu 17:24, 25) Nzambi washili muuya muyileñaleña yejima yikweti wumi wukweti ñovu jabadika jakufuntisha cheñi muuya mudi muntu wafwa dehi.

  • Nzambi wasañulahu dehi antu kunyima. Bayibolu yashimuna hadi antu atanu nasatu, atwansi, akulumpi, amayala niambanda, asañwiluwu nakwikala nawumi hamaseki. Amakwawu afwili hakapinji kantesha ilaña wumu wakamini mwijamu hadi mafuku awana.—Yowanu 11:39-44.

  • Nzambi nakufwila cheñi kusañula afu. Yehova wahela kufwa; wamonaña kufwa nindi hichilumbu. (1 Akorinda 15:26) ‘Nakufwila’ kushinda iwu chilumbu kulonda yafumishuhu kufwa kuhitila mukusañula afu. Nakufwila kusañula antu afwa dehi adi muyitoñojoka yindi kulonda akekali cheñi amomi hamaseki.—Yoba 14:14, 15.

 LWIHU LUTWATELA KUTOÑOJOKAHU

Muloñadi chitwashinakajilaña nikufwa?

Bayibolu yakula ilu lwihu haKUTACHIKA 3:17-19 nihaAROMA 5:12.